Sunteți pe pagina 1din 2

CURS 6

EMBRIOLOGIE UMANĂ

  Embriologia umană constituie o ştiinţă care prezintă originea şi dezvoltarea fiecărui organism


viu, de la fertilizare până la naştere.
Dezvoltarea embrionară începe odată cu fertilizarea, care are ca rezultat formarea
zigotului.
Urmează numeroase diviziuni celulare, diferenţieri  ale acestora, care adaugă
mereu ceva noustructural şi funcţional produsului de cincepţie. Astfel, pornind de la zigot,
celula ou mică, se ajunge la organismul uman pluricelular definitiv structurat.Viaţa prenatală
cuprinde trei perioade:
•  Perioada  embrionară – durează trei luni şi se caracterizează printr-o organogeneză rapidă.
•  Perioada  fetală precoce – trimestrul II al vieţii intrauterine – are loc desăvârşirea
organogenezei.
•   Perioada  fetală tardivă – trimestrul III – se produce perfecţionarea maturaţiei histologice şi
biochimice a fătului.Fenomenul pregătitor preconcepţional cuprinde
  gametogeneza.

GAMETOGENEZA

Cuprinde spermatogeneza şi ovogeneza.


  Spermatogeneza Spermatogeneza este procesul de formare a spermiilor şi începe la
pubertate.
.Cuprinde următoarele faze:
•Spermocitogeneza, care cuprinde perioada germinativă sau de proliferare şi perioada de
creştere şi de maturizare.
•Spermiogeneza.
În perioada de proliferare, celulele germinale ale tubilor seminiferi încep să se
dividă activ şi să dea naştere unor celule mici şi rotunde, numite spermatogonii, care au
un reticul endoplasmatic bogat.
Perioada de creştere şi de maturizare se manifestă prin aceea că, spermatogoniile acumulează
material nutritiv, devenind spermatocite de ordinul I; suntcele mai mari celule din linia seminală
şi suferă două diviziuni succesive:
• O primă diviziune heterotipică, reducţională, din care rezultă spermatocitele de ordinul II,
celule care conţin numai jumătate din numărul de cromozomi aispermatocitului de ordinul I (23
de cromozomi).
• A doua diviziune de maturaţie este o diviziune homotipică ecvaţională, în care
din spermatocitul de ordinul II rezultă spermatidele , celule mici care conţinacelaşi număr de
cromozomi ca şi spermatocitele de ordinul II şi care, prin spermatogeneză, se
transformă direct, fără diviziune, în spermii mature.Spermiile devin mobile numai
în lichidul spermatic, produsul de secreţie al glandelor anexe spermatice –
veziculele seminale şi prostata.
Ele suntexpulzate odată cu sperma, prin actul de ejaculare. În spermă, printr-o singură
ejaculare, se elimină aproximativ 300 de milioane de spermii.O spermie matură are aspect
flagelat şi este alcătuită dintr-un cap, o piesă intermediară şi o coadă.

Capul spermiei este ovalar şi format în întregime din nucleu. În partea anterioară, are un
corpuscul ascuţit, numit acrozom, cu care spermia perforeazămembrana ovulului în timpul
fecundaţiei.
  Piesa intermediară a spermiei este alcătuită din gât şi dintr-o piesă de legătură.
Coada spermiei este porţiunea cea mai lungă, care se subţiază treptat spre extremitatea sa.
Spermiile sunt foarte mobile, exectând mişcări helicoidale de2mm pe minut. Mişcările şi
vitalitatea lor sunt în funcţie de condiţiile de mediu în care se găsesc şi variază cu temperatura.
Soluţiile acide şi alcoolul le distrug, în timpce soluţiile slab alcaline le activează.

Ovogeneza

Este procesul de formare a ovulelor şi se desfăşoară în ovare.Ovarele sunt formate din:


•O porţiune centrală (medulara).
•O porţiune periferică (corticala). La acest nivel se găsesc o serie de vezicule numite
  foliculi ovarieni. Forma iniţială este foliculul primordial, care esteformat dintr-o celulă centrală,
numită ovocit , înconjurată de un strat de celule foliculare.
Ovocitul suferă prima diviziune de maturaţie, devenind ovocit de ordinul al II-lea.Celulele
foliculare se divid şi se dispun în mai multe straturi, formând, la periferia foliculului,membrana
granulară. Într-un stadiu mai avansat de dezvoltare, se constată că între celulele membranei
granulare apare o cavitate foliculară (antrul), în care se adună lichidul folicular, numit
foliculină. Foliculul ajuns în această stare se numeşte  folicul matur.
Foliculul matur se apropie de suprafaţa ovarului, pe care o rupe în zona în care este amplasat. Se
expulzează lichidul folicular şi odată cu el şi ovocitul;această eliminare se numeşte
Ovulaţie . După expulzarea din folicul, ovocitul suferă a doua diviziune de maturaţie şi pătrunde
în trompa uterină, unde devine ovul,fiind acum apt pentru fecundare.La nivelul ovarului, locul
unde s-a rupt foliculul ovarian ia denumirea de corp galben. Corpul galben secretă hormonul
progesteron . Dacă ovulul a fostfecundat, începând deci sarcina, corpul galben se dezvoltă,
atingând 2 - 3 cm în diametru, şi rămâne în stare de funcţionare 5 - 6 luni. Acest corp galben se
numeşte corp galben de sarcină.
În a doua parte a sarcinii, el începe să involueze şi se transformă într-un corp fibros,
corpus albicans. Dacă ovulul nu a fost fecundat, corpul galben involuează într-un interval foarte
scurt, de 11 - 12 zile, şi poartă numele de corp galben menstrual.