Sunteți pe pagina 1din 2

G.P.P.

,,Paradisul Piticilor”, Gura Humorului

PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DIN CADRUL PROIECTULUI


EDUCAŢIONAL KALOKAGATHIA

Data: 20.01.2020
Tema: ,,Hai afară la zăpadă!”
Mijloc de realizare: concurs intergrupe
Locul desfăşurării: pârtia de ski ,,Șoimul”, Gura Humorului
Scop: cultivarea spiritului de competiţie între copii/ grupuri de copii, a unor
atitudini de cooperare, spirit de echipă, fair-play, având ca scop consolidarea
deprinderilor aplictiv-utilitare.

Obiective:
 să manifeste iniţiativă în cadrul activităţii (concursului);
 să respecte regulile stabilite de comun acord;
 să răspundă motric la o comandă dată;
 să participe activ, aducându-şi contribuţia la reuşita echipei;
 să exprime stări afective sau comportamentale, folosindu-se de mişcare;
 să joace jocuri sportive utilizând corect mişcările şi respectând regulile.

Participanţi:
grupa mijlocie ,, BUBURUZELE”- prof. Pohoață Iuliana Gabriela
grupa mare ,,ALBINUȚELE” - prof. Ursache Georgiana

Colaboratori:
- părinţii de la grupele de preşcolari, personal de serviciu.
Resurse materiale: săniuțe, zăpadă, săculețe, globuri din hârtie, fluier;

Probele concursului:
Proba numărul 1: construire unui om de zăpadă în timp de 15 minute;
Proba numărul 2: concurs de tracțiune de săniuțe (încărcate nu o anumită
greutate) pe o distanță dată;

Desfăşurarea activităţii:
Copiii însoţiţi de părinți și educatoare se depladează la pârtia de ski
,,Șoimul” din Gura Humorului. Activitatea debutează cu efectuarea prezentărilor
dintre copiii celor două grupe participante la concurs.
Se realizează prezentarea materialelor cu care se va desfășura concursul
(săniuțe, zăpadă, săculețe, globuri din hârtie, fluier). Se prezintă regulile și modul
de desfășurare a concursului. Educatoarele explică și demonstrează fiecare probă.
Se aleg membrii juriului din rândul colaboratorilor care au ca sarcină să
urmărească respectarea regulilor și înmânarea medaliilor membrilor echipei
câștigătoare. Pentru fiecare probă realizată cu succes, fiecare copil primește un
glob decupat din hârtie, pe care îl așează în săculețul grupei. La final se numără
globurile din săculețul fiecărei grupe, iar echipa a care are mai mule globuri în
săculeț câștigă. Echipele sunt recompensate cu medalii.

Regulile concursului:
Proba 1:
- la semnalul fluierului membrii fiecărei grupe încep să construiască împreună
un om de zăpadă;
- copiii trebuie să desfășoare activitatea în traseul marcat, fără să îl depășească;
- fiecare copil participă la concurs;
- echipa care termină prima de construit omul de zăpadă este desemnată
câștigătoare;
Proba 2:
- la semnalul fluierului câte un membru din fiecăre grupă începe să tragă
săniuța de la linia de start, pe un traseu bine stabilit;
- copilul care ajunge primul la capătul traseului primește un glob pe care îl
așează în săculețul grupei; se repetă acest proces cu toți copiii.
- juriul urmăreşte corectitudinea poziţiei corpului;

După epuizarea probelor juriul numără globurile din fiecare săculeț și desemnează
câştigătorii. Echipele sunt recompensate cu medalii.

Organizator:
 prof. Pohoață Iuliana-Gabriela
 prof. Ursache Georgiana