Sunteți pe pagina 1din 9

Benche Andreea- Maria,

Anul III, Studii de Securitate

Naționalismul indian

“Naționalismul este o boală infantilă. Este pojarul omenirii” Albert Einstein.

Naționalismul este o doctrină apărută ca reacție împotriva ideilor anarhiste din secolul
XIX, alături de etatism. Atât etatismul cât și naționalismul au format de-a lungul timpului miezul
unor orientări politice autoritare: bolșevismul, fascismul, național-socialismul. Acestea au dus la
cele mai mari distrugeri cunoscute în istoria omenirii.

Argumentele ideologiei naționaliste sunt inspirate din reflecțiile filosofice ale idealiștilor
și romanticilor germani. Hegel susținea că statul este superior individului și că acesta reprezintă
forma de conștiință cea mai înaltă. O astfel de considerație conduce în mod automat la
condamnarea libertății, la negarea drepturilor civile și la decizii arbitrare și nedrepte ale statului
în privința destinului oamenilor. Filosofia speculativă a lui Hegel a inspirat, un secol mai
târziu, ideologia nazistă.1

Naționalismul a apărut în India britanică din secolul al XIX-lea, atât ca emulație, cât și ca
reacție împotriva consolidării guvernării britanice și răspândirii civilizației occidentale. Mai
mult, existau două orientări naționale turbulente care curg pe sub suprafața oficială înșelător
placidă a administrației britanice: cea mai mare, condusă de Congresul Național Indian, care a

1
„India - Indian nationalism and the British response, 1885–1920”, Encyclopedia Britannica,
https://www.britannica.com/place/India.

1
dus până la nașterea Indiei și cea mai mică musulmană, care și-a dobândit scheletul
organizațional.

Populația din India este compusă din mai multe popoare diferite, care au venit în țară
inițial ca invadatori, iar ulterior s-au stabilit acolo și au devenit o parte a acesteia. Prin procesul
de asimilare și adaptare care se extinde de-a lungul generațiilor, cuceritorii originari afgani,
mongoli și persani ai Indiei și-au pierdut caracteristicile specifice și au devenit una cu restul
populației în limba, ideile și loialitățile lor. Poziția acestor tipuri străine în India este exact
analogă popoarelor de diferite naționalități, care au migrat din Europa în America în timpuri.2

Bariera principală în calea unității spirituale dintre oamenii din India este religia.
Hinduismul și mahomedanismul sunt religiile dominante ale țării. Porțiunea principală a
populației este hindusă, dar șaptezeci de milioane de mahomedani sunt împrăștiați pe întreaga
țară în grupuri mici. Mahomedenii au venit inițial în India ca invadatori și cuceritori și ocupă
acum o poziție în țara autorității și supunerii mixte. Oriunde formează grupul majoritar, domină
adepții altor religii; în timp ce în alte locuri, ei sunt ținuți ca minorități.3

Conducătorii moderni ai Indiei au contribuit la întărirea diferențelor dintre hinduși și


mahomedani, în condițiile în care animozitățile dintre cele două grupuri religioase nu au fost mai
puțin amărătoare în 1918 decât în urmă cu trei sute de ani. Cu toate acestea, încă din zilele
conducerii lui Gandhi, s-a realizat o mare cantitate în crearea unui sentiment de tovărășie și
dragoste autentică între hinduși și mahometanii din India.

Acum două sute de ani, când englezii au început să dobândească controlul asupra țării,
India este împărțită în grupuri perfect ostile; și atunci nu a existat nicio putere care să reunească
aceste facțiuni în război. Printre cauzele care au secretat conspirația pentru a dezvolta un spirit de
unitate între diferitele grupuri religioase și sociale ale Indiei, cea mai importantă a fost
imperalismul britanic din țară. Marea Britanie a acordat Indiei, în primul rând, o lungă domnie a

2
„How Hindu supremacists are tearing India apart | World news | The Guardian”,
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/20/hindu-supremacists-nationalism-tearing-india-apart-modi-bjp-
rss-jnu-attacks.
3
„chapter9.pdf”, http://www.saund.org/dalipsaund/mmi/chapter9.pdf.

2
păcii. Acest lucru le-a permis oamenilor din diferite părți ale țării să aibă un contact mai direct și
constant decât a fost posibil în vremurile anterioare.4

Curând, o conștiință națională a apărut în existență și și-a găsit expresia prin intermediul
Congresului Național Indian. Totuși, mai mare decât orice altceva, în consecințele sale directe de
unire a Indiei într-o singură națiune a fost antagonismul universal față de guvernarea britanică.
Pe măsură ce tirania stăpânirii străine a început să se simtă treptat, ura împotriva ei a crescut.

Gandhi scrie „Am ajuns cu reticență la concluzia că legătura britanică a făcut ca India să
fie mai neputincioasă decât ea până acum, din punct de vedere politic și economic”.

Ultimul sfert de secol al guvernării coroanei britanice a fost stârnit de un conflict hindu-
musulman din ce în ce mai violent și a intensificat agitația care cerea independența
indiană. Oficialii britanici de la Londra, precum și de la New Delhi (noua capitală a Indiei
Britanice) și Simla , au încercat în zadar să înlăture marea creștere a opoziției populare față de
rajul lor, oferind ordine de reformă constituțională , ceea ce s-a dovedit fie prea puțin pentru
satisface atât Partidul Congresului, cât și Liga Musulmană sau prea târziu pentru a evita
dezastrul. Mai mult de un secol de unificare tehnologică, instituțională și ideologică britanică a
subcontinentului sud-asiatic s-a încheiat astfel după al doilea război mondial cu război civil
comunal, migrație în masă și partiție.5

Politicieni și birocrați britanici au încercat să vindece politicile bolnave ale Indiei cu


perfuzii periodice de reformă constituțională . Formula separată de electorat introdusă pentru
musulmani în SUALegea Guvernului Indiei din 1909 (Reformele Morley-Minto) a fost extinsă și
aplicată altor minorități în Actele Guvernului Indiei (1919 și 1935).

Între timp, reformele Morley-Minto, sponsorizate de John Morley, notabilul biograf al


Gladstone și la acea vreme secretar de stat pentru India, și Lord Minto, vicerezul Indiei, au
devenit drept prin Legea Consiliului din India din 1909.6 Reformele au fost acceptate de câțiva
lideri moderati ca fiind „generoși”, dar, în ansamblu, opinia publică din India le-a considerat ca

4
„chapter9.pdf”.
5
„How Hindu supremacists are tearing India apart | World news | The Guardian”.
6
JABEZ T. SUNDERLAND, „The New Nationalist Movement in India”, The Atlantic,
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1908/10/the-new-nationalist-movement-in-india/304893/.

3
fiind inadecvate și mărunte. Pentru prima dată, scaunele în consiliile executive ale provinciilor,
precum și cele din guvernul indian au fost deschise indienilor.

Legea Guvernului Indiei din 1935 a dat tuturor provinciilor guvernele reprezentative și
elective complete, alese prin franciză extinsă acum la aproximativ 30 de milioane de indieni, și
doar cele mai cruciale portofolii - apărare, venituri și afaceri externe - au fost „rezervate”
funcționarilor numiți. Viceroyul și guvernanții săi și-au păstrat puterile de veto asupra oricărei
legislații pe care le-au considerat inacceptabile, dar înainte de alegerile din 1937 au ajuns la un
„acord de domn” cu înaltul comandament al Partidului Congresului de a nu recurge la această
opțiune constituțională, care a fost ultimul lor vestigiu al autocrației. Actul din 1935 a fost, de
asemenea, să fi introdus o federație din provinciile Indiei Britanice și încă autonomeafirma
princiar, dar acea uniune instituțională a guvernării reprezentative și despotice nu a fost niciodată
realizată, întrucât prinții nu au putut să se pună de acord între ei în chestiuni de protocol.7

Gandhi, promițându-i libertatea adepților săi în doar un an, a lansat mișcarea de non-
cooperare la 1 august 1920, pe care credea că o va duce dreptului britanic în stop. După mai bine
de un an și chiar cu 60.000Satyagrahi s (practicienii satyagraha) din celulele închisorii din India
Britanică, rajul a rămas ferm și, prin urmare, Gandhi s-a pregătit să dezlănțuie ultima sa și cea
mai puternicăarmă de boicot - chemându-i pe țăranii din Bardoli din Gujarat să boicoteze
impozitele pe teren. În februarie 1922, în ajunul acelei etape finale de boicot, cuvântul a ajuns la
Gandhi că în Chauri Chaura , Provinciile Unite (acum în statul Uttar Pradesh ), 22 de polițiști
indieni au fost masacrați în secția de poliție de către o mulțime de satyagrahis, care a dat foc
stației și a împiedicat poliția prinsă să scape de imolare. Gandhi a anunțat că a comis o „gafă a
Himalayanului” în lansarea satyagraha fără o „curățare sufletească” suficientă a maselor din
India și, ca urmare, a oprit oprireacampanie de mișcare noncooperare . Ulterior, el a fost arestat
și a fost găsit vinovat de „promovarea dezafectării” față de raj, pentru care a fost condamnat la
șase ani de închisoare.8

În timp ce Gandhi era în spatele gratiilor, Motilal Nehru (1861–1931), unul dintre cei mai
bogați avocați ai nordului Indiei, a început în cadrul Congresului un nou „partid” activ
politicPetrecere Swaraj . Motilal Nehru a împărtășit conducerea noului partid cuCR (Chitta
7
JABEZ T. SUNDERLAND, „The New Nationalist Movement in India”.
8
„India - Indian nationalism and the British response, 1885–1920”.

4
Ranjan) Das (1870–1925) din Bengal. Contestând alegerile pentru noua Adunare Legislativă
Centrală din 1923, partidul a căutat prin agitație antigovernamentală în cadrul camerelor
consiliului să perturbe politica oficială și să derajeze rajul. Deși non-cooperarea Gandhiană a
rămas strategia principală a Partidului Congresului, cooperarea parțială reală în reformele
postbelice a devenit, astfel, perspectiva tactică alternativă a acestor lideri ai Congresului care
erau mai puțin ortodocși hinduși, sau mai cu minte seculară. Swarajistii au câștigat mai mult de
48 din 105 locuri în Adunarea Legislativă Centrală în 1923, dar numărul lor nu a fost niciodată
suficient pentru a împiedica britanicii să treacă legislația pe care o doreau sau credeau că era
necesară pentru a menține „ordinea” internă.

În timpul Războiului Mondial, regimente native din diferite posesiuni coloniale ale
puterilor de luptă au fost adunate pe câmpurile de luptă ale Europei pentru a asista la
„holocaustul omului alb”, respectul lor pentru presupusa sa civilizație superioară a dispărut. În
același timp, Războiul Mondial a slăbit puterile potențiale ale națiunilor albe imperialiste,
crescând considerabil șansele de succes pentru popoarele rebele din Est. Sentimentele marcante
ale „Autodeterminării” pentru națiuni mai slabe și „o lume securizată pentru democrație” rostită
de oamenii de stat aliate , în perioada de război, au avut, încă de la sfârșitul Războiului Mondial
de Ziua Armistițiului, speră nu numai din India, dar și din alte națiuni dependente să caute în
toate direcțiile pentru realizarea idealurilor exprimate de acești oratorii elocventi ai aliaților.9

În sesiunea din 1928 a Congresului Național Indian, care a avut loc la Calcutta, a fost
prezentată Parlamentului britanic o schemă de autoguvernare, pregătită în comun de toate părțile
din India, pentru acțiunea legii. Această schemă, cunoscută sub numele de raportul Nehru, a fost
însoțită de un ultimatum în sensul că, dacă Statutul de stăpânire echivalent cu cel al altor
stăpâniri autonome ale Imperiului, cum ar fi Canada și Africa de Sud, nu a fost acordat Indiei de
către Parlamentul britanic înainte de la miezul nopții din 31 decembrie 1929, Congresul Național
Indian va declara, de acum încolo, independența completă ca obiectiv imediat. Întrucât
Parlamentul britanic nu a primit niciun răspuns satisfăcător la acest ultimatum, în termenul
prevăzut,10 Congresul național indian la sesiunea sa anuală organizată la Lahore în ultima

9
„chapter9.pdf”.
10
„India - Indian nationalism and the British response, 1885–1920”.

5
săptămână din 1929 s-a angajat să completeze independența și să împiedice toate relațiile cu
britanicii.

Rezoluția de independență a lui Mahatma Gandhi a fost adoptată cu o majoritate


covârșitoare de 2.994 de voturi față de doar 6. 26 ianuarie 1930, a fost ales de Congresul
Național Indian drept ziua independenței indiene. Acesta a fost observat de toți indienii, din India
și din străinătate, în mijlocul unor demonstrații spectaculoase, în timpul cărora a fost ridicat
steagul național cu ceremonie, iar Declarația de Independență a fost citită maselor. Rezolvările
de aprobare au fost adoptate la aproape 750.000 de ședințe și s-au acordat angajamente de sprijin
acordat.

Securitatea națională are o mare amploare în majoritatea campaniilor electorale


BJP. Manifestul BJP (Bharatiya Janata Party) 2009 s-a preocupat de problemele de securitate
națională, în special de securitatea populației în mare parte hinduse. Acesta a încercat să tragă
comparații cu incapacitatea Congresului de a asigura securitatea populației sale hinduse,
identificând casarea Legii privind prevenirea terorismului. În acest an, securitatea națională a
revenit din nou, cu un gol. În urma atacului de la Pulwama , premierul Narendra Modi a declarat
la Haryana, la 8 mai 2019, „Am efectuat atacuri chirurgicale și atacuri aeriene împotriva
teroriștilor din Pakistan, pentru a trimite mesajul nostru lumii că India este capabilă să se apere.

Mesajul nu a fost pierdut pentru alegători. Securitatea națională a fost întotdeauna un vot
mai important. Un copleșitor 76,2 la sută a răspuns că au conștientizat greva Indiei asupra
lagărelor teroriste din Pakistan, după incidentul de teroare Pulwama. Acest lucru a fost în
contrast puternic cu aproximativ 50 la sută dintre respondenți pentru sondajele post-sondaje din
2019, realizate de Lokniti-CSDS, care nici măcar nu au auzit de acordul cu avioanele Rafael , un
contract controversat de cumpărare pentru 36 de avioane de luptă Rafale. Partidul Congresului
montase un gambit electoral împotriva lui Modi ca „chowidkar chor hai” (paznicul este hoț), cu
referire la presupusa corupție de pe Rafale. Acest slogan a dat dovadă și de dezastruoasa
campanie „Indira Hatao” (înlăturarea Indira) din 1971, iar ca moștenitori ai moștenirii Indira
Gandhi, Congresul ar fi trebuit să știe mai bine.11

11
„chapter9.pdf”.

6
Păstrarea „identității culturale și lingvistice” a zonelor din apropierea frontierei a fost o
altă agendă importantă pentru BJP. Această problemă nu este nouă. În manifestul său din 2009,
BJP a fost explicit că va „lansa un program masiv pentru detectarea, reținerea și deportarea
imigranților ilegali” în termen de 100 de zile de la venirea la putere. Această promisiune de
combatere a imigrației ilegale a fost repetată în manifestul din 2019 alături de o promisiune de
completare a Registrului național al cetățenilor. Potrivit manifestului, imigrația ilegală creează „o
schimbare uriașă în identitatea culturală și lingvistică a unor zone” și „duce la un impact negativ
asupra mijloacelor de trai și a ocupării forței de muncă ale localnicilor”. Registrul național al
cetățenilor (NRC) este o listă întocmită de toți cetățenii indieni autentici și, în prezent, Assam din
nord-est este singurul stat cu un astfel de registru.

De-a lungul anilor, au avut loc schimbări subtile în tonul naționalist, iar BJP și-a temperat
apelul de clarificare Hindutva. Documentul de viziune 2004 și manifestul lansat în 2014 s-au
lipit de obiectivele de dezvoltare și, pentru ceea ce merită, au avut chiar o secțiune despre
minorități. Alegerile recente au revenit la narațiunea națională câștigătoare, o narațiune care
depășește condițiile materiale ale economiei și în care identitatea cuiva ca un hindus și un
hindustan sunt inextricabile.

În prezent atât India, cât și UE au convingerea fermă că neproliferarea și dezarmarea sunt


necesare pentru menținerea securității mondiale și promovează regimuri internaționale de control
al tehnologiei rachetelor și al răspândirii armelor de distrugere în masă.

Securitatea maritimă reprezintă un alt domeniu de interes comun. Sfera de aplicare a


cooperării este foarte extinsă, mai ales în Oceanul Indian. UE și India au cooperat în eforturile de
combatere a pirateriei în Oceanul Indian, iar UE ar dori ca India să adere la eforturile de
escortare a transporturilor Programului alimentar mondial în largul coastei Somaliei. UE și India
ar trebui să își unească forțele pentru a promova Convenția ONU asupra dreptului mării care să
stea la baza guvernanței oceanelor și să coopereze mai strâns în domeniul supravegherii
maritime.12

12
„Explicarea parteneriatului Uniunii Europene cu India”, European Commission - European Commission,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/MEMO_18_6483.

7
Având în vedere măsurile importante luate recent de UE pentru a-și îmbunătăți
capacitatea de acțiune în calitate de actor în domeniul securității, UE urmărește consolidarea
cooperării generale cu partenerii din Asia, în special cu India. În acest scop, UE va depune
eforturi pentru a stabili relații la nivelul forțelor armate cu omologii indieni, pentru a valorifica
oportunitățile concrete de cooperare.

UE oferă oportunități importante în ceea ce privește transferul de tehnologie și know-


how, asigurând sinergii la nivel înalt în sectoarele în care întreprinderile din UE sunt lideri
mondiali, cum ar fi infrastructura, transportul, telecomunicațiile și industria de bază. Cu
experiența și cunoștințe sale vaste, UE are multe de oferit Indiei în eforturile sale de dezvoltare și
modernizare, iar aceasta contribuie, la rândul său, la crearea de noi oportunități de afaceri.

În plus, cooperarea în ceea ce privește schimbările climatice, mediul, energia din surse
regenerabile și urbanizarea contribuie la îndeplinirea de către UE și India atât a obiectivelor pe
plan intern, cât și a angajamentelor internaționale. De asemenea, UE intenționează să își
intensifice colaborarea cu India pentru dezvoltarea incluziunii și a egalității, de exemplu prin
intermediul digitalizării.13

UE promovează un rol din ce în ce mai important al Băncii Europene de Investiții (BEI)


în finanțarea inițiativelor de modernizare durabilă a Indiei. Până acum, BEI a investit 2,5
miliarde EUR în India în proiecte din domeniile infrastructurii, energiei din surse regenerabile și
climei.

Atât UE, cât și India sunt susținători fervenți ai ordinii mondiale bazate pe norme și pe
multilateralism, cu ONU și OMC ca piloni centrali. În contextul internațional actual, UE se va
baza pe aceste importante valori pe care le are în comun cu India pentru a dezvolta coordonarea
la nivel multilateral, în special în cadrul ONU, G20 și OMC. Principalul obiectiv este de a
dezvolta soluții multilaterale și de a aborda provocările la adresa securității internaționale, a
stabilității economice globale și a creșterii economice.

13
„Explicarea parteneriatului Uniunii Europene cu India”.

8
Bibliografie:

SUNDERLAND, JABEZ T., „The New Nationalist Movement in India”, The Atlantic,
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1908/10/the-new-nationalist-movement-
in-india/304893/.
„Explicarea parteneriatului Uniunii Europene cu India”, European Commission - European
Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/MEMO_18_6483.
„India - Indian nationalism and the British response, 1885–1920”, Encyclopedia Britannica,
https://www.britannica.com/place/India.
„How Hindu supremacists are tearing India apart | World news | The Guardian”,
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/20/hindu-supremacists-nationalism-
tearing-india-apart-modi-bjp-rss-jnu-attacks.
„chapter9.pdf”, http://www.saund.org/dalipsaund/mmi/chapter9.pdf.