Sunteți pe pagina 1din 2

OPIS ACTE DEPUSE LA DOSARUL CUPRINZÂND CEREREA DE REDOBÂNDIRE A CETĂȚENIEI

ROMÂNE DE CĂTRE MINORI


*ART 9 alin. 5 din Legea 21/1991, republicată

NUMELE ȘI PRENUMELE SOLICITANTULUI: SEMNĂTURĂ SOLICITANT:

NUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI: NR. FILE LA DATA ÎNREGISTRĂRII:

Nr. Felul documentului DA NU FILA OBSERVAȚII


crt.
1 Cerere privind acordarea cetăţeniei române
minorilor (imprimată din SAFA)
2 Cerere privind acordarea cetăţeniei române
minorilor
3 Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea
datelor cu caracter personal
4 Certificat de naștere al copilului Copie legalizată
minor
Copie legalizată
cu traducere în
limba română
legalizată
Apostilat
Supralegalizat
5 Permisul de ședere al copilului Copie
minor, valabil la data cererii Copie legalizată
6 Dovada veniturilor părintelui / părinților pe
teritoriul României la data cererii
7 Dovada cetățeniei române din Copie
care să rezulte data obținerii
cetățeniei române de către Copie legalizată
părintele / părinții care
depune / depun cererea
(certificat de cetățenie /
adeverință eliberată de DGP)
8 Declarația notarială cu acordul Autentificată
celuilalt soț privind acordarea
cetățeniei române copilului Cu traducere în
minor limba română
legalizată
Apostilată

Supralegalizată

9 Consimțământul minorului care Autentificată


are peste 14 ani la data
depunerii cererii cu privire la Cu traducere în
acordarea cetățeniei române, limba română
dat prin declarație notarială legalizată
Str. Smârdan nr. 3, sector 3, Bucureşti, România, 030071
http://cetatenie.just.ro/
OBSERVAȚII

Nr. Felul documentului DA NU FILA


crt.
Apostilată

Supralegalizată

10 Declarație pe propria Autentificată


răspundere a părintelui /
părinților minorului, din care să Cu traducere în
rezulte că nu a / au solicitat limba română
transcrierea certificatului de legalizată
naștere al minorului la Apostilată
autoritățile competente
Supralegalizată

NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A ÎNREGISTRAT CEREREA:

SEMNĂTURA:

ACTE DEPUSE ÎN COMPLETARE:

Nr. Felul documentului Nr. intrare Fila Semnătură


crt. angajat ANC
1

10

Str. Smârdan nr. 3, sector 3, Bucureşti, România, 030071


http://cetatenie.just.ro/