Sunteți pe pagina 1din 7

Concurs regional

„COPIII LUI TONITZA


DESCOPERĂ LUMEA”

Ediția a XIII-a – 8 iunie 2018


Aprobat în CAERI la poziția 297

Proiectul se adresează
cadrelor didactice şi copiilor preșcolari și școlari mici din clasa
pregătitoare, clasa I și clasa a II-a din învăţământul preuniversitar de stat
sau privat,atât din județul Iași cât și din alte județe precum și cadrelor
didactice, părinților, bunicilor.

Coordonatori:
Insp. Prof. Mihaela Simion
Director Rica Gavriluță
Prof. Ana-Maria Petrache
Prof. Daniela Ilievici
REGULAMENT
DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI
EVALUARE A CONCURSULUI
„COPIII LUI TONITZA DESCOPERĂ LUMEA”
EDIȚIA A XIII-A 2018

Concursul cuprinde două secţiuni:


 Secțiunea copii - concurs de artă plastică pentru preşcolari şi şcolarii din
clasa pregătitoare și clasele I și a II-a din județul Iași (participare directă)
și din alte județe (participare indirectă);
 Secțiunea adulți – concurs de artă plastică pentru cadre didactice, părinți,
alți colaboratori (participare directă).
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
 Tema concursului: „Fantezie și culoare”
 La secțiunea copii vor participa preşcolarii şi şcolarii (clasa pregătitoare,
clasele I și a II-a) din municipiul și județul Iași, precum și din alte județe,
îndrumaţi şi coordonaţi de cadrele didactice.
 La secțiunea adulți vor participa cadre didactice, părinți, alți colaboratori
prin utilizarea unor tehnici inedite în creația plastică.
 Fiecare unitate participantă va organiza faza locală, până pe data de 25
mai 2018 și va selecta maxim 5 lucrări pentru faza interjudețeană.
 Termenul de înscriere pentru faza interjudețeană este 31 mai 2018, iar fișa
de înscriere la concurs se trimite pe adresa de e-mail
copiiitonitza@yahoo.com.
 Etapa interjudeţeană se va desfășura pe 8 iunie 2018 la Grădiniţa cu
Program Prelungit Nr. 29 Iași începând cu ora 15.00 (cu participare
directă pentru copiii din municipiul și județul Iași precum și pentru
cadrele didactice, părinți, alți participanți înscriși la secțiunea adulți).
 Preșcolarii și școlarii din alte județe vor participa în aceeași zi, la faza
interjudețeană în mod indirect, lucrările expediate de către cadrele
didactice îndrumătoare, pe adresa: Grădinița cu Program Prelungit
nr. 29, loc. Iași, str. Mihail Sturza, nr. 69, Jud. Iași (termenul de
expediere - 31 mai 2018, data poștei).
 Participanții la secțiunea copii vor respecta următoarele tehnici:
 Tehnica desenului (creioane color, ceracolor, pastel, cretă).
 Tehnica culorilor umede (acuarelă, tempera, guașă).
 Tehnica colajului (materiale mărunte din natură, deșeuri,
materiale textile, etc).
 Tehnica picturii pe sticlă.
 Tehnica picturii în ulei pe pânză, lemn, carton.
 Participanții la secțiunea adulți vor utiliza în realizarea lucrării diferite
tehnici inedite (diverse modalități, instrumente, materiale).
 Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnici de lucru la alegere
(pictură, desen, colaj), pe suport A4, pe verso regăsindu-se eticheta cu
titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, grupa/clasa, numele şi
prenumele cadrului didactic îndrumător, grădiniţa/şcoala, localitatea,
județul.
 Participanții se vor prezenta la locația stabilită la timp și având asupra lor
toate materialele necesare realizării compoziției plastice, în funcție de
tehnica aleasă.
 Timp de lucru: o oră.
 Se va aprecia gradul de originalitate, expresivitate şi creativitate pe care
participanții îl dovedesc prin lucrarea realizată.
 Jurizarea la faza interjudeţeană, se va realiza de către organizatori,
parteneri și specialiști în domeniu, în data de 8 iunie 2018 inclusiv
pentru lucrările primite prin poștă.
 Se vor acorda diplome de participare tuturor copiilor, diplome și
adeverințe de coordonator/îndrumător cadrelor didactice participante, în
ziua desfășurării concursului.
 Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III pentru fiecare tehnică şi
nivel de vârstă și vor fi înmânate fiecărui cadru didactic îndrumător până
la data de 15 iunie 2018, iar pentru cei cu participare indirectă vor fi
expediate la adresa de e-mail menționată în fișa de înscriere.
 Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
 Nu se percepe taxă de înscriere.
 Deplasarea copiilor se va face doar cu acordul scris al părinţilor sau
însoţiţi de părinţi şi pe baza unui tabel avizat de conducerea unităţii
de învățământ.
 Cadrele didactice care însoţesc grupurile de copii îşi asumă în totalitate
responsabilitatea privind securitatea acestora, pe toată durata
concursului, dar mai ales în timpul deplasării spre Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 29 Iași.
 Lucrările premiate vor fi expuse la Palatul Copiilor și Casa Corpului
Didactic Iași.
 Promovare/mediatizare şi diseminare:
 Reţeaua ISJ Iași
 Internet – www.didactic.ro
Reţele de socializare -https://www.facebook.com/Copiiitonitza-
Mass-media

PERSOANE DE CONTACT:
 Dir. Prof. Rica Gavriluță -telefon: 0755024993
 Prof. Ana-Maria Petrache -telefon: 0765259009
 Prof. Daniela Ilievici -telefon: 0741361423
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL
„COPIII LUI TONITZA DESCOPERĂ LUMEA”
EDIŢIA a XIII-a, 2018

Grădiniţa/Şcoala:…………………………………………………………
Cadru didactic coordonator ……………………………………………..
Telefon …………………………………….……………………………….
Email:
……………………………………………………………………….

Adresa de e-mail pentru expedierea diplomelor …………………………

NR: NUMELE ŞI PRENUMELE


CRT. Secţiunea/ Grupa/ Îndrumător/coordo
tehnica Clasa nator

1.

2.

3.

4.

5.

Vă aşteptăm cu drag și mult interes!


Participarea dumneavoastră ne onorează!

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.29 Iași Şcoala/Grădiniţa…………......................


Loc. Iași. Jud. Iași ................................................................
Str. Mihail Sturza Nr. 69 Localitatea ..............................................
Telefon 0232 437 995 Județul ....................................................
Nr……......din…………..…. Nr………… din………………..............

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, ............................... între:


 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 29 Iași, reprezentată de prof. Gavriluță Rica în
calitate de director, prof. Petrache Ana Maria și prof. Ilievici Daniela în calitate de
organizatori ai concursului de artă plastică cu tema „Fantezie și culoare”, ediţia a
XIII-a, faza interjudețeană, 9 iunie 2018, din cadrul Proiectului Educaţional
Interjudețean ”COPIII LUI TONITZA DESCOPERĂ LUMEA” şi

 ...........................................................................................................................................,
reprezentată de ......................................................................................, în calitate de
director şi .................................................................................. în calitate de partener.
Prezentul acord are ca scop crearea unui climat de colaborare în cadrul proiectului
educațional, care să conducă la realizarea obiectivelor propuse.
Durata: ianuarie - iunie 2018

Grădiniţa organizatoare (de aplicaţie) se obligă :


 Să distribuie regulamentul concursului unităţilor partenere;
 Să asigure desfășurarea fazei județene prin participare directă/indirectă în locația
grădiniței organizatoare;
 Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile obţinute;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
Unitatea preşcolară/şcolară participantă se obligă:
 Să înscrie copiii (preşcolarii şi elevii) în concurs;
 Să organizeze faza locală în vederea selectării copiilor pentru faza județeană;
 Să își asume responsabilitatea privind securitatea copiilor în timpul deplasării acestora
la locația stabilită precum și pe durata concursului;
 Să expedieze lucrările înscrise în concurs pe adresa grădiniţei organizatoare, până la
data limită;
 Să distribuie participanţilor diplomele, acordurile de parteneriat, adeverinţele cadrelor
didactice participante.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se


deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.29 Iași Grădinița/Școala


Director, prof. Gavriluță Rica Director, prof.