Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic de scurtă durată la biologie

Realizat în clasa a 6-a

Data:

Tema: Comportament alimentar al animalelor fitofage

Tipul lecției: Lecție de asimilare a cunoştințelor.

Metodologia formării competențelor

Competențe de bază in ştiințe Obiectivele operaționale

Elevul va fi capabil:

Competențe de a dobîndi, a stăpîni


şi a utiliza cunoştințe fundamentale
1.Să explice noţiunile cheie: animale
din domeniul ştiințelor naturii şi
fitofage, comportament alimentar, erbivore,
metodologia menită să explice
erbivore rumegătoare.
lumea înconjurătoare în raport cu
propriile necesități
2.Să descrie comportamentul animalelor
rumegătoare.

Competența de a se implica 3.Să argumenteze necesitatea stomacului


personal în activitați de cu 4 camere ( ierbar, ciur, foios, cheag) la
cunoaştere şi studiere a animalele rumegătoare.
comportamentului alimentar al
animalelor fitofage
4.Să exemplifice răspunsul, aducînd date
din raţionul alimentar al cerbului lopătar
din pădurile Moldovei.
Înterpretarea datelor
referitor la însuşirile
5.Să estimeze importanţa fitofagilor în lanţul
generale
de nutriţie din natură.

Sursa bibliografică – Manualul de „Biologie” Tudor Cozari

Etapele lecției Obiective Conținuturi Tehnologie Evaluare


operaționale didactică
Moment Verifică prezenţa elevilor şi Frontal.
organizatoric disponibilitatea colectivului clasei
pentru începerea orei.

Verificarea Verificare temei de acasă *Frontal.


temei de “ Organisme nocturne” prin *Conversație
acasă. evaluare şi prin testare la calculator.
Testu este plasat pe sete-ul:
http://gheorghejulea.ucoz.ru/ adresa
http://gheorghejulea.ucoz.ru/tests/cl_6
_teste_online/2

Reactualizare O5 SD 1,2,3 *Activitate Reactualizarea


a cunoştințelor * Profesorul prezintă elevilor tema frontal; cunoştințelor
lecţiei: “Comportamentului *Conversație; acumulate
alimentar al animalelor fitofage ”; * Știu-vreau anterior
Completaţi rubricile: „Știu”, „Vreau să să știu-am referitoare
știu” ale tabelului: învăţat; la animalelor
* Lucrul cu fitofage prin
Despre comportamentului alimentar Tabelul; completarea
al animalelor fitofage *Notiţe. tabelului.
Ştiu Vreau să Am
ştiu ȋnvăţat

*Estimez importanța temei date;


*Ce ştii despre organismele nocturne?
*Atenţionez momentele lecţiei;
*Ce ȋnţelegem prin Comportamentului
alimentar al animalelor fitofage ?
* Reactualizăm cunoştințele căpatate
anterior.
*Le propun să formeze un lonţ trofic.

Comunicarea Tema: Comportamentului


cunoştințelor alimentar al animalelor fitofage .
noi
O1 SD 4 *Activitate Verificăm
- Citiţi textul „ Comportamentului Individuală; corectitudinea
alimentar al animalelor fitofage ”, *Lucru cu textu; formulării
alineatele 1 și 2, *Conversație; definiţiei
pag. 35. *Lucrul cu prin evaluare
- Scrieţi definiţia noţiunii de prezentarea; frontală.
comportamente alimentare. *Activitate
- Analizaţi caracteristica generală a frontală;
animalelor fitofage de pe SD. *Notiţe;
-Galerie de animale fitofage; *Turul
galeriei.

SD 5
- Citiţi alineatele 3, pag. 35-36. *Activitate Evidențiem
- Prezentaţi etapele alimentare a individuală; compartimentul
fluturelui ochi-de-păun-de-zi şi de pe *Lucru cu textu; alimentar a
SD. *Activitate fluturelui ochi-
frontală; de-păun-de-zi
*Conversație
*Lucrul cu Evidenţiem
O 2,O3,O4 SD 6-10 prezentarea. particularităţile
- Citiţi alineatele 3-4, pag.36. *Lucru cu stomacului la
- Analizaţi schema stomacului de pe schema. animalele
SD. erbivore prin
- Desenaţi structura stomacului la evaluare
animalele fitofage rumegătoare. reciprocă.

O1 SD 11
Analizaţi şi reţineţi noţiunile principale *Activitate
a lecţiei. frontală;

Prezentarea este plasată pe sete-ul:


http://gheorghejulea.ucoz.ru/load/cl_6/
33

Fixarea -Citiți textul – “Află mai mult” şi “Ştiai *Lucrul cu Verificăm


cunoştințelor ca…” testul; prin evaluare
noi și - Analizaţi cele citite. *Individual; frontal.
realizarea Adresez elevilor întrebări *Frontal;
feedbackului din testul propus cu privire la lecţia *Conversaţie.
predată şi fixăm cunoştinţele. Testu
este plasat pe sete-ul:
http://gheorghejulea.ucoz.ru/tests/cl_6
_teste_online/2
Explic elevilor eventualele Verificăm
neînţelegeri. *Lucru cu prin evaluare
manualul; frontal.
Activităţi şi evaluare.Ex1 . Conversaţie.
Să completeze tabelul, adăugȋnd ȋncă
trei animale.

Încheierea Se anunţă tema de acasă . *Conversaţie;


lecţiei Modulul 3, tema 1: *Notițe.
Notare. ” Comportamentul alimentar al
animalelor fitofage ”.
Desenarea sistemului digestiv la
animalele fitofage-erbivore cu
evidenţierea stomacului.
Activităţi şi evaluare.Ex 2.
Tema pe acasă este plasată pe sete-
ul:
http://gheorghejulea.ucoz.ru/load/cl_6/
33