Sunteți pe pagina 1din 3

Disciplina: Fizica Constructiilor

Anul IV sem.2, 2019-2020

Mod de desfasurare

Examen sesiunea iunie-iulie

Proba de examen consta in:

- 2 subiecte teoretice cotate fiecare cu 1,5 puncte


- 3 intrebari (exercitii) cotate fiecare cu 2 puncte
- Se acorda un punct din oficiu

Subiectele teoretice vor fi din cele care figureaza in lista de mai jos. Intrebarile
(exercitiile) vor fi formulate intr-o maniera similara cu cele care figureaza in lista.

Raspunsurile vor fi scrise de mana, insotite de scheme /desene, iar in final, lucrarea
va fi fotografiata si incarcata pe pltaforma.

Durata examenului 2 ore.

Evaluarea finala conform fisei disciplinei


Nota = 0,66 Nota la examen+0.33 Nota la lucrarea aplicativa

ATENTIE!
Tratarea subiectelor teoretice nu inseamna reproducerea unui fragment din
materialele pe care le aveti la dispozitie, ci prelucrarea acestuia in sensul de a
demonstra ca a fost inteles.

Subiectele/ intrebarile tratate identic la 2 sau mai multi studenti nu vor fi luate in
considerare.

Subiectele

FIZICA CONSTRUCŢIILOR
Anul IV sem.2, 2019-2020

Subiecte teoretice

1. Măsuri de crestere a eficientei energetice a clădirilor.


2. Necesar specific anual de energie pentru încălzire; expresie, unităţi de măsură.
3. Coeficientul global de izolare termica. Definitie, unitati de masura, factori
determinanti.
4. Ce este sunetul; caracteristicile sunetului ca fenomen fizic.
5. Problemele acusticii clădirilor.
6. Caracteristicile sunetului ca fenomen fizilogic; particularităţile organului auditiv.
7. Măsuri de protecţie acustică la nivel urban.
8. Masuri de reducere a zgomotului la sursa
9. Izolare la zgomot aerian; principii, soluţii.
10. Zgomot de impact, măsuri de izolare.
11. Comportarea undei sonore la contact cu un obstacol; caracteristicile
materialelor relativ la acest fenomen.
12. Ecoul; definiţie, măsuri de evitare.
13. Reverberaţie, definirea fenomenului.
14. Durata de reverberaţie; definiţie, schiţe.
15. Factorii care determină durata de reverberaţie; relaţia lui Sabine.
16. Camere reverberante, camere surde.
17. Absorbţia sunetului; materiale şi structuri fonoabsorbante.
18. Criteriile de calitate ale salilor de auditie, respectiv obiectivele proiectarii salilor
de auditie.
19. Forma optima a salilor de auditie.
20. Ce este efectul de seră şi care sunt aplicaţiile acestuia în domeniul reducerii
consumurilor energetice pentru exploatarea clădirilor.
21. Sisteme pasive de valorificare a energiei solare pentru încălzirea spaţiilor.
22. Sisteme active de valorificare a energiei solare.
23. Condiţii de confort vizual.
24. Posibilităţi de realizare a iluminatului natural; schiţe.
25. Factorul luminii de zi.
26. Sisteme neconvenţionale de asigurare a iluminatului natural.
27. Protecţia suprafeţelor vitrate.

Posibile intrebari / exercitii


1. Care sunt componentele bilantului energetic al unei cladiri? (schita)
2. Care sunt principalele mijloace de reducere a consumurilor energetice
pentru exploatarea cladirilor
3. Figurati schematic o sectiune printr-o cladire cu subsol neincalzit si cu pod.
Marcati elementele care constituie anvelopa si trebuie izolate termic
4. Asupra caror factori poate actiona proiectantul de arhitectura pentru a
diminua valoarea coeficientului G de izolare termica.
5. Care este condiţia de încadrare a unei clădiri în categoria de casă pasivă;
care sunt mijloacele de a asigura îndeplinirea acestei condiţii.
6. Care este diferenta esentiala intre sistemele pasive si sistemele active de
valorificare a energiei solare pentru incalzirea spatiilor
7. Care sunt principiile proiectarii solare pasive (passive solar design)
8. Cum se realizeaza stocarea energiei solare in cadrul sistemelor pasive de
valorificare a energiei solare comparativ cu cele active
9. Ce este iluminarea pe planul de lucru şi care sunt factorii de care depinde
valoarea acesteia.
10. Care sunt caracteristicile unui spaţiu închis care pot fi ameliorate prin
masuri de corecţie acustică.
11. Precizaţi care sunt factorii de care depinde valoarea coeficientului global de
izolare termică asupra cărora se poate acţiona în cadrul unui proiect de
reabilitare termo-energetică şi prin ce măsuri.
12. La un etaj intermediar al unei clădiri de locuit este amenajat un atelier de
confecţii, dotat cu maşini clasice (care produc zgomote şi vibraţii). Cum este
afectat confortul acustic în apartamentul de la etajul imediat superior? Dar în
cel de la etajul inferior? Propuneţi măsuri de ameliorare a situaţiei.
13. Care sunt criteriile de proiectare acustica a sălilor de audiţie.
14. Din ce condiţii rezultă forma optimă a tavanului şi a pereţilor unei săli de
audiţie.
15. Cum este necesar a fi tratat, pentru evitarea ecoului, peretele de pe latura
scurtă, opus tablei (sursei sonore) la o sală de curs cu lungimea mai mare
de 11,5 m.
16. Cum a fost determinata lungimea maxima a unei sali pentru a se evita ecoul
17. Care este principala caracteristica a elementelor de constructie masive care
contribuie la izolarea la zgomot aerian
18. Ce caracteristici de material contribuie la cresterea capacitatii de izolare la
zgomot aerian a structurilor usoare.