Sunteți pe pagina 1din 3

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ A COPIILOR CU CERINȚE

EDUCAȚIONALE SPECIALE
Profesor asociat universitar:
(prof. itinerant) Lupu Adriana Iuliana

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ LA NIVEL CONCEPTUAL


 
EDUCAŢIA INCLUZIVĂ înseamnă faptul că TOŢI COPIII au acces la EDUCAŢIE DE
CALITATE ÎNTR-UN MEDIU INCLUZIV.

Cele trei componente ale acestei definiţii pot fi înţelese după cum urmează:
1.TOŢI COPII - “copii cu dizabilităţi, copii supradotaţi, copii fără adăpost, copii din zone
izolate, copii aparţinând unor minorităţi lingvistice, etnice sau culturale, copii cu HIV sau
aparţinând oricăror altor grupuri vulnerabile”
Declaraţia de la Salamanca (1994)

2.EDUCAŢIA DE CALITATE este definită ca fiind crearea de oportunităţi reale de obţinere


a succesului în experienţa de învăţare. Calitatea educaţiei se măsoară în capacitatea
sistemului, a şcolii şi a dascălului de a crea oportunităţi de învăţare pentru orice elev.

3.MEDIUL INCLUZIV înseamnă acel spațiu în care sunt bineveniţi, protejaţi şi educaţi
TOŢI copiii, indiferent de gen, caracteristici fizice, intelectuale, economice, lingvistice sau
alte caracteristici .
UNESCO

INTEGRARE- INCLUZIUNE
Modele de integrare a copiilor cu CES în experienţa mondială
• Modelul cooperării şcolii speciale cu şcoala obişnuită
• Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în cadrul şcolii generale
• Modelul bazat pe amenajarea în şcoala obişnuită a unei camere de instruire şi resurse
pentru copiii deficienţi, integraţi individual în clase obişnuite din şcoala respectivă

CLARIFICAREA CONCEPTELOR

Incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de către instituţiile de învăţământ a


tuturor copiilor, indiferent de apartenenţa lor etnică, socială, religie, naţionalitate sau
handicap
PRINCIPIILE INCLUZIUNII

 Principiul drepturilor egale pentru o dezvoltare conform potenţialului propriu.


 Principiul unicităţii caracteristicilor, intereselor, abilităţilor, motivaţiei şi nevoilor de
învăţare.
 Principiul diversităţii, a respectării abaterii de la standerdele normale.
 Principiul accesului şi participării tuturor conform abilităţilor şi nivelului de
dezvoltare.

Bibliografie:
• Gherguț, A., 2016, Educația incluzivă și pedagogia diversității, Editura Polirom, Iași
• Gherguț, A., Frumos, L., 2019, Educaţia Incluzivă. Ghid metodologic, Editura
Polirom, Iași
• Gherguț, A., Frumos, L., Raus, G., 2016, Educaţia specială. Ghid metodologic,
Editura Polirom, Iași
• Booth, T. & Ainscow, M., 2002, Indexul incluziunii școlare. Promovarea educării
şi a participării tuturor copiilor la învăţământul de masă, CSIE.

S-ar putea să vă placă și