Sunteți pe pagina 1din 26

EFECTELE ECONOMICE

ALE PANDEMIEI
Sondaj de opinie
Iunie 2020
METODOLOGIE

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
METODOLOGIE
Volumul eșantionului: 900 subiecți 18+, la nivel național

Tipul eșantionului: Simplu, aleatoriu

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată ± 3,3%

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de desfășurare: 22 – 23 Iunie 2020

3
PREZENTAREA
REZULTATELOR
EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI
Sondaj de opinie - Iunie 2020
În ce măsură v-a afectat această pandemie în mod negativ următoarele aspecte
5
alte vieții?

În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură În foarte mică măsură/ Deloc Nu este cazul

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Veniturile, în general 17% 27% 22% 33% 1%

Economiile 16% 24% 25% 29% 6%

Proiectele de vacanță 20% 17% 17% 29% 17%

Nivelul de trai, în general 9% 20% 35% 35% 1%

Posibilitatea de a plăti facturile 12% 17% 25% 45% 1%

Investițiile 13% 13% 18% 34% 22%

Cariera sau locul de muncă 9% 13% 16% 30% 32%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
[Economiile] În ce măsură v-a afectat această pandemie în mod negativ
6
următoarele aspecte alte vieții? / Analize socio-demografice&politice

Mediu de
Sex Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Peste Sud+
18 - 35 36 - 50 51 - 65 Stud. Stud. Stud. Transilvania
Masculin Feminin 65 de Urban Rural București+ Moldova
ani ani ani elem. med. sup. + Banat
ani Dobrogea
În foarte mare măsură+
41.1% 37.2% 43.6% 34.3% 46.1% 32.5% 40.5% 41.3% 28.5% 32.9% 46.4% 34.6% 42.4% 39.4%
În mare măsură
[Economiile] În ce măsură v-a
afectat această pandemie în În mică măsură+
55.8% 53.7% 55.6% 58.7% 48.7% 55.0% 49.5% 54.9% 67.1% 62.7% 45.5% 55.8% 52.2% 58.6%
mod negativ următoarele În foarte mică măsură/Deloc
aspecte alte vieții?
Nu este cazul 3.1% 9.0% .8% 7.0% 5.2% 12.5% 10.0% 3.8% 4.4% 4.4% 8.1% 9.6% 5.3% 2.0%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare,


dumneavoastră cu ce partid ați vota?

Pro NV/ Ind./


PSD PNL USR - PLUS Alt răspuns
România NR

În foarte mare măsură+În mare măsură 51.7% 30.3% 23.9% 55.0% 52.1% 38.6%
[Economiile] În ce măsură v-a
afectat această pandemie în mod
În mică măsură+În foarte mică măsură/Deloc 42.5% 59.3% 74.9% 41.7% 47.2% 55.4%
negativ următoarele aspecte alte
vieții?
Nu este cazul 5.9% 10.3% 1.2% 3.2% .7% 6.1%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
[Proiectele de vacanță] În ce măsură v-a afectat această pandemie în mod
7
negativ următoarele aspecte alte vieții? / Analize socio-demografice&politice

Mediu de
Sex Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Peste Sud+
18 - 35 36 - 50 51 - 65 Stud. Stud. Stud. Transilvania
Masculin Feminin 65 de Urban Rural București+ Moldova
ani ani ani elem. med. sup. + Banat
ani Dobrogea
În foarte mare măsură+
41.4% 35.0% 54.0% 42.0% 34.9% 16.6% 22.8% 40.3% 68.1% 45.9% 29.0% 34.7% 43.9% 31.3%
În mare măsură

[Proiectele de vacanță] În În mică măsură+


48.7% 42.7% 45.3% 39.9% 48.3% 50.8% 53.5% 45.3% 27.4% 44.5% 46.9% 48.2% 40.0% 53.7%
ce măsură v-a afectat În foarte mică măsură/Deloc
această pandemie în mod
negativ următoarele
Nu este cazul 9.9% 22.2% .7% 18.0% 16.3% 32.6% 23.7% 14.1% 4.5% 9.4% 24.0% 17.2% 15.9% 15.0%
aspecte alte vieții?

Nu știu/ Nu răspund 0.0% .2% 0.0% 0.0% .4% 0.0% 0.0% .2% 0.0% .2% 0.0% 0.0% .2% 0.0%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare,


dumneavoastră cu ce partid ați vota?

Pro NV/ Ind./


PSD PNL USR - PLUS Alt răspuns
România NR

În foarte mare măsură+În mare măsură 34.4% 27.0% 50.1% 50.9% 39.1% 41.9%

[Proiectele de vacanță] În ce În mică măsură+În foarte mică măsură/Deloc 43.2% 60.9% 41.5% 30.1% 38.8% 40.9%
măsură v-a afectat această
pandemie în mod negativ
următoarele aspecte alte vieții? Nu este cazul 22.4% 11.8% 8.5% 18.9% 22.1% 17.2%

Nu știu/ Nu răspund 0.0% .4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
[Nivelul de trai, în general] În ce măsură v-a afectat această pandemie în mod
8
negativ următoarele aspecte alte vieții? / Analize socio-demografice&politice

Mediu de
Sex Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Peste Sud+
18 - 35 36 - 50 51 - 65 Stud. Stud. Stud. Transilvania
Masculin Feminin 65 de Urban Rural București+ Moldova
ani ani ani elem. med. sup. + Banat
ani Dobrogea
În foarte mare măsură+
32.5% 24.4% 35.2% 25.5% 25.9% 26.6% 27.7% 30.5% 23.3% 30.6% 25.8% 29.6% 26.1% 31.4%
În mare măsură

[Nivelul de trai, în general] În mică măsură+


66.7% 74.0% 63.7% 74.5% 74.1% 69.2% 70.6% 68.4% 76.7% 69.1% 72.0% 69.6% 71.9% 68.6%
În ce măsură v-a afectat În foarte mică măsură/Deloc
această pandemie în mod
negativ următoarele
Nu este cazul .3% 1.2% .5% 0.0% 0.0% 3.0% 1.7% .3% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7% 0.0%
aspecte alte vieții?

Nu știu/ Nu răspund .5% .3% .6% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% .8% 0.0% .3% .5% .8% .3% 0.0%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare,


dumneavoastră cu ce partid ați vota?

Pro NV/ Ind./


PSD PNL USR - PLUS Alt răspuns
România NR

În foarte mare măsură+În mare măsură 32.4% 22.7% 30.3% 22.5% 25.9% 32.0%

[Nivelul de trai, în general] În ce În mică măsură+În foarte mică măsură/Deloc 63.6% 76.2% 69.7% 77.5% 74.1% 67.2%
măsură v-a afectat această
pandemie în mod negativ
următoarele aspecte alte vieții? Nu este cazul 3.9% .5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Nu știu/ Nu răspund 0.0% .6% 0.0% 0.0% 0.0% .7%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
[Posibilitatea de a plăti facturile] În ce măsură v-a afectat această pandemie în mod
negativ următoarele aspecte alte vieții? / Analize socio-demografice&politice 9

Mediu de
Sex Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Peste Sud+
18 - 35 36 - 50 51 - 65 Stud. Stud. Stud. Transilvania
Masculin Feminin 65 de Urban Rural București+ Moldova
ani ani ani elem. med. sup. + Banat
ani Dobrogea
În foarte mare măsură+
29.3% 27.1% 28.6% 29.8% 26.4% 27.7% 35.2% 26.8% 16.0% 24.7% 32.3% 29.2% 27.4% 28.4%
În mare măsură
[Posibilitatea de a plăti
facturile] În ce măsură v-a
În mică măsură+
afectat această pandemie în 70.0% 71.4% 71.4% 69.6% 73.4% 68.5% 63.1% 72.7% 83.0% 74.9% 65.9% 70.7% 70.5% 71.4%
În foarte mică măsură/Deloc
mod negativ următoarele
aspecte alte vieții?
Nu este cazul .6% 1.5% 0.0% .6% .3% 3.8% 1.7% .5% 1.0% .4% 1.8% .1% 2.1% .3%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare,


dumneavoastră cu ce partid ați vota?

Pro NV/ Ind./


PSD PNL USR - PLUS Alt răspuns
România NR

În foarte mare măsură+În mare măsură 34.3% 23.9% 11.7% 30.5% 37.6% 31.4%
[Posibilitatea de a plăti facturile]
În ce măsură v-a afectat această
În mică măsură+În foarte mică măsură/Deloc 61.5% 74.9% 88.3% 69.5% 62.4% 68.4%
pandemie în mod negativ
următoarele aspecte alte vieții?
Nu este cazul 4.3% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% .1%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
[Investițiile] În ce măsură v-a afectat această pandemie în mod negativ
10
următoarele aspecte alte vieții? / Analize socio-demografice&politice

Mediu de
Sex Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Peste Sud+
18 - 35 36 - 50 51 - 65 Stud. Stud. Stud. Transilvania
Masculin Feminin 65 de Urban Rural București+ Moldova
ani ani ani elem. med. sup. + Banat
ani Dobrogea
În foarte mare măsură+
34.2% 17.2% 35.1% 29.2% 18.5% 16.3% 22.5% 27.4% 26.6% 24.5% 26.7% 25.7% 28.7% 18.3%
În mare măsură
[Investițiile] În ce măsură v-a
afectat această pandemie în În mică măsură+
52.1% 53.0% 60.9% 53.1% 58.1% 35.4% 52.0% 51.5% 57.2% 57.3% 47.0% 44.4% 53.2% 64.7%
mod negativ următoarele În foarte mică măsură/Deloc
aspecte alte vieții?
Nu este cazul 13.7% 29.8% 4.1% 17.7% 23.4% 48.3% 25.6% 21.0% 16.2% 18.2% 26.3% 29.9% 18.2% 17.0%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare,


dumneavoastră cu ce partid ați vota?

Pro NV/ Ind./


PSD PNL USR - PLUS Alt răspuns
România NR

În foarte mare măsură+În mare măsură 30.2% 15.6% 30.9% 34.8% 25.8% 27.0%
[Investițiile] În ce măsură v-a
afectat această pandemie în mod
În mică măsură+În foarte mică măsură/Deloc 43.2% 65.0% 55.2% 51.1% 38.9% 49.5%
negativ următoarele aspecte alte
vieții?
Nu este cazul 26.6% 19.4% 13.8% 14.2% 35.2% 23.5%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
[Cariera sau locul de muncă] În ce măsură v-a afectat această pandemie în mod
11
negativ următoarele aspecte alte vieții? / Analize socio-demografice&politice

Mediu de
Sex Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Peste Sud+
18 - 35 36 - 50 51 - 65 Stud. Stud. Stud. Transilvania
Masculin Feminin 65 de Urban Rural București+ Moldova
ani ani ani elem. med. sup. + Banat
ani Dobrogea
În foarte mare măsură+
25.7% 18.8% 34.0% 23.5% 23.9% 3.8% 20.5% 23.5% 22.2% 21.1% 23.5% 21.0% 20.5% 27.8%
În mare măsură
[Cariera sau locul de muncă]
În ce măsură v-a afectat
În mică măsură+
această pandemie în mod 53.7% 38.5% 57.3% 65.6% 43.5% 7.6% 34.7% 48.2% 65.6% 50.1% 41.0% 46.3% 45.1% 47.1%
În foarte mică măsură/Deloc
negativ următoarele aspecte
alte vieții?
Nu este cazul 20.6% 42.7% 8.7% 10.9% 32.5% 88.6% 44.8% 28.3% 12.2% 28.9% 35.4% 32.6% 34.5% 25.1%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare,


dumneavoastră cu ce partid ați vota?

Pro NV/ Ind./


PSD PNL USR - PLUS Alt răspuns
România NR

În foarte mare măsură+În mare măsură 25.8% 20.9% 16.3% 14.8% 24.9% 24.4%
[Cariera sau locul de muncă] În
ce măsură v-a afectat această
În mică măsură+În foarte mică măsură/Deloc 28.1% 52.1% 81.2% 46.8% 34.7% 40.8%
pandemie în mod negativ
următoarele aspecte alte vieții?
Nu este cazul 46.0% 27.0% 2.4% 38.4% 40.3% 34.8%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
Dumneavoastră v-ați schimbat obiceiurile alimentare de la începutul
12
pandemiei și până în prezent?

Da
40%

Nu
60%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
Dumneavoastră v-ați schimbat obiceiurile alimentare de la începutul
13
pandemiei și până în prezent? / Analize socio-demografice&politice

Mediu de
Sex Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Sud+
18 - 35 36 - 50 51 - 65 Peste 65 Stud. Stud. Stud. Transilvania
Masculin Feminin Urban Rural București+ Moldova
ani ani ani de ani elem. med. sup. + Banat
Dobrogea

Da 42.7% 36.9% 45.0% 47.5% 31.5% 31.6% 47.3% 34.5% 37.9% 39.1% 40.4% 36.8% 40.8% 42.1%
Dumneavoastră v-ați schimbat
obiceiurile alimentare de la
Nu 57.1% 63.1% 55.0% 52.5% 68.1% 68.4% 52.7% 65.3% 62.1% 60.9% 59.3% 62.9% 59.2% 57.9%
începutul pandemiei și până în
prezent?
NȘ/NR .2% 0.0% 0.0% 0.0% .5% 0.0% 0.0% .2% 0.0% 0.0% .2% .3% 0.0% 0.0%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare,


dumneavoastră cu ce partid ați vota?

USR - Pro Alt NV/ Ind./


PSD PNL
PLUS România răspuns NR

Da 39.7% 40.3% 51.6% 35.4% 39.7% 36.5%

Dumneavoastră v-ați schimbat obiceiurile alimentare de


Nu 60.3% 59.7% 48.4% 64.6% 60.3% 63.1%
la începutul pandemiei și până în prezent?

NȘ/NR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .3%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
De la debutul pandemiei și până în prezent, dumneavoastră ați încercat rețete
14
culinare noi?

Da
31%

Nu
69%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
[Ați încercat rețete culinare noi?] De la debutul pandemiei și până în prezent,
15
dumneavoastră...? / Analize socio-demografice&politice

Mediu de
Sex Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Sud+
18 - 35 36 - 50 51 - 65 Peste 65 Stud. Stud. Stud. Transilvania
Masculin Feminin Urban Rural București+ Moldova
ani ani ani de ani elem. med. sup. + Banat
Dobrogea

Da 29.3% 33.7% 37.9% 35.2% 30.1% 20.1% 22.5% 33.8% 46.1% 30.3% 32.9% 27.4% 32.5% 36.3%

[Ați încercat rețete culinare noi?]


De la debutul pandemiei și până în Nu 70.4% 66.1% 62.1% 64.4% 69.9% 79.1% 77.5% 65.6% 53.9% 69.2% 67.1% 72.2% 67.2% 63.7%
prezent, dumneavoastră...?

NȘ/NR .3% .2% 0.0% .4% 0.0% .7% 0.0% .6% 0.0% .5% 0.0% .5% .3% 0.0%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare,


dumneavoastră cu ce partid ați vota?

USR - Pro Alt NV/ Ind./


PSD PNL
PLUS România răspuns NR

Da 42.9% 28.2% 37.4% 32.8% 35.1% 25.9%

[Ați încercat rețete culinare noi?] De la debutul


Nu 57.1% 71.8% 62.6% 67.2% 64.9% 73.3%
pandemiei și până în prezent, dumneavoastră...?

Nu știu/ Nu răspund 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .8%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
De la debutul pandemiei și până în prezent, dumneavoastră ați cumpărat
16
produse alimentare noi, pe care înainte nu obișnuiați să le cumpărați?

Da
22%

Nu
78%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
[Ați cumpărat produse alimentare noi, pe care înainte nu obișnuiați să le cumpărați?] De la
debutul pandemiei și până în prezent, dumneavoastră...? / 17
Analize socio-demografice&politice

Mediu de
Sex Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Sud+
18 - 35 36 - 50 51 - 65 Peste 65 Stud. Stud. Stud. Transilvania
Masculin Feminin Urban Rural București+ Moldova
ani ani ani de ani elem. med. sup. + Banat
Dobrogea

Da 30.9% 12.6% 35.2% 24.6% 12.1% 10.7% 20.9% 19.3% 30.0% 23.0% 19.8% 14.6% 27.1% 20.8%

[Ați cumpărat produse alimentare noi, Nu 68.6% 87.4% 64.8% 75.4% 87.5% 88.6% 79.1% 80.1% 70.0% 76.7% 79.9% 84.9% 72.6% 79.2%
pe care înainte nu obișnuiați să le
cumpărați?] De la debutul pandemiei și
până în prezent, dumneavoastră...? NȘ/NR .5% 0.0% 0.0% 0.0% .4% .7% 0.0% .5% 0.0% .3% .2% .5% .2% 0.0%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare,


dumneavoastră cu ce partid ați vota?

USR - Pro Alt NV/ Ind./


PSD PNL
PLUS România răspuns NR

Da 29.4% 21.9% 31.9% 7.6% 17.2% 18.2%

[Ați cumpărat produse alimentare noi, pe care înainte nu


obișnuiați să le cumpărați?] De la debutul pandemiei și Nu 70.6% 77.7% 68.1% 92.4% 82.8% 81.3%
până în prezent, dumneavoastră...?

NȘ/NR 0.0% .4% 0.0% 0.0% 0.0% .5%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
În ultima perioadă, ați spune că ați cumpărat produse alimentare românești...? 18

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mai multe 30%

La fel de multe 55%

Mai puține decât înainte de


13%
pandemie

Nu știu/ Nu răspund 2%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
În ultima perioadă, ați spune că ați cumpărat produse alimentare românești...?
19
/ Analize socio-demografice&politice

Mediu de
Sex Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Sud+
18 - 35 36 - 50 51 - 65 Peste 65 Stud. Stud. Stud. Transilvania
Masculin Feminin Urban Rural București+ Moldova
ani ani ani de ani elem. med. sup. + Banat
Dobrogea

Mai multe 32.9% 26.9% 24.6% 32.8% 31.2% 31.0% 27.0% 31.4% 31.7% 30.8% 28.8% 32.3% 27.0% 32.1%

În ultima perioadă, ați La fel de multe 54.9% 56.2% 66.6% 57.4% 51.9% 43.2% 50.4% 56.3% 65.3% 56.4% 54.6% 56.8% 57.9% 48.3%
spune că ați cumpărat
produse alimentare
Mai puține decât
românești...? 9.1% 15.3% 7.8% 8.4% 14.7% 20.3% 20.8% 9.2% 1.4% 11.4% 13.3% 8.9% 11.3% 19.7%
înainte de pandemie

Nu știu/ Nu răspund 3.1% 1.6% 1.1% 1.3% 2.2% 5.5% 1.7% 3.1% 1.6% 1.5% 3.4% 2.0% 3.7% 0.0%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare,


dumneavoastră cu ce partid ați vota?

USR - Pro Alt NV/ Ind./


PSD PNL
PLUS România răspuns NR

Mai multe 30.6% 41.5% 23.0% 15.4% 26.0% 26.5%

La fel de multe 41.2% 45.1% 69.5% 64.9% 73.3% 61.0%


În ultima perioadă, ați spune că ați cumpărat produse
alimentare românești...?
Mai puține decât înainte de pandemie 26.0% 13.0% 7.5% 7.8% .7% 9.6%

Nu știu/ Nu răspund 2.2% .4% 0.0% 11.9% 0.0% 2.9%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
Dumneavoastră câtă încredere aveți în Guvernul României să depășească cu
20
succes criza economică generată de pandemia de COVID-19?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Foarte multă 10%

Multă 23%

Puțină 33%

Foarte puțină/ Deloc 33%

Nu știu/ Nu răspund 1%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
Dumneavoastră câtă încredere aveți în Guvernul României să depășească cu succes criza
economică generată de pandemia de COVID-19? / Analize socio-demografice&politice 21

Mediu de
Sex Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Sud+
18 - 35 36 - 50 51 - 65 Peste 65 Stud. Stud. Stud. Transilvania
Masculin Feminin Urban Rural București+ Moldova
ani ani ani de ani elem. med. sup. + Banat
Dobrogea

Foarte multă+Multă 37.0% 29.8% 25.0% 40.0% 50.0% 16.3% 29.9% 32.5% 44.3% 34.0% 32.5% 35.5% 30.6% 35.7%
Dumneavoastră câtă
încredere aveți în Guvernul
României să depășească cu
Puțină+Foarte puțină/Deloc 62.3% 70.1% 75.0% 59.0% 49.9% 83.3% 70.1% 67.2% 54.0% 65.4% 67.3% 64.1% 68.8% 64.3%
succes criza economică
generată de pandemia de
COVID-19?
Nu știu/ Nu răspund .7% .1% 0.0% .9% .2% .4% 0.0% .3% 1.7% .6% .2% .4% .6% 0.0%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare,


dumneavoastră cu ce partid ați vota?

USR – Pro Alt NV/ Ind./


PSD PNL
PLUS România răspuns NR

Foarte multă+Multă 16.5% 62.8% 20.6% 11.5% 23.2% 29.2%

Dumneavoastră câtă încredere aveți în Guvernul


României să depășească cu succes criza economică Puțină+Foarte puțină/Deloc 83.1% 37.2% 79.0% 88.5% 76.8% 70.0%
generată de pandemia de COVID-19?

Nu știu/ Nu răspund .4% 0.0% .4% 0.0% 0.0% .9%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
Câtă încredere aveți în Guvern să ajute întreprinderile românești să
22
depășească această criză economică?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Foarte multă 14%

Multă 19%

Puțină 33%

Foarte puțină/ Deloc 33%

Nu știu/ Nu răspund 1%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
Câtă încredere aveți în Guvern să ajute întreprinderile românești să
23
depășească această criză economică? / Analize socio-demografice&politice

Mediu de
Sex Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Sud+
18 - 35 36 - 50 51 - 65 Peste 65 Stud. Stud. Stud. Transilvania
Masculin Feminin Urban Rural București+ Moldova
ani ani ani de ani elem. med. sup. + Banat
Dobrogea

Foarte multă+Multă 34.1% 31.1% 23.9% 39.2% 43.7% 21.9% 35.0% 30.2% 34.5% 31.4% 34.0% 35.0% 28.4% 37.6%
Câtă încredere aveți în
Guvern să ajute
întreprinderile românești Puțină+Foarte puțină/Deloc 64.7% 68.2% 75.8% 59.8% 54.1% 77.9% 65.0% 68.7% 63.0% 67.9% 64.8% 64.1% 70.6% 61.8%
să depășească această
criză economică?
Nu știu/ Nu răspund 1.1% .7% .3% 1.0% 2.2% .2% 0.0% 1.1% 2.4% .7% 1.2% .9% 1.1% .6%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare,


dumneavoastră cu ce partid ați vota?

USR - Pro Alt NV/ Ind./


PSD PNL
PLUS România răspuns NR

Foarte multă+Multă 21.6% 60.8% 17.3% 8.4% 18.3% 28.5%

Câtă încredere aveți în Guvern să ajute întreprinderile


Puțină+Foarte puțină/Deloc 78.4% 38.3% 82.1% 91.6% 81.0% 69.7%
românești să depășească această criză economică?

Nu știu/ Nu răspund 0.0% .9% .6% 0.0% .8% 1.7%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
Guvernul a hotărât ajutorarea presei cu suma de aproximativ 40 de milioane
24
de euro. Dumneavoastră ce credeți, este o măsură corectă sau nu?

Nu știu/ Nu răspund
4%

Este o măsură corectă


44%

Nu este o măsură corectă


52%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
Guvernul a hotărât ajutorarea presei cu suma de 40 de milioane de euro. Dumneavoastră
ce credeți, este o măsură corectă sau nu? / Analize socio-demografice&politice 25

Mediu de
Sex Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Sud+
18 - 35 36 - 50 51 - 65 Peste 65 Stud. Stud. Stud. Transilvania
Masculin Feminin Urban Rural București+ Moldova
ani ani ani de ani elem. med. sup. + Banat
Dobrogea
Este o măsură
Guvernul a hotărât 42.3% 45.6% 32.9% 35.8% 47.1% 65.5% 53.3% 42.0% 27.9% 39.7% 49.0% 37.7% 46.9% 48.3%
corectă
ajutorarea presei cu suma
de aproximativ 40 de
Nu este o măsură
milioane de euro. 53.0% 50.8% 62.8% 61.4% 46.5% 31.3% 45.2% 52.6% 65.8% 55.6% 47.5% 58.5% 48.4% 48.6%
corectă
Dumneavoastră ce credeți,
este o măsură corectă sau
nu? Nu știu/ Nu răspund 4.7% 3.6% 4.3% 2.8% 6.4% 3.2% 1.5% 5.4% 6.3% 4.7% 3.5% 3.8% 4.8% 3.2%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare,


dumneavoastră cu ce partid ați vota?

USR - Pro Alt NV/ Ind./


PSD PNL
PLUS România răspuns NR

Este o măsură corectă 52.9% 52.9% 15.8% 55.2% 37.2% 40.1%

Guvernul a hotărât ajutorarea presei cu suma de


aproximativ 40 de milioane de euro. Dumneavoastră ce Nu este o măsură corectă 46.2% 45.3% 82.1% 38.3% 57.6% 52.5%
credeți, este o măsură corectă sau nu?

Nu știu/ Nu răspund .9% 1.8% 2.1% 6.5% 5.1% 7.4%

EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI


Sondaj de opinie - Iunie 2020
EFECTELE ECONOMICE ALE PANDEMIEI
Sondaj de opinie - Iunie 2020