Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ

În conformitate cu anexa III din Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului (privind
comercializarea produselor pentru construcţii)
Nr. 3302/1
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Special G (EN 998-1:2011 GP CS IV)

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii,
astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4): a se vedea ambalajul/eticheta produsului

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică
armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: mortar uscat, pe bază de var-ciment special, trass ptr.
exterior şi interior, tencuială aplicată manual.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în
temeiul articolului 11 alineatul (5): Lasselsberger-Knauf Kft., Ungaria, 8210 Veszprem, Házgyári ut. 9, Pf. : 1723;
tel: 0036.88 590.500, fax: 0036.88 590.555, e-mail:vevoszolgalat@lb-knauf.hu

5.Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat, al cărui mandat acoperă atribuţiile specificate la
articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011: S.C.Lasselsberger-Knauf s.r.l., România, 550117 Sibiu,
str.Înfrăţirii nr.47, tel:0269.209017, fax: 0269.206016; e-mail:office@lbk.ro

6. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii, astfel
cum este prevăzut în anexa V: Sistemul 4.

7. În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat:
SR EN 998-1:2011.
a efectuat determinarea produsului pe baza încercării de tip; prima încercare a produsului pentru construcţii în
cadrul sistemului: 4 şi a emis: TVB 08/2007 EN 998-1.

8. În cazul declaraţiei de performanţă pentru un produs pentru construcţii pentru care s-a emis o evaluare tehnică
europeană: nerelevant.

9. Performanţa declarată

Caracteristici esenŃiale PerfomanŃa SpecificaŃii tehnice armonizate


2
RezistenŃa la compresiune (N/mm ) CS IV EN 998-1:2010
AbsorbŃia de apă W0 EN 998-1:2010
Coeficient de difuzia vaporilor de apă (µ) 5/35 EN 998-1:2010
Conductivitate termică (λ, W/mK) 1,17 EN 998-1:2010
3
Densitatea aparentă (kg/m ) 2000 EN 998-1:2010
2
AderenŃa (N/mm ) >0,3 EN 998-1:2010
Clasa de performanŃă privind reacŃia la foc A1 EN 998-1:2010
10. Performanţa produsului identificat la punctele 1 şi 2 este în conformitate cu performanţa declarată de la
punctul 9.
Această declaraţie de performanţă este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

Veit Tamás
Director general
(numele şi funcţia)

Veszprém, 25.06.2013
(locul si data emiterii) (semnătură)

Lasselsberger-Knauf Kft.
H-8200 Veszprém, Házgyári út 9.
Tel.: 00-36 (88) 590-540

2008
Nummer der Leistunserklärung:
3302/1
EN 998-1 GP CS IV
Zementputz zur Verwendung für Wänden, Pfeilern, Trennwänden
Druckfestigkeit CS IV
2
Haftzugfestigkeit (N/mm ) >0,3
2 0,5
Wasseraufnahme kg/(m min ) W0
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit (µ) 5/35
Wärmeleitfähigkeit: (λ, W/mK) 1,17
Dauerhaftigkeit: NPD
Brandverhalten: A1