Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare formativă V-I

Organismele diurne și nocturne


1.Completează spațiile libere cu afirmațiile corecte :
După activitatea în decursul celor 24 de ore , deosebim organisme ...................... și ............................
Organismele ........................... sunt acele ce activează ziua , pe când organismele ............................ . Dintre
animalele ..................... fac parte liliecii ,....................... , iar din plantele nocturne .........................................
,............................. ,......................... . Apariția animalelor nocturne se datorează următorilor trei factori: .
1...........................................................................................................................................................................,
.2..........................................................................................................................................................................,
.3................................................................................................................................................................ .13p
2.Analizează șirul de organisme notate .
a) Subliniază ,în șirul propus mai jos , cu o linie , un reprezentant al florei , cu două linii –cel al faunei .
Păpădie , metiolă , cucuvea, rândunică , fazan , bufniță
b)Selectează organismele , formând două grupuri , luând drept criteriu perioada activității pe parcursul
zilei . Indică denumirea grupurilor .
Denumirea Gupului I -.............................................................................. 1p
Organismele din Grupul I
........................................................................................................................................................................3p
Denumirea Gupului II -.............................................................................. 1p
Organismele din Grupul II
..................................................................................................................................................3p Total -21p
Evaluare formativă V-II
1.Completează spațiile libere cu afirmațiile corecte .
Apariția animalelor diurne se datorează următorilor trei factori :........................................,
.........................................., ........................................ . Din animalele diurne fac parte :............................. și
.................................................... .Activitatea diurnă a plantelor este condiționată de prezența unor
insecte ............................... Ex........................., ........................... . Speciile de plante ................................ au
flori mici , nearătoase , puțin colorate , dar puternic mirositoare și vizitate de licurici . Bufnițele au
următoarele adaptări la modul nocturn de
viață :..........................., .............................., ..........................................., ................................ ,.....
..............................................................................................................................14p .
2.Analizează șirul de organisme notate .
a) Subliniază ,în șirul propus mai jos , cu o linie , un reprezentant al florei , cu două linii –cel al faunei .
Bondar, licurici , mac, cocor , bufnița , regina-nopții
b)Selectează organismele , formând două grupuri , luând drept criteriu perioada activității pe parcursul
zilei . Indică denumirea grupurilor .
Denumirea Gupului I -.............................................................................. 1p
Organismele din Grupul I
..................................................................................................................................................................3p
Denumirea Gupului II -.............................................................................. 1p
Organismele din Grupul II
...................................................................................................................................................3p Total -22p
Evaluare formativă
Organismele diurne și nocturne varianta 3
1.Analizează șirul de organisme notate .
a) Subliniază ,în șirul propus mai jos , cu o linie , un reprezentant al florei , cu două linii –cel al faunei .
Bondar, licurici , mac, cocor , bufnița , regina-nopții
b)Selectează organismele , formând două grupuri , luând drept criteriu perioada activității pe parcursul
zilei . Indică denumirea grupurilor .
Denumirea Gupului I -.............................................................................. 1p
Organismele din Grupul I
..................................................................................................................................................................3p
Denumirea Gupului II -.............................................................................. 1p
Organismele din Grupul II
...............................................................................................................................................................3p
2.Plasați speciile de păsări la grupa ecologică caracteristică .

Acvatice Arboricole
Păsări
diurne

Care vânează în aer


Care se hrănesc pe sol

8p

3. Plantele nocturne
sunt:. ...................................................................,.................................................................................,................
................................................................................... ...................................................... . ... ...................... .
3p