Sunteți pe pagina 1din 39

CAZURI PRIVIND CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DIN LICHIDARE

Normele metodologice din ţara noastră (norma metodologică din 17/09/2004)


prevăd că operaţiunile ce decurg din lichidare se reflectă în contabilitate cu
ajutorul conturilor potrivit sistemului propriu continuităţii activităţii .
De exemplu vânzarea materiilor prime se înregistrează ca orice vânzare de
mărfuri prin formulele:

371 „Mărfuri” = 301 „Materii prime” Costul materiilor


prime vândute

411 „Clienţi” = %
707 „Venituri din vânzarea Preţul de vânzare
mărfurilor”
4427 „TVA colectată”

607 „Cheltuieli privind = 371 „Mărfuri” Costul de achiziţie


mărfurile” privind mărfurile

512 „Conturi curente la bănci” = 411 „Clienţi” Valoarea încasată în


conturi curente la
bănci

În activitatea practică a lichidării unor societăţi comerciale se pot întâlni


următoarele situaţii:
- obţinerea de profit din lichidare;
- disponibilităţile băneşti nu asigură acoperirea datoriilor

Cazul A. Lichidarea hotărâtă de adunarea generală a acţionarilor sau a


asociaţiilor în situaţia în care se obţine profit din lichidare.

Situaţia patrimoniului conform bilanţului contabil de începere a lichidării:


um
INDICATORI SUME
A. Active imobilizate 100.000
I. Imobilizări necorporale -
II. Imobilizări corporale 100.000
1. Terenuri şi amenajări
2. Construcţii (brut) 50.000
3. Instalaţii tehnice, mijloace de transport 75.000
4. Amortizarea construcţiilor (10.000)
5. Amortizarea mijloacelor de transport (15.000)
III. Imobilizări financiare -
B. Active circulante 72.500
I. Stocuri 45.000
1. materii prime şi consumabile 50.000
2. ajustări pentru deprecierea materiilor prime (5.000)
II. Creanţe... 17.500
(Sumele are urmează să fie încasate după o perioada mai mare de un an trebuie să
fie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanţe comerciale 17.500
Clienţi ..... 15.000
Clienţi incerţi sau în litigiu 5.000
Ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi...... (2.500)
III. Investiţii pe termen scurt -
IV. Casa şi conturi la bănci 10.000
C. Cheltuieli în avans -
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an 17.500
1. Furnizori 17.500
E. Active circulante nete / datorii curente nete 55.000
F. Total active minus datorii curente 155.000
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă până la un an -
H. Provizioane 5.000
I. Venituri în avans -
J. Capital şi rezerve 150.000
I. Capital 125.000
II. Prime de capital -
III. Rezerve din reevaluare -
IV. Rezerve 25.000
V. Rezultatul reportat
VI. Rezultatul exerciţiului financiar
Total capitaluri proprii 150.000
Capitalul social este format din 500 de acţiuni, care conferă aceleaşi drepturi, la
valoarea nominală 250 um acţiune.

1. Lichidatorul a efectuat următoarele operaţiuni:

a) construcţia a fost vândută cu 70.000 um plus T.V.A.


b) mijloacele de transport au fost vândute cu 80.000 um plus T.V.A.;
c) materiile prime au fost vândute cu 50.000 umplus T.V.A. ;
d) s-au încasat înainte de termen clienţii pentru care s-a acordat un scont de 1.600
um, iar cei incerţi s-au încasat în suma de 4. 000 umplus T.V.A. ;
e) s-au plătit furnizorii înainte de termen pentru care s-a primit un scont de 1.500
umplus T.V.A. ;
f) Cheltuielile efectuate cu lichidarea societăţii 7.000 umplus T.V.A. .

2. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind lichidarea.

a) Vânzarea construcţiei
86.800 461„Debitori diverşi” = % 86.800
7583 „Venituri din vânzarea 70.000
activelor şi alte operaţii de
capital”
4427 „TVA colectată”
16.800
- descărcarea din gestiune a construcţiei:

50.000 % = 212 „Construcţii” 50.000


10.000 2812 „Amortizarea
construcţiilor”
40.000 6583 „Cheltuieli privind
activele cedate şi alte
operaţii de capital”
- încasarea sumei prin contul de la bancă:

86.800 5121 „Conturi la bănci” = 461 „Debitori diverşi” 86.800


- închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri:

40.000 121 „Profit şi pierdere” = 6583 „Cheltuieli privind 40.000


activele cedate şi alte
operaţii de capital”
70.000 7583 „Venituri din vânzarea = 121 „Profit şi pierdere” 70.000
activelor şi alte operaţii
de capital”
b) Vânzarea mijloacelor de transport:
99.200 461 „Debitori diverşi” = % 99.200
7583 „ Venituri din 80.000
vânzarea activelor
şi alte operaţii de
capital”
4427 „TVA colectată” 19.200
- descărcarea din gestiune:

75.000 % = 2133 „Mijloace de 75.000


15.000 2813 „Amortizarea transport”
instalaţiilor, mijloacelor
de transport animalelor si
plantaţiilor”
60.000 6583 „Cheltuieli privind
activele cedate şi alte
operaţii de capital”
- încasarea sumei:

99.200 5121 „Conturi curente la = 461 „Debitori diverşi” 99.200


bănci”
- închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri:

60.000 121 „Profit şi pierdere” = 6583 „Cheltuieli privind 60.000


activele cedate şi alte
operaţii de capital”
80.000 7583 „Venituri din vânzarea = 121 „Profit şi pierdere” 80.000
activelor şi alte operaţii
de capital”
c) Vânzarea materiilor prime
- preţul de vânzare:

62.000 4111 „Clienţi” = % 62.000


707 „Venituri din vânzarea 50.000
mărfurilor”
4427 „TVA colectată” 12.000
- descărcare de gestiune

50.000 371 „Mărfuri” = 301 „Materii prime” 50.000


concomitent

50.000 607 „Cheltuieli privind = 371 „Mărfuri” 50.000


mărfurile”
- anularea ajustării pentru deprecierea materiilor prime:

5.000 391 „Ajustări pentru = 7814 „Venituri dinajustări 5.000


deprecierea materiilor pentru deprecierea
prime” activelor circulante”
- încasarea clientului:

62.000 5121 „Conturi curente la = 4111 „Clienţi” 62.000


băncii”
- închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri

50.000 121 „Profit şi pierderi” = 607 „Cheltuieli privind 50.000


mărfurile”
55.000 % = 121 „Profit şi pierderi” 55.000
50.000 707 „Venituri din vânzarea
mărfurilor”
5.000 7814 „Venituri din ajustări pentru
deprecierea activelor
circulante”
d) Încasarea creanţelor
- încasarea clienţilor:

15.000 % = 4111 „Clienţi” 15.000


13.400 5121 „Conturi curente la
băncii”
1.600 667 „Cheltuieli privind
sconturile acordate”
- încasarea clienţilor incerţi:

5.000 % = 4118 „Clienţi incerţi sau 5.000


4.000 5121 „Conturi curente la în litigii”
băncii”
1.000 654 „Pierderi din creanţe şi
debitori diverşi”
- anularea ajustării pentru deprecierea creanţelor:

2.500 491 „Ajustării pentru = 7814 „Venituri din 2.500


deprecierea creanţelor ajustării pentru
clienţi” deprecierea activelor
circulante”
- închiderea cheltuielilor şi veniturilor:

2.600 121 „Profit şi pierdere” = % 2.600


667 „Cheltuieli privind 1.600
sconturile acordate”
654„Pierderi din creanţe şi 1.000
debitori diverşi”
2.500 7814 „Venituri din ajustări = 121 „Profit şi pierderi” 2.500
pentru deprecierea
activelor circulante”
e) Plata furnizorilor cu scont
17.500 401 „Furnizori” = % 17.500
5121 „Conturi curente 16.000
la băncii” 1.500
767 „Venituri din sconturi
obţinute”
f) Plata cheltuielilor ocazionate de operaţiunea de lichidare

7.000 628 „Cheltuieli cu lucrările şi serviciile = 5121 „Conturi curente la 7.000


executate de terţi” băncii”
- închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri:

1.500 767 „Venituri din sconturi obţinute” = 121 „Profit şi pierdere” 1.500
7.000 121 „Profit şi pierdere” = 628 „Cheltuieli cu lucrările 7.000
şi serviciile executate
de terţi”
g) Anularea provizioanelor:
5.000 1512 „Provizioane ” = 7812 „Venituri din 5.000
provizioane”
5.000 7812 „Venituri din = 121 „Profit şi pierdere” 5.000
provizioane”
h) Plata TVA
48.000 4427 „TVA colectată” = 4423 „TVA de plată” 48.000
şi
48.000 4423 „TVA de plată” = 5121 „Conturi curente la 48.000
băncii”
i) Calculul şi înregistrarea impozitului pe profit

D 121 „Profit şi pierdere” C


40.000 70.000
60.000 80.000
50.000 55.000
1.600 2.500
1.000 1.500
7.000 5.000
TSD 159.600 TSC 214.000
Sfc .54.400

Impozitul pe profit = 54.400 um x 16 % = 8.704 um

8.704 691 „Cheltuieli cu impozitul = 441 „Impozitul pe profit” 8.704


pe profit”

8.704 121 „Profit şi pierdere” = 691 „Cheltuieli cu 8.704


impozitul pe profit”

4.352.000 441 „Impozitul pe profit” = 5121 ”Conturi la bănci” 4.352.000

D 5121 „Conturi curente la bănci” C


SI 10.000 D 121,, Profit şi pierdere” C
86.800 54.400
99.200 16.000 8.704
62.000 7..000 Sfc. 45.696
13.400 48..000
4.000 8 704

TSD 275.400 TSC 79.704


Sfd 195 696 3. Bilanţul contabil înainte de efectuarea partajului

EXPLICAŢII SUME
A. Active imobilizate -
I. Imobilizări necorporale -
II. Imobilizări corporale -
III. Imobilizări financiare -
B. Active circulante -
I. Stocuri -
II. Creanţe (sumele ce trebuie încasate după o perioadă mai mare de un an -
trebuie să fie prezentate separat pentru fiecare element).
III. Investiţii pe termen scurt -
IV. Casa şi conturi la bănci 195.696
C. Cheltuieli înregistrate în avans -
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
E. Active circulante nete / datorii curente nete 195.696
F. Total active minus datorii curente 195.696
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an -
H. Provizioane
I. Venituri în avans
J. Capital şi rezerve 195.696
I. Capital 125.000
II. Prime de capital -
III. Rezerve din reevaluare -
IV. Rezerve 125.000
V. Rezultatul reportat
VI. Rezultatul din lichidare 45.696
TOTAL CAPITALURI PROPRII 195.696
 Contabilitatea operaţiunilor privind partajul

În categoria operaţiilor de partaj trebuie avute în vedere două etape:


- partajul capitalului social neamortizat;
- partajul câştigului din lichidare sau a celorlalte elemente de capital propriu.

a) partajul capitalului social

125.000 1012 „Capital subscris = 456 „ Decontări cu 125.000


vărsat” acţionarii/asociaţii
privind capitalul”
şi concomitent
125.000 456 „ Decontări cu = 512 „Conturi la bănci” 125.000
acţionarii/asociaţii
privind capitalul”
b) partajul celorlalte elemente de capitaluri proprii:
partajul rezervelor legale;

25.000 1061 „Rezerve legale” = 456 „ Decontări cu 25.000


acţionarii/asociaţii privind
capitalul”
- impozitarea rezervelor: 25 000 X 16% = 4 000 um

4.000 456 „ Decontări cu = 441 „Impozitul pe profit” 4.000


acţionarii/asociaţii
privind capitalul”
- plata impozitului pe profit:

4.000 441 „Impozitul pe profit” = 5121 „Conturi curente la bănci” 4.000

- partajul profitului din lichidare:

45.696 121 „Profit şi pierderi” = 456 „ Decontări cu 45.696


acţionarii/asociaţii privind
capitalul”

- impozitarea dividendelor cuvenite din câştigul din lichidare:

[(25.000 – 4.000)+45.696] x 16% = 10.672.

10.672 456 „ Decontări cu = 446 „Alte impozite, taxe şi 10.672


acţionarii/asociaţii vărsăminte asimilate”
privind capitalul”

- virarea impozitului pe dividende:

10.672 446 „Alte impozite, taxe şi = 5121 „Conturi curente la 10.672


vărsăminte asimilate” bănci”

456 „Decontări cu acţionarii/ asociaţii


D privind capitalul” C
125.000 125.000
4.000 25.000
10.672 45.696
139.672 195.696
SFC. 56.024

- plata dividendelor:

56.024 456 „ Decontări cu = 5121 „Conturi curente la 56.024


acţionarii/asociaţii privind bănci”
capitalul”

D 5121 „Conturi curente la bănci” C


SI 195 696

125.000
4.000
10.672
56.024
Sf 0