Sunteți pe pagina 1din 1

Pagina -1-

Seria RTS Nr. 00358 Cumparator: BADEA ANDRA-IULIANA

Furnizor: RTS ROMANIAN


FACTURA Nr.Reg.Com.:
C.I.F.: 2900202134200
PSYCHOLOGICAL TESTING
SERVICES S.R.L. Nr.: 00358 Sediul: Str. PANDURULUI, Nr. 55, Bl.
13, Et. 1, Sc. C, Ap. 42, Loc.
Nr.R.C./Aut.:J12/237/03.02.2003 Data: 18.04.2019 CONSTANTA
C.I.F.: RO 15176618 Nr. aviz: Judetul: Constanţa
Cap.Soc.: 200 RON Contul: RO44RZBR0000060017187419
Sediul: Str. Uzinei Electrice, Nr. 15, Ap. 15, Banca: Raiffeisen Bank
Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Cota T.V.A. : 19%
Cont: RO10BTRL01301202957193XX TVA la incasare
Banca: Banca Trasilvania Cluj Pagina: 1 din 1
Cont: RO62CECECJ3530RON0624010
Banca: CEC Bank Cluj Numar pozitii pe factura: 2
Nr. Denumirea produselor U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoarea
crt. sau a serviciilor (fara TVA) - lei - TVA
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. Manualul General de Utilizare a testelor Raven buc 1 120,00 120,00 22,80
2. Set SPM (Matrici Progresive Standard) buc 1 815,13 815,13 154,87
Intocmit de Dobrean Victor, CNP 1680930193799, C.I. KX 387504
Termen de plata: 7 zile lucratoare. Depasirea acestui termen se penalizeaza cu 0,1% / zi.
Semnatura si stampila
furnizorului
Numele
delegatului:
Dobrean Victor Total: 935,13 177,67
CNP: 1680930193799
din care accize: X
Mijloc de
transport:
posta
Semnatura Total de plata:
de primire (col.5+col.6)
Data si
semnatura:
18.04.2019
1.112,80