Sunteți pe pagina 1din 1

Cotidian independent regional al Olteniei

ANUL XXX
Nr. 7624
26 iunie
Schimbări MAJORE din toamnă în sistemul de
2020,
12 pagini
învățământ promite Ministrul Educației
1 LEU
str. Păcii, nr.1 BIS Ministrul Edu-
ISSN 1220-9031
ISSN-L 1220-9031 cației, Monica
Anisie, a decla-
Cuprins: rat că „e necesar
Pag. 2-3-4-5-6-7: Știri lo-
cale/regionale/ naționale ca din toamnă
Mh-Gj-Ot-Vl-Dj să începem anul
Pag.8: Sport școlar altfel” și
Pag.9Horoscop; Eugen
Dulbaba mai mult, a spus
Pag 10: Pagina Interac- că a activat arti-
tivă colul din Legea
Pag. 11: Întreruperi pro- Educației care
gramate DEO / pregătiți pentru acești copii din mediile
Pag. 12: Vremea regi- prevede înființarea bibliotecii virtuale, defavorizate, din zona rurală, trebuie să
onală: Dr. Tr. Severin, prin care elevii să poată să vizioneze nu găsim și să facem planul de măsuri re-
Craiova, Slatina, Tg. Jiu, numai lecția predată de profesorul lor la
Vâlcea ~ 2 zile mediale.
școală, ci și aceeași lecție predată de alt
Externe: profesor. Ministrul Educației, Monica Trebuie să venim în sprijinul acestor
Aeroportul internaţional din Anisie, a declarat că „e necesar ca din
Viena a luat o măsură în în- copii să găsim pentru ei… pe lângă fap-
cercarea de a stimula relansa- toamnă să începem anul școlar altfel” și tul că, așa cum se știe deja, Ministerul
rea traficului aerian, paralizat mai mult, a spus că a activat articolul din
de pandemia de COVID-19. Educației a început deja licitația pentru
Pentru restul acestui an, com- Legea Educației care prevede înființarea achiziționarea de tablete conectate la in-
paniile aeriene nu vor mai bibliotecii virtuale, prin care elevii să
plăti taxa de aterizare. Mai ternet, deci pe lângă acest lucru trebuie
există şi alte beneficii de care poată să vizioneze nu numai lecția pre- să venim și cu o intervenție cu planuri
s-ar putea bucura operatorii dată de profesorul lor la școală, ci și ace-
aerieni. remediale pentru acești copii care au
eași lecție predată de alt profesor. avut de suportat încă o situație dificilă”,
Din cauza creșterii numărului
de cazuri de infectări din ulti- a declarat Monica Anisie, citează edupe-
ma săptămână, Ministerul de „Este necesar ca din toamnă să începem du.ro.
Externe din Estonia a anun- anul școlar altfel. Deci să fim pregătiți
țat că românii care ajung în
această țară vor sta în izolare dacă cumva va fi un al doilea val așa Biblioteca școlară virtuală
timp de două săptămâni. cum spun epidemiologi, să fim pregătiți ”Trebuie să avem o intervenție în zona
Oamenii de știință britanici să nu mai trăim experiența pe care am aceasta pentru a oferi șanse egale tuturor
avertizează ca viitorul vaccin trăit-o acum. Pentru că, așa cum ați spus copiilor. Ne-am pregătit pentru a pune
care va fi folosit împotriva
coronavirusului ar putea să și dumneavoastră, am venit la Ministerul în practică în sfârșit ceea ce Legea Edu-
nu dea rezultate foarte bune Educației și am găsit o realitate. Aceas- cației Naționale prevedea din 2011, de a
în cazul persoanelor cele mai tă realitate am trăit-o cu toții, poate că pune în practică proiectul cu biblioteca
afectate: vârstnicii.
acum mai mult ca oricând, pentru că a virtuală, în felul acesta să aibă acces toți
Curs BNR: fost această situație dificilă cu pandemia, copiii la lecții de calitate și să poată să
1 EURO = 4.8422 Lei au fost scoase în evidență mai multe pro- vizioneze, nu numai să fie la școală și
1 USD = 4.3126 Lei bleme ale sistemului. Și odată ce le-am să vadă lecția pe care profesorul o predă
1 LIRA = 5.3638 Lei identificat noi trebuie să găsim și soluții acolo, ci să vizioneze aceeași lecție, poa-
1 CHF (Franc Elvețian) la ele.
= 4.5477 Lei te, dar predată de un alt profesor, într-un
1 Gram de aur alt mod,” a încheiat aceasta.
De-aia spuneam că începând cu septem-
= 244.3854 Lei brie anul școlar trebuie să ne găsească