Sunteți pe pagina 1din 4

CATEDRA DE ANUL II SEMESTRUL II

MEDICINĂ CELULARĂ SESIUNEA IUNIE – IULIE 2020


MOLECULARĂ SI HISTOLOGIE

TEMATICA EXAMENULUI DE HISTOLOGIE

1. Stratigrafia peretelui vascular


2. Artera de tip elastic
3. Artera de tip muscular
4. Arteriola, metaarteriola, sfincterul precapilar
5. Venele
6. Tipuri de capilare sanguine
7. Capilarele limfatice
8. Organizarea histologică a timusului
9. Proliferarea, diferenţierea şi selecţia limfocitelor timice
10. Splina, pulpa alba
11. Splina, pulpa roşie
12. Circulaţia intrasplenică a sângelui
13. Ganglionul limfatic
14. Foliculul limfatic: structură, funcţie
15. Mucoasa cavită ții bucale: varieta ți, structură, func ție
16. Structura histologică a limbii
17. Dintele: histologie, func ție
18. Stratigrafia peretelui tubului digestive: caractere generale
19. Ţesutul limfoid asociat tubului digestiv
20. Esofagul
21. Stomacul: structură și criteriile morfofunc ționale de delimitare a regiunilor gastrice
22. Glande fundice: structură, funcţii, tipuri celurare
23. Tipuri de celule din epiteliul intestinului sub țire
24. Enterocitul
25. Glandele Lieberkühn
26. Vilozitatea intestinală
27. Histologia duodenului
28. Histologie jejunului
29. Histologia ileonului
30. Histologia colonului
31. Histologia apendicelui
32. Histologia rectului și canalului anal
33. Arhitectura ficatului - interpretări alternative: lobulul clasic, lobulul portal, acinul
hepatic
34. Hepatocitul: structură, ultrastructură, funcţii
35. Celulele din capilarele sinusoide hepatice: structură, ultrastructură, func ții
36. Spa țiul perisinusoidal Disse
37. Spa țiul portal
38. Căile biliare intrahepatice: structură, funcţii
39. Căile biliare extrahepatice: structură, funcţii
40. Structura histologică a pancreasului exocrin
41. Histologia glandei parotide
42. Histologia glandei sublinguale
43. Histologia glandei submandibulare
44. Mucoasa nazală: structură, func ții
45. Mucoasa olfactivă
46. Căi respiratorii extrapulmonare
47. Laringele
48. Traheea
49. Căi respiratorii intrapulmonare
50. Epiteliul respirator
51. Alveola pulmonară
52. Surfactantul: producere, degradare, compozi ție
53. Bariera alveolo-capilară (aer- sânge)
54. Parenchimul pulmonar
55. Stroma pulmonară
56. Lobul şi lobulul renal
57. Nefronul: organizare generală
58. Intersti țiul renal
59. Podocitul
60. Membrana bazala glomerulară
61. Corpusculul renal
62. Organizarea membranei de ultrafiltrare
63. Aparatul juxta-glomerular
64. Nefrocitele
65. Vascularizatia rinichiului
66. Căile urinare excretorii
67. Vezica urinară
68. Histofiziologia neuronilor hipotalamici secretori de peptide posthipofizare
69. Histofiziologia neuronilor hipotalamici secretori de peptide hipofiziotrope
70. Organizarea sistemului vascular port hipotalamo-hipofizar și semnifica ția lui
func țională
71. Tipuri celulare din adenohipofiză
72. Neurohipofiza
73. Glanda pineală: organizare histologică și modificări în raport cu vârsta individului
74. Pinealocite: structură, ultrastructură și func ții
75. Pineala și ritmurile biogene
76. Tiroida: organizare histologică
77. Tipuri celulare din glanda tiroidă: aspect la microscopul optic şi electronic, funcţii
78. Corticosuprarenala
79. Medulosuprarenala
80. Paratiroidele
81. Histofiziologia pancreasului endocrin
82. Testiculul: structură, funcţii
83. Ţesutul interstiţial din testicul, celula Leydig: descriere, rol
84. Tubii seminiferi. Celula Sertoli: descriere, rol
85. Spermatogeneza. Spermatozoidul. Descriere, rol
86. Epididimul şi canalul deferent
87. Veziculele seminale, prostata și glandele bulbouretrale
88. Organizarea generală a ovarului
89. Foliculul matur de Graaf
90. Foliculii ovarieni evolutivi
91. Corpul galben
92. Clasificarea foliculilor evolutivi
93. Evenimente care se produc in foliculul matur în apropierea și în timpul ovula ției
94. Trompa uterină
95. Uterul: organizare structurală
96. Endometru: structură, modificări sub ac țiunea hormonilor ovarieni
97. Colul uterin: organizare structurală
98. Vaginul: organizare structurală, frotiuri vaginale
99. Glanda mamară: stare de repaus, stare de activitate
100. Placenta
101. Epidermul: organizare structurală
102. Keratinocitele și procesul de keratinizare
103. Melanocitele: structură, ultrastructură, func ții
104. Melanozomii: tipuri, diferen țe ultrastructurale, mobilitate intracitoplasmatică,
mecanisme
de transfer
105. Celula Merkel
106. Celula Largerhans
107. Dermul
108. Glandele anexe ale pielii: glandele sebacee
109. Glandele anexe ale pielii: glandele sudoripare
110. Inerva ția pielii. Receptorii cutana ți
111. Structura firului de păr
112. Aparatul pilo-sebaceu
113. Unghia: organizare histologică
114. Ochiul: structura histologică generală
115. Corpul ciliar, irisul și cristalinul
116. Retina: structura histologică
117. Urechea internă: structura histologică

S-ar putea să vă placă și