Sunteți pe pagina 1din 4

Formular cod :

Aprobat
DIRECTOR
PROGRAM DE INSTRUIRE PERSONAL ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
NR. DATA PROGRAMĂRII DATA REALIZĂRII
TEMATICA INSTRUIRII LECTOR OBSERVAŢII
CRT. INSTRUIRII INSTRUIRII
0 1 2 3 4 5
Instruire personal în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
LUCRATORI:

1 Legea nr.319/2006 securitatii si sanatatii in munca art.: 1, 5, 22, 23,


26; IANUARIE 06.01.2020
LUCRATORI:
Hotarare nr.1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
2 sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă
riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare art.: 1, 3, FEBRUARIE 03.02.2020
4, 5, 8—10, pct. 1-- 4(anexa 1);
Legea nr.319/2006 securitatii si sanatatii in munca art.: 14,15;

LUCRATORI:
Legea nr.319/2006 securitatii si sanatatii in munca art.: 6, 7,
3 10--12;
Hotararea nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si MARTIE 02.03.2020
sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a
echipamentelor de munca art. : 1--11;

LUCRATORI:
4 Hotarare nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
art.: 18, 19, 20, 22, 23, 25;
Hotarare nr.1169/2011 pentru modifcarea si completarea HG
nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor; APRILIE 01.04.2020
Legea nr.319/2006 securitatii si sanatatii in munca art.: 30, 31;
Prim ajutor in caz de fracturi;

LUCRATORI:
Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala identificate la
locul de munca in conformitate cu planul de prevenire si protectie al
societatii;
Hotararea nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si MAI 04.05.2020
5 sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca art.: 3-(1), 8, 10;
Prim ajutor in functie de tipul si localizarea plagii, hemorgii, precum
si modalitati de pansare-bandajare pentru unele zone anatomice;
LUCRATORI: Instructiuni
Legea nr.319/2006 securitatii si sanatatii in munca art.: 13--17; proprii de
6 Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate securitate si
in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor sanatate in munca
incadrate in munca art.: 1-(1), (2), 4, 5, 6-(1)--(3); pentru prevenirea
Prim ajutor in cazul stopului respirator;
contaminarii cu
TESA SI CONDUCERE: noul coronavirus
Legea nr.319/2006 securitatii si sanatatii in munca art.: 1, 5—7, 10-- IUNIE 02.06.2020 SARS-COV-2 in
23, 30, 31; cadrul SC
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca privind ROMTERM SA
protectia impotriva pericolului de electrocutare Masuri pentru
Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala identificate la prevenirea si
locul de munca in conformitate cu planul de prevenire si protectie al limitarea
societatii; raspandirii
Masuri de prim ajutor; coronavirsului
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca privind conform planului
exploatarea si intretinerea cailor de acces
de prevenire si
Hotarare nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii şi sanatatii in munca nr. protectie din
319/2006 art.: 1, 2, 14—18, 46, 74—82, 101—107; cadrul societatii

LUCRATORI:
Hotarare nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
7 art.: 8-(1), 9-(1), 11, 12-(1), 15;
Hotarare nr.1169/2011 pentru modifcarea si completarea HG
nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
Legea nr.319/2006 securitatii si sanatatii in munca art.: 18--21;
Hotarare nr.955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in IULIE 01.07.2020
munca nr.319/2006, aprobate prin HG nr.1425/2006;
Primul ajutor in cazul accidentelor determinate de expunerea
prelungita la caldura excesiva;
LUCRATORI:
8 Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca privind
protectia impotriva pericolului de electrocutare;
Prim ajutor in cazul pierderii cunostintei;
AUGUST 03.08.2020
Hotarare nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii şi sanatatii in munca nr.
319/2006 art.: 2 pct.1—20;

LUCRATORI:
Hotarare nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea
9 de securitate si/sau de sanatate la locul de munca art: 1,2, 4—11;
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca aferente
fiecarei categorii de personal;
Prim ajutor in cazul accidentelor determinate de expunerea excesiva SEPTEMBRIE 01.09.2020
la frig;
Hotarare nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile

LUCRATORI:
Hotarare nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
10 aplicare a prevederilor Legii securitatii şi sanatatii in munca nr.
319/2006 art.: 1, 2, 14—18, 46,
74—82, 101—107; OCTOMBIE 01.10.2020
Hotarare nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate şi
sanatate pentru locul de munca art.: 4, 5, 8—12;
Prim ajutor in caz de arsuri;

LUCRATORI:
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca privind
11 exploatarea si intretinerea cailor de acces ;
Hotarare nr.1169/2011 pentru modifcarea si completarea HG NOIEMBRIE 02.11.2020
nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala identificate la
locul de munca in conformitate cu planul de prevenire si protectie al
societatii;

Instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca privind


deplasarea pe drumurile publice;
Prim ajutor in cazul accidentelor determinate de curentul electric;
LUCRATORI:

Verificarea anuala pe baza de teste tip chestionar

DECEMBRIE 02.12.2020
12 TESA SI CONDUCERE:

Verificarea anuala pe baza de teste tip chestionar

NOTA: prezentul program de instruire poate suferi modificari ori de cate ori este cazul

ÎNTOCMIT : COMPARTIMENT SSM ---LUCRĂTOR DESEMNAT…………………………………………… Data :…………………………


( nume, prenume, semnătura )

S-ar putea să vă placă și