Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de dezvoltare a nivelului de incluziune școlară

Dimensiunea
A: Crearea
culturilor incluzive

Obiective Acțiuni / Măsuri Resurse Termen/ Responsabili Indicatori de


durată de realizare
realizare
Colaborarea Discuții, planificări în Săli în care pot Pe parcursul Directorul Angajații se
comun a diferitor discuta, timp anului școlar. instituției comportă
între membrii activități. alocat respectuos și își
personalului întâlnirilor. expun liber ideile.
Cursuri pentru Specialiști care 3 luni Instituția și Angajații acceptă
informare și formare să susțină comunitatea propunerile și
continuă; schimb de aceste cursuri, succesul celorlalți;
experiență. resurse cer ajutor când au
financiare. nevoie.
Elevii să fie prețuiți Accesibilizarea Financiare, 2 luni Instituția Fiecare elev este
în mod egal spațiului, adaptarea tehnice, Comunitatea valorizat,
materialelor de umane. Familia punându-se în
învățare. evidență
performanțele lui.
Fiecare elev primește Apă, burete… Tot anul Cadrele Stabilirea unei
responsabilități în didactice. relații frumoase în
clasă(șterge tabla, colectivul clasei,
udă florile etc.) fiecare este
apreciat.
Dimensiunea B:
Crearea politicilor
incluzive

Obiective Acțiuni / Măsuri Resurse Termen/ Responsabili Indicatori de


durată de realizare
realizare
Reducerea Sprijin elevilor care Cadre 2-3 luni sau Cadrele Elevii înțeleg
barierelor în vorbesc o altă limbă didactice, cât este didactice materialul și
învățare. sau celor care voluntari, nevoie. Familia înregistrează
absentează mult din materiale, cărți. performanțe.
cauza bolilor cronice.
Material variat , Laboratoare, Tot anul Instituția Se respect
astfel încât să fie proiectoare, școlar. individualitatea
valorizate toate planșe, aparate fiecărui elev și se
simțurile. electronice, pornește de la
obiecte nevoia lui reală.
ilustrative…
Un program pentru Colegi de clasă 1 lună Cadrele Crește nivelul de
familiarizarea cu sau din clasele didactice adaptare a
mediul școlar, mai mari. elevului, se
implicarea colegilor implică mai mult.
pentru a rezolva
dificultățile care le
întâmpină.
Elevii noi să fie Încadrarea copilului Resurse umane, Tot anul Instituția Copilul este
ajutați să-și găsescă în activități ce intră în financiare, săli. școlar implicat în
locul în școală. zona lui de interes. procesul de
învățământ, vine
la școală cu mare
drag.
Dimensiunea C:
Desfășurarea
practicilor
incluzive
Obiective Acțiuni / Măsuri Resurse Termen/ Responsabili Indicatori de
durată de realizare
realizare
Toți elevii să Organizarea Transport, Întreg anul Cadrele Este o clasă
participe la excursiilor în care părinți, școlar didactice, unită, se
activitățile toți elevii participă. profesori, părinții. respectă.
organizate în timp, bani.
afara clasei.
Copii să aibă Centre 1 an școlar Cadrele Copiii participă
libertatea de a organizate didactice la olimpiade,
alege activitățile în pentru concursuri.
care să se implice. dezvoltarea
aptitudinilor
Evaluarea Asistarea la lecții de Resurse Din 3 în 3 Directorul și Creșterea
contiunuă către alte cadre umane luni cadrele performanțelor
didactice. didactice elevilor.
Modifiacarea Umane În fiecare Profesorii Elevii sunt
planurilor și lună stimulați să
practicilor de învețe.
predare.

S-ar putea să vă placă și