Sunteți pe pagina 1din 2
Doar pentru e-mail Exemplarunie Ne. 2904°%¢CIANP din 25.06.2020 rului-Spitall Centrulul de Detentie! Centrului Educativl SNPAP Targu Ocnal BAGR ‘Stimati/stimate doamna/domnule Director, Inplina criza sanitara cauzata de epidemia de COVID-19, urmeaza s& celebrim ziua de 29 iunie ~ Ziua personalulu din sistemul administajei penitenciare. La organizarea eventualelor evenimente ocazionate de aceasta sarbatoare, fog 88 luall toate masurile necesare pentru respectarea intocmai a recomandarilor autoritatilor de resort’ pentru a preven’ infectarea cu noul coronavirus, respectiv raspandirea acestuia In acest sens, avet obigatias& jineti seama de urmatoarele: = -activitaile recreative gi sportve organizate in aer liber, fara spectatos, se pot desfasura cu partciparea a cel mult 6 persoane care nu locuiese Impreuna; (0 trebuie asigurat un fux de deplasare al paticipantilor cétre sila ocul de desfasurare a actvititi, asfelincat sa fie respectate masurle de distantare socials; © asigurarea, pentru participant, de mati de protectie gi substante dezinfectante biocide avizate; © trebuie 8 fe pregatite masuri pentru igienizarea si/sau dezinfectarea ‘mainilor, materialelor sia echipamentului utlizat in desfasurarea activi. = pescutul recreativ se poate desfasura numai cu respectarea prevederilor Ordinul ministululagricultri si dezvottari rurale gal minitrulul sanatail rr. 143194912020, ppersonalul participant rebuie sa fle intuit gi informat cu privire la maurile {de prevenire a réspandiivirusului SARS-CoV-2 ¢iin special la necesiatea ™mentineri permanente a regullor adecvate de igiena side protectie santara, cum arf igiena mainior, dstantarea tzica, evitarea atingeri ochlor,nasulul 51a gut, respectarea igienei respirator gi respectarea recomanda‘ilor de a Famane acasa si de a solicita asistents medicals, daca prezinta simptome Fespiratori speciice boli (luse, stranut, rinoree, febra, stare generala alterata), “orcine comune senate de minstul sina pent provenea Inet cu COIS gid tare terol pandemi! ROMANIA, Bucurest, St. Mara Ghiculeasa 47, Seto 2, cod postal 029761 elton: 02172066160, Fax: 02172420806, ermal ofiee@ans 40U/0 ‘Web: nib anp gov! Exist inc un rise epidemiologic foarte mare, sens Tn care recomand evilarea, pe cat posibil, a organiza unor sedinfefestvelreuniun in clubur, sali, rou, jmcaper fc, la care 88 partcipe multe persoane, Mesajele pe care donili sa le transmitat! cu ‘cazia Zile/ personalului din sistemul administrafe! penitenciare pot ajunge la intreg Personalul institute! pe care 0 conduceti/ coordonali prin intermedi miloacelor fleotronioe de comunicare aieponibil, Este esenfial 88 aveti in vedere c&, © eventuala Imbolnavire a vreunuia dintre participant, implica autolzolarea la domiciliu a celorlalti pentru o perioada je 14 zil, fapt ce ingreuneaza activitatea angajatlor Institutiol care trebuie s& preia sarcinile de serviciu ale celor aflat in autoizolare. Continua sa fit responsabili Comisar gt de ple peniteniqra Tibary Friel UNGUREANU BANCO 06:2020-% unie ROWANIA, Bucuegt Si. Mara Ghicuieasa a 47, sector 2, ed postal 023781 "Telefon: 02172086160, Fax 02172420808, eat cep 8010 ‘Web faut anp gov