Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC


PROGRAM DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE – NIVEL I

Nume și prenume: ..................................................................................................................


Specializare:.................................................................................................................................
Tipul examenului: restanță luna IUNIE 2020
Anul univ: 2019-2020, semestrul II
Forma de învățământ: zi

EXAMEN1 LA PEDAGOGIE II
1. Realizaţi un eseu în care să abordați procesul de învățământ văzut ca relație între predare-
învățare –evaluare - 2 puncte (max. 2 pg.)

2. Realizaţi o analiză comparativă între 3 metode instructiv-educative din cele trei categorii
indicate în tabelul următor, completând structura dată - 3 puncte ( max. 3 pg.):

Metodă de Metodă de Metodă de acțiune


comunicare explorare a
realității
Denumire metodă și
caracteristici/specificitate
Etape de aplicare în
activitățile didatice
Avantaje didactice ale
utilizării metodei
Dezavantaje/limite ale
utilizării în scop didactic
Exemplu de aplicare pe un
subiect și o secvență didactică
la alegere

3. Prezentați tipurile de evaluare școlară, specificul fiecăreia și modul de concretizare în


sistemul de învățământ, după următoarea structură - 3 puncte (max. 3 pg):
a) Tipuri de evaluare școlară și caracteristici;
b) Moduri de concretizare în sistemul de învăţământ și exemple.

Notă: 2 puncte se acordă pentru limbajul de specialitate, capacitatea de sinteză și originalittaea


lucrării

Mult succes,
Prof. dr. Simona Marin

1
Studenții vor transmite temele-aplicație rezolvate pe email, la adresa profesorului
simona.marin@ugal.ro, în termen de 3 zile de la primirea subiectelor.
ÎN CAZUL ÎN CARE TEMELE-APLICAȚIE SUNT IDENTICE SAU SE CONSTATĂ
MODURI ASEMĂNĂTOARE DE REZOLVARE A CERINȚELOR DE CĂTRE STUDENȚI,
SAU SUNT PLAGIATE DIN SURSE DIVERSE, EXAMENUL NU VA FI PROMOVAT.