Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Tehnică „Gh.

Asachi” – Iaşi
Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Catedra de Automatică şi Informatică Industrială

Examen disciplina Fabricaţie Asistată de Calculator


18.06.2020

Subiect de examen

1. (2p=0.25+0.75+0.75+0.25) Se consideră următorul set de date de antrenare. a) Care este entropia


setului de date a funcţiei ţintă de clasificare; b) Cat este Gain(A1) şi Gain(A2), calculate după datele din
tabel şi care din atributele A1 sau A2 este cel mai bun clasificator?
Instanţă A1 A2 Clasificare
1 T T Yes
2 T T Yes
3 T F No
4 F F Yes
5 F T No
6 F T No

c) Sa se determine arborele de decizie prin metoda ID3 si sa se determine regula dupa care clasificarea
este yes, in functie de atributele A1 si A2.
d) O multime de puncte (xi,yi) poate fi aproximata prin dreapta de regresie: Ŷ=a·x. Sa se determine a.

2. (0.5p) Sa se explice ce returneaza interogarea SQL:


select distinct salary from employee a where 3 >= (select count(distinct salary) from employee b where
a.salary <= b.salary) order by a.salary desc;

3. (2p) Produsele X şi Y au următoarea structură. Să se realizeze planificarea necesarului de materiale


pentru toate produsele din listele de materiale de mai jos, folosind planul de producţie şi fişierul
principal al părţilor date într-o formă simplificată. Se consideră că nu există piese în inventar şi nici nu
sunt recepţii comenzi.
Produs X Produs Y

A01 A02 A02 A03

C01 C02 C01 C03 C04 C01 C02 C01 C03


(2) (2) (2) (2) (2)

Planul de producţie Timp de


Articol fabricatie
X 1
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Y 1
X A01 2
40 30 70 20 30
A02 1
A03 1
Y 30 40 20 10 10
C01,C02,C03,C04 1

4. (2.5p=1.25p+1.25p) Considerând următorul program APT:


A. Desenaţi geometria piesei şi conturul traseului frezei (aşa cum rezulta din programul APT)
B. Elaboraţi programul NC.
y
CIRC2 = CIRCLE/CENTER,CTR2,RADIUS,30
70 L1 = LINE/P1,P2
110 140 L2 = LINE/P2,P3
x L3 = LINE/P3,P4
L5 = LINE/P5,P6
220 L7 = LINE/P7,P1
XYPLANE = PLANE/P1,P2,P3
ZSURF = PLANE/PARLEL,XYPLANE,ZSMALL,5
REMARK MOTION COMMAND
CUTTER/20
PARTNO SIDE CUT SPINDL/1200,CLW
REMARK GEOMETRIC DEFINITION FEDRAT/500
REMARK CONTINUOUS PART PROGRAMING FROM/SETPT
PS = POINT/-110, -60, 100 GO /TO,L1,TO,ZSURF,ON,L7
P1 = POINT/-90, -50 GO FWD/L1,PAST,L2
P2 = POINT/65, -50 GO LFT/L2,PAST,L3
P3 = POINT/90,-25 GO LFT/L3,TANTO,CIRC1
P4 = POINT/90,20 GO LFT/CIRC1,TANTO,L5
P5 = POINT/60,50 GO FWD/L5,TANTO,CIRC2
P6 = POINT/-60,50 GO LFT/CIRC2,PAST,L7
P7 = POINT/-90,20 GO LFT/L7,PAST,L1
CTR1 = POINT/60,20 FEDRAT/2000
CTR2 = POINT/-90,50 GOTO/SETPT
CIRC1 = STOP
CIRCLE/CENTER,CTR1,RADIUS,30 FINI

5. (2p=0.25+1.25+0.5) Operaţiile elementare pentru asamblarea unui produs au următoarea


precedenţă şi durată:

Op. Durata Precedenţa Op. Durata Precedenţa Op. Durata Precedenţa


1. 13s - 5. 12s 2 9. 17s 6,7
2. 11s 1 6. 13s 3 10. 15s 8,9
3. 15s 1 7. 13s 3 11. 9s 10
4. 20s 2 8. 18s 4,5

a) Să se deseneze graful precedenţei operaţiilor.


b) Folosindu-se metodele studiate sa se gaseasca cea mai buna solutie pentru echilibrarea
liniei de fabricatie, considerandu-se ca statiile au eficienta de 100% si ca se doreste
obtinerea a 1000 de unitati intr-un schimb de 8h. (Se determina Tc si apoi se aplica unul
din algoritmii prezentati la curs).
c) Să se determine întârzierea soluţiei obţinute.

Titular disciplină,
Conf.dr.ing. Stefan Dumbravă