Sunteți pe pagina 1din 4

Date de temă privind obiectivul de investitii:

LAPIDARIU MOGOSOAIA
ÎN CADRUL LUCRĂRILOR DE RESTAURARE ŞI EXTINDERE
CENTRUL CULTURAL PALATELE BRÂNCOVENEŞTI DE LA PORŢILE
BUCUREŞTIULUI

EVALUARE CANTITATI LUCRĂRI EXECUTATE ŞI STADIU ŞANTIER LAPIDARIU


VĂCĂREŞTI - DECEMBRIE 2017

1
BORDEROU

01. MEMORIU GENERAL


02. LISTĂ CANTITĂŢI LAPIDARIU MOGOŞOAIA ŞI EXTINDERE CU SPAŢII
TEHNICE ÎNGROPATE
03. LISTĂ CANTITĂŢI REFUNCŢIONALIZARE PUNCT TERMIC EXISTENT
(DEMOLĂRI, REZISTENŢĂ, ARHITECTURĂ, amenajare PROTECŢIA
MEDIULUI)
04. LISTĂ CANTITĂŢI SISTEMATIZARE VERTICALĂ, DRUMURI, ALEI,
PARCAJE
05. LISTĂ CANTITĂŢI EXTINDERE PARCARE SI SISTEMATIZARE
VERTICALĂ AFERENTĂ
06. DOCUMENTAR FOTOGRAFIC STADIU ŞANTIER LAPIDARIU-
DECEMBRIE 2017

2
01.MEMORIU GENERAL

Prezenta documentaţie a fost întocmită la solicitarea conducerii Centrului Cultural


„Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului” (C.C.P.B.P.B.) pentru cunoaşterea
următoarelor aspecte:
1. Stadiul fizic real al lucrărilor pentru Lapidariu Văcăreşti, şantier aflat în
desfăşurare în incinta C.C.P.B.P.B.
2. Întocmire documentaţie pentru certificat de urbanism, avize şi studii de
specialitate, şi autorizaţia de construire
3. Asistenţă tehnică

1. Stadiul fizic real al lucrărilor pentru Lapidariu Văcăreşti, şantier aflat în


desfăşurare în incinta C.C.P.B.P.B.
Lucrările pentru Lapidariu Văcăreşti se desfăşoară pe baza proiectelor:
a. Lapidariu Mogoşoaia si extindere cu spaţii tehnice îngropate - pr. nr. 292/2011
b. Refuncţionalizare punct termic existent –pr. nr.307/2014
c. Extindere parcare şi Sistematizare verticală– pr.nr.308/2015

La baza evaluărilor realizate au stat documentaţiile tehnico-economice întocmite de


proiectant, documentarea fotografică şi analizele efectuate în şantier, precum şi dialogul
în cadrul şantierului. De asemenea, asistenţa tehnică efectuată de noi pe parcursul
evoluţiei şantierului face ca evaluarea stadiului fizic al lucrărilor din teren să reprezinte o
„oglindă” realistă a acestora.
Am considerat, din dorinţa de a fi cât mai obiectivi şi convingători, ca documentaţia
economică să prezinte stadiul fizic prin procente de realizare, pe categorii de lucrări
(arhitectură, construcţii, instalaţii) comparativ cu cifrele din listele de cantităţi. Situaţia
prezentată de noi ilustrează stadiul şantierului din luna decembrie 2017, de aceea vă
rugăm să consideraţi limitele de realism ale estimărilor efectuate de echipa noastră.
Am considerat că este important să adăugăm şi deteriorările elementelor de construcţie

3
apărute de-a lungul timpului în şantier, cauzate de ritmul de lucru lent şi în final de
sistarea lucrărilor la jumătatea lunii septembrie 2017. (ex.: mucegaiuri apărute la
panourile de gips carton şi şapele suport pentru pardoseli; infiltraţii la nivelul
luminatorului din sala frescelor, deplasarea termoizolaţiei şi hidroizolaţiei perimetrale la
soclu; inundarea subsolului tehnic cu apa pluvială; panou sticlă închidere exterioară
spart – vezi şi documentar foto anexat). De asemenea, elementele din piatră de la
Mănăstirea Văcăreşti, depozitate în anexa centrală termică, au suferit deteriorări din
cauza infiltraţiilor de apă din acoperişul deteriorat.

2. Întocmire documentaţie pentru certificat de urbanism, avize şi studii de


specialitate, şi autorizaţia de construire
Pentru întocmirea documentaţiei, susţinerea şi obţinerea certificatului de urbanism şi
avizelor, apreciem cca 10 avize şi/sau studii de specialitate precum şi autorizaţia de
construcţie
pentru continuarea lucrărilor la proiectele:
- Lapidariu Mogoşoaia şi extindere cu spaţii tehnice îngropate - pr. nr. 292/2011,
- Refuncţionalizare punct termic existent – pr. nr.307/2014,
- Extindere parcare şi Sistematizare verticală– pr.nr.308/2015,
precum şi pentru noile lucrări.

3. Asistenţă tehnică
Asistenţa tehnică este necesară pe parcursul derulării lucrărilor în şantier, pentru
care apreciem o durată de aproximativ 6 luni.

Decembrie 2017 Cu stimă,


Şef proiect complex
Arh. Adrian Spirescu