Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

1
la Regulamentul cu privire la perioada
de probă pentru funcţionarul public debutant

Raport
privind activitatea realizată în perioada de probă
(se completează de funcţionarul public debutant)

Autoritatea publică

Subdiviziunea

Funcţia publică

Numele şi prenumele funcţionarului public debutant

Perioada de probă: de la __________________________ pînă la __________________________

Activităţile de instruire (internă – la locul de muncă, la nivel de autoritate publică, cursuri de


instruire externă) şi impactul acestora

Activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute

Dificultăţi întîmpinate pe parcursul perioadei de probă

Data completării

Semnătura