Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE ACTIVITATE

1. Titlul activităţii: ”Păpușile prind viață”

1. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: Prof. Mușat Niculina și Educ. Vasile Angelica

2. Data desfăşurării: 02.12.2019

3. Durata activităţii: 30 min

4. Grupul ţintă: preșcolarii

5. Parteneri implicaţi: teatrul de păpuși “Arabela”


6. Obiectivele (2, max. 3):
a. Să păstreze o poziție corectă pe scaun
b. Să înțeleagă mesajul poveștii interpretată prin intermediul păpușilor
c. Să manifeste interes față de spectacol

7. Resursele:
a. umane : preșcolari , educatoare
b. materiale : bilete spectaco.

8. Descrierea activităţii (max. 5 fraze):


În cadrul spectacolului, copiii au participat cu interes păstrând o poziție corectă pe scaun.
Preșcolarii și-au manifestat aprecierea față de momentele puse în scenă prin intermediul
păpușilor , aplaudând și verbalizând atunci când s-au impus momente de feed-back.
La finalul spectacolului am putut constata că toți copiii grupei mari au reținut numele
poveștii interpretate dar și faptul că au înțeles morala acesteia și si-au manifestat dorința de a
mai participa la spectacole de teatru cu păpuși.

9. Rezultate aşteptate:
a. Identificarea unei modalități de relaxare și petrecere a timpului liber.
b. Îmbogățirea cunoștințelor prin intermediul unor surse alternative, altele decât
cele cunoscute de copii
c. Dezvoltarea limbajului și a spiritului critic

11. Modalităţi de evaluare a activităţii:


a. Fotografii
b. Impresii în urma vizionării

12. Rezultate înregistrate:


a. Însușirea unor anumite norme etice, comportamentale în calitate de spectator
b. Cunoașterea unor valori ale culturii locale

13. Sugestii, recomandări:


a. Vizionarea periodică a unor spectabole de teatru de păpuși pentru copii

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare


______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________