Sunteți pe pagina 1din 21

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. ACIS INVEST S.R.L. TG.-MUREŞ

EVALUAREA RISCURILOR
DE
ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ LA

S.C. ACIS INVEST S.R.L. TG.-MUREŞ

LOCUL DE MUNCĂ

ADMINISTRATOR

Beneficiar, EVALUATOR AUTORIZAT


PFA MANIŞOR CONSTANTIN
LISMAN OLIMPIA
Administrator S.C. ACIS INVEST S.R.L. TG.-MUREŞ

2010

COD: PFA MC 001 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 1 din 21


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. TG.-MUREŞ

1. Procesul de muncă

Administratorul organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de


funcţionarea firmei de servicii curățenie

2. Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat

2.1. Mijloace de producţie

● calculator personal ;
● fax
● centrală termică;
● calculator;
● imprimantă;
● telefon fix
● telefom mobil
● sistem de alarmă;
● autoturism
● mobilier birou;
● instrumente de birotică (creioane, pixuri, stilouri, perforator, cutter, etc);
● formulare tipizate;
● surse de iluminat artificial.
● filtru de cafea

2.2. Sarcina de muncă

● conduce şi organizează în condiţii de eficienţă maximă activitatea în societate;

● selecţionează şi angajează personal, stabileşte atribuţiile coresponzătoare pentru fiecare


salariat, în condiţiile legii şi se ocupă de perfecţionarea profesională a personalului;
● asigură plata salariilor în raport cu rezultatele economico-financiare obţinute de firmă
(societate);
● asigură îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale salariaţilor.;

● elaborează şi reactualizează Regulamentul de Organizare, Funcţionare şi Ordine


Interioară al societăţii

COD: PFA MC 001 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 2 din 21


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. TG.-MUREŞ

● aplică şi respectă prevederile legale în domeniul muncii şi asigurărilor sociale;

● pune la dispoziţia salariaţilor instalaţii, maşini, utilaje, aparate, unelte, echipament de


lucru şi echipament de protecţia muncii;
● asigura prin serviciu extern instruirea pe linie de, SSM, PSI şi a normelor igienico
sanitare;
● examinează reclamaţiile, sugestiile şi propunerile făcute de salariaţi în vederea
îmbunătăţirii activităţii;
● respectă dispoziţiile legale referitoare la angajarea, salarizarea, acordarea
recompenselor şi aplicarea sancţiunilor;
● asigură condiţii pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională a salariaţilor;

● acordă salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din
contractul colectiv de muncă aplicabil şi din legislţia muncii;
● asigură confidenţialitea datelor cu caracter personal al salariatului;

● plăteşte toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa; reţine şi virează


contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi în condiţiile legii;
● soluţionează măsurile ce-i revin din cadrul contractului colectiv de muncă;

● respectă normele de protecţia muncii, de SSM şi PSI, conform legislaţiei în vigoare;

2.3. Mediul de muncă

Administratorul îşi desfăsoară activitatea atât în incintă închisă cât şi în aer


liber. Spaţiile respective sunt caracterizate de:

● Iluminat natural si artificial;


● Temperatura reglabilă în anotimpul rece. Încălzirea incintei se realizează de la o

centrală termica alărurată alimentată din reţeaua publică de gaze naturale;


● Curenţi de aer naturali sau artificiali;
● Radiaţii electromagnetice în apropierea echipamentelor electronice;
● Potenţial electrostatic în apropierea echipamentelor electronice;
● Încheie documentațiile de licitații
● Urmărește contractele închheiate

COD: PFA MC 001 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 3 din 21


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. TG.-MUREŞ

● Aplică cerințele standardelor implementate

3. Factori de risc identificaţi

3.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

Factori de risc mecanic

1. Deplasări ale mijloacelor de transport (accident rutier la deplasarea în afara unităţii in


interes de serviciu în cazul unor manevre greşite auto);
2. Nefuncţionarea sau proasta funcţionare a centralei termice

3. Lovire cu obiectele, mijloacele de producţie (tăioase înţepătoare) din cadrul biroului ;

4. Cădere liberă de materiale (depozitate necorespunzător pe rafturile superioare ale


biroului);
5. Răsturnare de obiecte (de pe birouri);

6. Contact cu obiecte proiectate in cazul unor lucrari in incinta firmelor unde se prresteaza
serviciul de curatenie
7. Contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare sau alunecoase (cutter,
hartie, rosturi ale mobilierului);
8. Recipiente sub presiune (ceainic, cafetiere);

Factori de risc termic

9. Temperatura ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental (cafetieră, ceainic);

10. Temperatura coborâtă a suprafeţelor metalice atinse atinse accidental în anotimpul rece ;

11. Incendii provocate de instalaţii electrice necorespunzatoare (aparate electrice şi


electronice, instalaţiile electrice ale barului);
12. Contact cu substante inflamabile (produse auto inflamabile, ambalaje şi materiale
combustibile depozitate necorespunzător);
Factori de risc electric

13. Contact cu curent electric prin atingere directă (deteriorarea accidentală a izolaţiilor unor

COD: PFA MC 001 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 4 din 21


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. TG.-MUREŞ

căi de curent);
3.2. Factori de risc proprii mediului de muncă

Factori de risc fizic

14. Iluminat natural si artificial (inclusiv fenomenul de pâlpâire a tuburilor tip neon);

15. Temperatura reglabilă în anotimpul rece;

16. Curenţi de aer naturali (curentul creat în birou prin deschiderea ambelor uşi);

17. Radiaţii electromagnetice în apropierea echipamentelor electronice;

18. Potenţial electrostatic în apropierea echipamentelor electronice;

19. Calamităţi naturale (vânt, furtună);

20. Pulberi pneumoconiogene (toner imprimantă, fax, copiator);

Factori de risc chimic

21. Gaze din instalaţia de gaze naturale (explozie, ale clădirilor vecine);

22. Intoxicatii cu substante de curatenie utilizate sau manipulate necorespunzator;

Factori de risc biologic

23. Bacterii viruşi în suspensie în relaţiile cu salariaţii sau clienţi şi furnizorii bolnavi;

3.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă

Absenţe operaţii

24. Absenţa unor operaţii (inexistenţa în fişa post a responsabilităţilor de SSM şi cele
referitoare la manipularea numerarului)
Solicitare fizică

25. Efort static (conducerea automobilului );

COD: PFA MC 001 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 5 din 21


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L. TG.-MUREŞ

26. Solicitare permanenta a atentiei in timpul activităţii;

Solicitare psihică

27. Stresul (manipulări de valori);

28. Jaf, tâlhărie (în timpul manipulării sau transport valori).

3.4. Factori de risc proprii executantului

Acţiuni greşite

29. Poziţionare sau manevrare greşită a aparaturii electronice sau electrice;

30. Circulaţia cu autoturismul după consumul de băuturi alcoolice, medicamente sau în stare
avansată de oboseală;
31. Deplasări, staţionări în zone periculoase ( traseu serviciu-domiciliu);

32. Cadere la acelasi nivel (impiedicare , alunecare pe gheaţă, dezechilibrare la deplasarea


pedestră);
Comunicări accidentogene

33. Comunicări accidentogene (utilizarea unui limbaj neadecvat cu parteneri de afaceri,


clienţi, salariaţi);
Omisiuni

34. Neutilizarea mijloacelor de protecţie, din dotare (circulaţia cu auto firmă fără închiderea
centurii de siguranţă, nefolosirea vestei reflectorizante);
35. Nerespectarea instrucţiunilor legale şi/sau interne societăţii cu privire la manipularea şi
transportul valorilor băneşti (jaf, tâlhărie).
36. Neasigurarea verificării tehnice a mijlocului de transport);

37. Nerespectarea legislaţiei auto în vigoare;.

COD: PFA MC 001 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010, Revizia 0 Pagina 6 din 21


UNITATEA : NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Târgu
Mureş DURATA EXPUNERII: 8 h

4. Fişa de evaluare a locului de ECHIPA DE EVALUARE :


muncă 1. Constantin Mănişor Evaluator PFA MANISOR
LOCUL DE MUNCĂ : autorizat CONSTANTIN

Administrator

NIVEL
COMPONENŢA FACTORI FORMA CONCRETĂ DE CONSECINŢA CLASA CLASA DE
PARŢIAL
SISTEMULUI DE DE RISC MANIFESTARE A FACTORILOR MAXIMĂ DE PROBABI-
DE
MUNCĂ IDENTIFICAŢI DE RISC PREVIZIBILĂ GRAVITATE LITATE
RISC

0 1 2 3 4 5 6
Mijloace de Factori de risc 1. Deplasări ale mijloacelor de DECES 7 3 5
producţie mecanic transport (accident rutier la
deplasarea în afara unităţii in interes
de serviciu în cazul unor manevre
greşite auto);
    2. Nefuncţionarea sau proasta ITM 3-45 zile 2 2 2
funcţionare a centralei termice

    3. Lovire cu obiectele, mijloacele de INV GR III 4 4 4


producţie (tăioase înţepătoare) din
cadrul biroului ;
    4. Cădere liberă de materiale DECES 7 1 3
(depozitate necorespunzător pe
rafturile superioare ale biroului);
0 1 2 3 4 5 6
    5. Răsturnare de obiecte (de pe ITM 3-45 zile 2 2 2
birouri);
    6. Contact cu obiecte proiectate in INV GR III 4 2 3
cazul unor lucrari in incinta firmelor
unde se prresteaza serviciul de
curatenie
    7. Contact direct al epidermei cu ITM 3-45 zile 2 3 2
suprafeţe tăietoare, înţepătoare sau
alunecoase (cutter, hartie, rosturi ale
mobilierului);
    8. Recipiente sub presiune (ceainic, DECES 7 1 3
cafetiere);
  Factori de risc termic 9. Temperatura ridicată a unor ITM 3-45 zile 2 3 2
suprafeţe, atinse accidental
(cafetieră, ceainic);
    10. Temperatura coborâtă a ITM 3-45 zile 2 1 1
suprafeţelor metalice atinse atinse
accidental în anotimpul rece ;

    11. Incendii provocate de instalaţii DECES 7 1 3


electrice necorespunzatoare (aparate
electrice şi electronice, instalaţiile
electrice ale barului);

    12. Contact cu substante inflamabile INV GR III 4 1 2


(produse auto inflamabile, ambalaje
şi materiale combustibile depozitate
necorespunzător);
0 1 2 3 4 5 6
  Factori de risc 13. Contact cu curent electric prin DECES 7 1 3
electric atingere directă (deteriorarea
accidentala a izolaţiilor unor căi de
curent);

Mediu de Muncă Factori de risc fizic 14. Iluminat natural si artificial INV GR III 4 2 3
(inclusiv fenomenul de pâlpâire a
tuburilor tip neon);
    15. Temperatura reglabilă în ITM 3-45 zile 2 1 1
anotimpul rece;
    16. Curenţi de aer naturali (curentul ITM 3-45 zile 2 2 2
creat în birou prin deschiderea
ambelor uşi);

    17. Radiaţii electromagnetice în ITM 45-180 zile 3 2 2


apropierea echipamentelor
electronice;
    18. Potenţial electrostatic în N 1 4 1
apropierea echipamentelor
electronice;
    19. Calamităţi naturale (vânt, DECES 7 1 3
furtună);
    20. Pulberi pneumoconiogene (toner DECES 7 1 3
imprimantă, fax, copiator);
  Factori de risc 21. Gaze din instalaţia de gaze DECES 7 1 3
chimic naturale (explozie, ale clădirilor
vecine);
    22. Intoxicatii cu substante de DECES 7 2 4
curatenie utilizate sau manipulate
0 1 2 3 4 5 6
necorespunzator;
  Factori de risc 23. Bacterii viruşi în suspensie în ITM 3-45 zile 2 2 2
biologic relaţiile cu salariaţii sau clienţi şi
furnizori);
Sarcina de Muncă Absenţe operaţii 24. Absenţa unor operaţii INV GR III 4 2 3
(inexistenţa în fişa post a
responsabilităţilor de SSM şi cele
referitoare la manipularea
numerarului)
  Solicitare fizică 25. Efort static (conducerea INV GR III 4 4 4
automobilului pe distanţe lungi);
    26. Solicitare permanenta a atentiei INV GR III 4 2 3
in timpul activităţii;
  Solicitare psihică 27. Stresul (manipulări de valori); ITM 3-45 zile 2 1 1
    28. Jaf, tâlhărie (în timpul ITM 3-45 zile 2 2 2
manipulării sau transport valori).
Executant Acţiuni greşite 29. Poziţionare sau manevrare INV GR III 4 2 3
greşită a aparaturii electronice sau
electrice;
    30. Circulaţia cu autoturismul după DECES 7 3 5
consumul de băuturi alcoolice,
medicamente sau în stare avansată de
oboseală;
    31. Deplasări, staţionări în zone DECES 7 2 4
periculoase ( traseu serviciu-
domiciliu);
    32. Cadere la acelasi nivel DECES 7 1 3
(impiedicare , alunecare pe gheata,
dezechilibrare la deplasarea
pedestră);
0 1 2 3 4 5 6
  Comunicări 33. Comunicări accidentogene INV GR III 4 2 3
accidentogene (utilizarea unui limbaj neadecvat cu
parteneri de afaceri, clienţi, salariaţi);
  Omisiuni 34. Neutilizarea mijloacelor de ITM 3-45 zile 2 3 2
protecţie, din dotare (circulaţia cu
auto firmă fără închiderea centurii de
siguranţă, nefolosirea vestei
reflectorizante);
    35. Nerespectarea instrucţiunilor ITM 45-180 zile 3 1 2
legale şi/sau interne societăţii cu
privire la manipularea şi transportul
valorilor băneşti (jaf, tâlhărie).
    36. Neasigurarea verificării tehnice DECES 7 1 3
a mijlocului de transport);

    37. Nerespectarea legislaţiei auto în DECES 7 1 3


vigoare;.
Locul de muncă: Administrator
Nivel global de risc: 3,06

37

Σ Ri xri
i=1 0 x(7x7) + 0 x(6x6) + 2 x(5x5) + 4 x(4x4) + 16 x(3x3) + 11 x(2x2) + 4 x(1x1) 306

Nrg = --------- = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= --- = 3,06


37 0 x7 + 0 x6 + 2 x5 + 4 x4 + 16 x 3 + 11 x 2 + 4 x1 100

Σ ri
i=1
6. Nivelurile parţiale de risc pe factori de risc

Locul de muncă: Administrator


Nivel global de risc: 3,06

7
N IV E L U R I P A R Ţ IA L E D E R IS C

0
F1 F4 F7 F10 F13 F16 F19 F22 F25 F28 F31 F34 F37
FACTORI DE RISC
7. LEGENDĂ

F1 Deplasări ale mijloacelor de transport (accident rutier la deplasarea în afara


unităţii in interes de serviciu în cazul unor manevre greşite auto);
F2 Nefuncţionarea sau proasta funcţionare a centralei termice
F3 Lovire cu obiectele, mijloacele de producţie (tăioase înţepătoare) din cadrul
biroului ;
F4 Cădere liberă de materiale (depozitate necorespunzător pe rafturile superioare ale
biroului);
F5 Răsturnare de obiecte (de pe birouri);
F6 Contact cu obiecte proiectate in cazul unor lucrari in incinta firmelor unde se
prresteaza serviciul de curatenie
F7 Contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare sau alunecoase
(cutter, hartie, rosturi ale mobilierului);
F8 Recipiente sub presiune (ceainic, cafetiere);
F9 Temperatura ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental (cafetieră, ceainic);
F10 Temperatura coborâtă a suprafeţelor metalice atinse atinse accidental în anotimpul
rece ;
F11 Incendii provocate de instalaţii electrice necorespunzatoare (aparate electrice şi
electronice, instalaţiile electrice ale barului);

F12 Contact cu substante inflamabile (produse auto inflamabile, ambalaje şi materiale


combustibile depozitate necorespunzător);
F13 Contact cu curent electric prin atingere directă (deteriorarea accidentala a
izolaţiilor unor căi de curent);
F14 Iluminat natural si artificial (inclusiv fenomenul de pâlpâire a tuburilor tip neon);

F15 Temperatura reglabilă în anotimpul rece;


F16 Curenţi de aer naturali (curentul creat în birou prin deschiderea ambelor uşi);

F17 Radiaţii electromagnetice în apropierea echipamentelor electronice;


F18 Potenţial electrostatic în apropierea echipamentelor electronice;
F19 Calamităţi naturale (vânt, furtună);
F20 Pulberi pneumoconiogene (toner imprimantă, fax, copiator);
F21 Gaze din instalaţia de gaze naturale (explozie, ale clădirilor vecine);
F22 Intoxicatii cu substante de curatenie utilizate sau manipulate necorespunzator;
F23 Bacterii viruşi în suspensie în relaţiile cu salariaţii sau clienţi şi furnizori);
F24 Absenţa unor operaţii (inexistenţa în fişa post a responsabilităţilor de SSM şi cele
referitoare la manipularea numerarului)
F25 Efort static (conducerea automobilului pe distanţe lungi);
F26 Solicitare permanenta a atentiei in timpul activităţii;
F27 Stresul (manipulări de valori);
F28 Jaf, tâlhărie (în timpul manipulării sau transport valori).
F29 Poziţionare sau manevrare greşită a aparaturii electronice sau electrice;
F30 Circulaţia cu autoturismul după consumul de băuturi alcoolice, medicamente sau
în stare avansată de oboseală;
F31 Deplasări, staţionări în zone periculoase ( traseu serviciu-domiciliu);
F32 Cadere la acelasi nivel (impiedicare , alunecare pe gheata, dezechilibrare la
deplasarea pedestră);
F33 Comunicări accidentogene (utilizarea unui limbaj neadecvat cu parteneri de
afaceri, clienţi, salariaţi);
F34 Neutilizarea mijloacelor de protecţie, din dotare (circulaţia cu auto firmă fără
închiderea centurii de siguranţă, nefolosirea vestei reflectorizante);
F35 Nerespectarea instrucţiunilor legale şi/sau interne societăţii cu privire la
manipularea şi transportul valorilor băneşti (jaf, tâlhărie).
F36 Neasigurarea verificării tehnice a mijlocului de transport);

F37 Nerespectarea legislaţiei auto în vigoare;.


8. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ
I

Administrator
S.C. ACIS INVEST S.R.L. Târgu Mureş
MASURA PROPUSĂ

Nr. NIVELE Competenţe


LOC DE MUNCĂ / FACTOR DE RISC Măsuri Măsuri de
Crt RISC Măsuri tehnice şi Termene
organizatorice altă natură
răspunderi

0   1 2 3 4 5 6 7
1 F1 Deplasări ale mijloacelor de transport 5 Verificarea la Autoinstruire   Administrator Permanent
(accident rutier la deplasarea în afara termen a din Legea
unităţii in interes de serviciu în cazul unor mijloacelor auto. 49/06 şi OUG
manevre greşite auto); Purtarea centurii 195/06
de siguranţă.
Verificarea
presiunii şi
calităţii
pneurilor.
0   1 2 3 4 5 6 7
2 F30 Circulaţia cu autoturismul după consumul de 5 Interzicerea Autoinstruire Verificarea Administrator Permanent
băuturi alcoolice, medicamente sau în stare condusului auto din Legea periodică a
avansată de oboseală; în asemenea 49/06 şi OUG stării de
situaţii. 195/06 sănătate:
oftamologic
cu medic de
medicină a
muncii.

3 F22 Intoxicatii cu substante de curatenie utilizate 4 Contactarea unei Planificarea Solicitarea Administrator Imediat şi
sau manipulate necorespunzator firme de service reviziilor şi certificatului permanent
în domeniu. efectuarea lor. de garanţie
Aerisirea
încăperilor
4 F25 Efort static (conducerea automobilului pe 4 Respectarea Efectuarea de   Administrator Imediat şi
distanţe lungi); timpilor de gimnastică permanent
condus/odihnă. recuperatorie.
5 F31 Deplasări, staţionări în zone periculoase (, 4 Evitarea zonelor     Administrator Permanent
traseu serviciu-domiciliu); periculoase şi a
celor care
solicită EIP
special.
Informarea
prealabilă şi
intrarea în
incinte însoţit de
proprietar.
0   1 2 3 4 5 6 7
6 F3 Lovire cu obietele, mijloacele de producţie 4 Înlocuirea     Administrator Imediat
(tăioase înţepătoare) din cadrul biroului ; mijloacelor de
producţie defecte
9. Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Administrator


este de 3,06 valoare care îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel
valoarea acceptabilă
de risc mic nedepăşind
(3,5).
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare“ din care se observă că totuşi că din totalul de
37 factori de risc identificaţi, 6 depăşesc, ca nivel parţial de risc,
valoarea acceptabilă 3:

     4 încadrându-se în categoria de risc mediu (4)


     2 încadrându-se în categoria de risc mare(5)
     0
     0

Cei 6 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F1. Deplasări ale mijloacelor de transport (accident rutier la deplasarea în afara unităţii în
cazul unor manevre greşite auto); (nivel parţial de risc 5)

F3. Lovire la uşa spre curte a depozitului datorită neasigurării în cazul vântului puternic;
(nivel parţial de risc 4)

F22. Intoxicatii cu substante de curatenie utilizate sau manipulate necorespunzator; (nivel


parţial de risc 4)

F25. Efort static (conducerea automobilului pe distanţe lungi); (nivel parţial de risc 4)

F30. Circulaţia cu autoturismul după consumul de băuturi alcoolice, medicamente sau în stare
avansată de oboseală; (nivel parţial de risc 5)

F31. Deplasări, staţionări în zone periculoase (şantiere, traseu serviciu-domiciliu); (nivel


parţial de risc 4)

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 6 factori de risc care se situează în


domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe surse generatoare, situaţia se prezintă


după cum urmează:

    35,14% - factori de risc proprii mijloacelor de producţie;


    27,03% - factori de risc proprii mediului de muncă;
- factori de risc proprii sarcinii de
13,51%
    muncă;
    24,32% - factori risc proprii executantului.

Din analiza fişei de evaluare se constată că 23 respectiv, 62,16%


dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului
(invaliditate şi deces), ceea ce arată că deşi incidenţa este mai mică, după gravitate, locul de
muncă prezintă pericol ridicat de accidentare.
10. Ponderea factorilor de risc identificaţi după elementele sistemului de muncă

Locul de muncă: Administrator


Nivel global de risc: 3,06

Factori de ris c proprii mediului de


muncă
27,03%
Factori de ris c proprii mijloacelor de
producţie
35,14%

Factori de ris c proprii sarcinii de


m uncă
13,51%

Factori de risc proprii executantului


24,32%