Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

FACULTATEA DE ÎMBUNĂTAŢIRI FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUI


BUCUREŞTI

SPECIALIZAREA CADASTRU

PROIECT
TOPOGRAFIE GENERALĂ

TEMA:

DRUMUIRE PLANIMETRICĂ SPRIJINITĂ LA


CAPETE PE PUNCTE DE COORDONATE
CUNOSCUTE

ÎNTOCMIT,
Student

1
2007
DRUMUIRE PLANIMETRICĂ SPRIJINITĂ LA
CAPETE PE PUNCTE DE COORDONATE
CUNOSCUTE

Schiţa drumuirii

2
Se dau:
- coordonatele planimetrice ale punctelor de sprijin:

Punct X(m) Y(m)


721 581493,7029 629650,0702
722 581504,9335 629561,1829
735 581251,8386 629395,1486
736 581080,2731 629571,7396

- distanţele între laturile de drumuire masurate cu panglica :

L 722-732 = 163,61 m.
L 732-733 = 50,755 m.
L 733-734 = 309,93 m.
L 734-735 = 396,575 m.
- unghiurile orizontale:
ω722 = 242,6680
ω732 = 178,4440
ω733 = 147,0440
ω734 = 73,5020
ω735 = 199,4400
- unghiurile zenitale:
Z 722-732 = 104,1276
Z 732-733 = 103,1873
Z 733-734 = 101,3352
Z 734-735 = 100,5265
Se cere să se calculeze cordonatele punctelor noi de drumuire 732,733,734.

3
ETAPE DE CALCUL

1. Calculul orientarilor punctelor de sprijin θ721-722 si θ735-736 :

tg.722  721  ΔY 722  721  XY 721 - Y 722


;
ΔX 722  721 721 - X 722
θ 722  721  arctg ΔY 722  721  arctg XY 721 - Y 722
 arctg
629650 ,0702 - 629561,1829

ΔX 722  721 721 - X 722 581493, 7029 - 581504 ,9335
88,873  
 arctg 7 ,9147  91,9989  θ 722  721 200 - 91,9989;
g
 arctg
-11, 236  
θ722  721108 0011

tg.735  736  ΔY 735  736  XY 736


736 - Y 735
;
ΔX 735  736 - X 735

θ 735  736  arctg ΔY 735  736 arctg XY 736 - Y 735


 arctg
629571, 7396 - 629395 ,1486

ΔX 735  736 736 - X 735 581080 , 2731 - 581251,8386
176,591  
 arctg 1, 0292  50, 9188  θ 735  736 200 - 50, 9188;
g
 arctg
-171,5655  
θ735  736149 0811
2. Calculul orientărilor provizorii între punctele de drumuire : θ'722-732, θ'732-
733 , θ'733-734, θ'734-735 şi θ'735-736 :

θ'722-732 = θ722-721 + ω722 = 108,0011 + 242,6680 = 350,6691;


θ'732-722= θ'722-732 ─ 200,000 = 350,6691 ─ 200,000 = 150.6691
θ'722-732= 350,6691
θ'732-733 = θ'732-722 + ω732 = 150.6691 + 178,4440 = 329,1131;
θ'733-732 = θ'732-733 ─200,000 = 329,1131 ─ 200,000 = 129.1131
θ'732-733 = 329,1131
θ'733-734= θ'733-732 + ω733 = 129.1131 + 147,0440 = 276,1571;
θ'734-733= θ'733-734─ 200,000 = 276,1571 ─ 200,000 = 76,1571
θ'733-734 = 276,1571
θ'734-735= θ'734-733 + ω3 = 76,1571 + 73,5020 = 149,6591;
θ'735-734= θ'734-735 + 200,000 = 149,6591 + 200,000 = 349,6591
θ'734-735= 149,6591

4
θ'735-736= θ'735-734 + ω4 = 349,6591 + 199,4400 = 549,0991 ─ 400,000 = 149,0991
θ'735-736 = 149,0991
3. Calculul erorii orientării de drumuire

e ' = θ'
θ 735-736 ─ θ735-736 = 149,0991─ 149,0811 = 0,018
Cθ = ─ e ' = ─0,018
θ θ = Cθ / n , unde n este numărul staţiilor de drumuire.
k = -0,018 ; k = ─ 0,0036
5

4. Calculul orientarilor definitive ale punctelor de drumuire:


θ722-732 = θ'722-732 + θ = 350,6691 +﴾ -0,0036 ﴿ = 350,6655
θ722-732 = 350,6655
θ732-733 = θ'732-733 + 2θ = 329,1131 +﴾ -0.0072 ﴿ = 329,1059
θ732-733 = 329,1059
θ733-734 = θ'733-734 + 3θ = 276,1571 +﴾ -0,0108 ﴿ = 276,1463
θ733-734 =276,1463
θ734-735 = θ'734-735 + 4θ = 149,6591 +﴾ -0,0144 ﴿ = 149,6447
θ3-C = 149,6447
θ735-736= θ'735-736 + 5θ = 149,0991 + ﴾ -0,0180 ﴿ = 149,0811
θ735-736= 149,0811
PRIMUL CONTROL: θ735-736 calculat = θ735-736 coordonate
A. Calculul distantelor medii intre punctele de drumuire:

Latura de drumuire Distante masurate in Distantele medii


ambele sensuri (m.) (m.)
L722-732 L722-732 163,62 L722-732 163,61
L732-722 163,60
L732-733 L732-733 50,76 L732-733 50,755
L733-732 50,75
L733-734 L733-734 309,94 L733-734 309,93
L734-733 309,92
L734-735 L734-735 396,59 L734-735 396,575
L735-734 396,56

B. Calculul distantelor reduse la orizont:

D722-732 = L 722-732 • sin Z 722-732 = 163,61 • sin 104,1276 = 163,61• 0,99789 = 163,26
D722-732= 163,26 m.

5
D732-733 = L732-733 • sin Z732-733 = 50,755 • sin 103,1873 = 50,755 • 0,99874 = 50,69
D732-733 = 50,69 m.
D733-734 = L733-734 • sin Z733-734= 309,93 • sin
101,3352 = 309,93 • 0,99978 = 309,86
D733-734 = 309,86 m.
D734-735 = L734-735 • sin Z734-735 = 396,575 • sin 100,5265 = 396,575 • 0,99997= 396,56
D734-735 = 396,56 m.
Iar ,  D  920,37
5. Calculul coordonatelor relative
provizorii:

∆x'722-732 = D722-732 • cos θ722-732 ; ∆y' 722-732 = D722-732 • sin θ722-732


∆x'732-733 = D732-733 • cos θ732-733 ; ∆y'732-733 = D732-733 • sin θ732-733
∆x'733-734 = D733-734 • cos θ733-734 ; ∆y'733-734 = D733-734 • sin θ733-734
∆x'734-735 = D734-735 • cos θ735-736 ; ∆y'734-735 = D734-735 • sin θ735-736
- pentru ∆x':
∆x'722-732 = 163,26 • cos 350,6655 = 163,26 • 0,7144 ; ∆x' 722-732 = 116,6329
∆x'732-733 = 50,69 • cos 329,1059 = 50,69 • 0,4414 ; ∆x'732-733 = 22,3745
∆x' 733-734 = 309,86 • cos 276,1463 = 309,86 • ( ─ 0,365 ); ∆x'733-734 = ─113,3777
∆x'734-735 = 396,56 • cos 149,6447 = 396,56 • ( ─ 0,7031); ∆x'734-735 = ─ 278,8213
______________________
X'  253,1916
- calculul erorii şi corecţiei coordonatelor x
ex  
x'
( x -x
735 722 )  253,196  (253, 0949)  0, 0967

cx  ex  0, 0967
kx  cx  0, 0967
D 920,37

kx  0, 000105066

- pentru ∆y':
∆y'722-732 = 163,26 • sin 350,6655 = 163,26 •( ─ 0,6996); ∆y'722-732 = ─ 114,2291
∆y'732-733 = 50,69 • sin 329,1059 = 50,69 •( ─ 0,8972); ∆y'732-733 = ─ 45,4838

6
∆y'733-734 = 309,86 • sin 276,1463 = 309,86 •( ─ 0,9306); ∆y'733-734 = ─ 288,3619
∆y'734-735 = 396,56 • sin 149,6447 = 396,56 •(0,7110) ; ∆y'734-735 = 281,9708
_______________________
  y -y  166,1040
y' 735 722

- calculul erorii şi corecţiei coordonatelor y


ey  
y'
( y -y735 722 )  166,1040  (166, 0343)  0, 0697

cy  ey  0, 0697
c
ky  y  0,0697
D 920,37

ky  0, 000075815
se calculează eroarea totală:

2 2
e  ex  ey
2 2
 0,0967  0,0697  0, 00935089  0, 00485809  0, 01420898

e  0,119201426 . Trebuie ca e  TD .
a) Pentru pante < 5°(intravilan),

 


TDi    0, 003
 D
 
D
500

,

 
TDi    0,003 920,37  920,37  = ﴾ 0,091012801 + 1,84074 ﴿;
 500 

TDi =1,931752801.
 


b) Pentru pante > 5°(extravilan), TDe    0, 0045
 D

1733
D

,

 
TDe    0, 0045 920,37  920,37 
 = ﴾ 0,136519201 + 0,531084824 ﴿;
 1733 

TDe = 0,667604025.
Se observă că şi într-un caz si în celalalt, eroarea totală este mai mică decat toleranţa.

7
6. Calculul coordonatelor relative compensate:

∆x722-732 = ∆x'722-732 + kx ∙ D722-732 = 116,6329 + 0,0171 = 116,65


∆x732-733 = ∆x'732-733 + kx • D732-733 = 22,3745 + 0,0053 = 22,3798
∆x733-734 = ∆x'733-734 + kx • D733-734 = -113,3777 + 0,0325 = -113,3451
∆x734-735 = ∆x'734-735 + kx • D734-735 = -278,8213 + 0,0416 = -278,7796
___________________________
AL DOILEA CONTROL : x  x -x 735 722  253, 0949

∆y722-732 = ∆y'722-732 + ky • D722-732 = ─114,2292 + 0,00123 = ─114,2168


∆y732-733 = ∆y'732-733 + ky • D732-733 = ─45,4838 + 0,00383 = ─45,4799
∆y733-734 = ∆y'733-734 + ky • D733-734 = ─288,3619 + 0,0234 = ─288,3384
∆y734-735 = ∆y'734-735 + ky • D734-735 = 281,9708 + 0,03006 = 282,0008
___________________________
AL DOILEA CONTROL : y  y -y735 722  166, 0343

7. Calculul coordonatelor absolute

x732 = x722 + ∆x722-732 x732 =581621,5835


=581504,9335 + 116,65;
x733 = x732 + ∆x732-733 =581621,5835 + 22,3798; x733=581643,9633
x734 = x733 + ∆x733-734 =581643,9633 ─ 113,3451; x734=581530.6182
x735 = x734 + ∆x734-735 =581530,6182 ─ 278,7796; x735 =581251,8386
______________________________________
AL TREILEA CONTROL : X735 calculat = X735 coordonate

Y732 =Y722 +∆y 722-732 = 629561,1829 ─ 114,2168;Y732 = 629446,9661


Y733 =Y732 +∆y 732-733 = 629446,9661 ─ 45,4799; Y733 = 629401,4861
Y734 =Y733 +∆y 733-734 = 629401,4861 ─ 288,3384;Y734 = 629113,1477
Y735 =Y734 +∆y 734-735 = 629113,1477 + 282,0008;Y735 = 629395,1486
______________________________________
AL TREILEA CONTROL : Y735 calculat = Y735
coordonate

Deci, coordonatele căutate ale punctelor 732,733,734


Punct X(m) Y(m)

8
732 581621,5835 629446,9661
733 581643,9633 629401,4861
734 581530.6182 629113,1477
735 581251,8386 629395,1486

S-ar putea să vă placă și