Sunteți pe pagina 1din 2

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT « PARADISUL PITICILOR »

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

CHESTIONAR PENTRU PĂRINȚI


sem I ,an școlar 2019- 2020 ( Pentru o mai bună cunoaștere 0

Numele și prenumele copilului: ………………………………………………………….


Data nașterii: ………………………………..
Numele și pren. părinților: Tata:………..………………………………………tel ….………………….
Mama:……..…….…………………………………tel .…………..………..
Adesa de domiciliu: str. …………………………………………., nr. ……….,bl……….,sc. …..,ap. ….
Loc. …………………………………., jud. ……………………………………
Starea civilă a părinț: a) căsătoriți; b) necăsătoriți; c)divorțați; d) uniune consesuală; e) văduv(ă)
Studii: TATA a) submedii; b) medii; c) superioare;
MAMA a) submedii; b) medii; c) superioare;
Profesia părinților: TATA:…………………………..locul de muncă …...……………………………….
MAMA……………………………locul de muncă ……………………………………
Numele și vârsta copiilor din familie:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
1. În ce măsură vă cunoașteți copilul ? a) foarte bine; b) bine; c) sufficient; d) foatre puțin;
2. Cât timp petreceți cu copilul? a) foatre mult; b) mult; c) sufficient; d) puțin; e) foarte puțin;
3. Cum vă petreceți timpul cu copilul?
a)mă joc cu el; b) îi citesc povești; c) vizionăm la TV; d) ne plimbăm; e) îl antrenez în sarcini
gospodărești; f) alte modalități ………………………………………………………………………
4. Cât timp alocă coilul pentru: a) TV; b) laptop/tablet/telefon ……....; c) jocul propiuzis cu
jucării, în casă/în aer liber; d) jocul cu alți copii; e) alte preocupări………………………………...
5. Cine se ocupă mai mult de copil? a) mama; b) tata; c) ambii; d) bunicii; f) alte personae………...
6. Copilul este mai atașat de : a) mama; b) tata; c) ambii; d) altă persoană ………………………...
7. Ce vă place din comportamentul copilului d-voastră? ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
8. Ce vă displace? ……………………………………………………………………………………..
9. Cum se comportă în familie ?..............................................Dar în public?.....................................
10. Are prieten? ………Descrieți relația ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
11. Suferă de oboală?...........Care?.........................................................................................................
12. Jucăria preferată este: ……………………………………………………………………………..
13. Îi este teamă de : ……………………………………………………………………………………
14. Îi place să mănânce: ………………………………………………………………………………..
15. Nu are voie să mănânce: …………………………………………………………………………...
16. Culoarea preferată este:……………………………………………………………………………
17. Motivul pentru care ați ales grădinița ,,Paradisul Piticilor”.........................................................
a)v-a fost recomandată de cunoscuți?
b) era ultima soluție?
c) datorită procesului instructive-educativ ce se desfășoară în unitate?
d) datorită serviciilor oferite pentru copilul d-voastră timp de 10 ore?
e) este cea mai aapropiată de domiciliul d-voastră ?
18. Care credeți că trebuie să fie obiectivul prioritar al programului de grădiniță?
a)Jocul; b) socializarea; c) pregătirea pentru școala; d) dezvoltarea intelectuală; e) dezv.personală;
19. În calitate de partener educațional, în ce activități ați dori să fiți cooptați ? Subliniați !
Serbări, ședințe cu părinții, excursii, expoziții, lecții deschise, ateliere de lucru,
active.gospodărești, campanii de voluntariat, programe educaționale; altele ………………………
20. Ce atitudine abordați în relația cu educatoarea copilului?
a) Deschisă; b) retrasă; c) neutră; d)activă/de implicare; e) alta ………………………………….
21. Descrieți profilul dorit al educatoarei …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
22. Ce așteptări aveți din parea: personalului auxiliar (asistent, administrator, nutritionist) ?
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………........
personalului nedidactic( bucătar, de îngrijire),…………………………………......……………
……………………………………………………………………………………………………….
23. Ce considerați că mai lipsește din ambientul grădiniței, din echipamente, alte obiecte…………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
24. Dacă mai doriți să ne transmiteți ceva, vă rugăm să o faceți fără reținere, numai așa putem
să răspundem doleanțelor d-voastră.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Vă mulțumim pentru timpul acordat completării chestionarului, este un pas spre a deveni
partener educational în dezvoltarea copilului d-voastră.

Comisia CEAC