Sunteți pe pagina 1din 3

Expresionism

Nu confundați cu Expresivism.
Expresionismul a fost un curent artistic modernist,

Vaca galbenă de Franz Marc, unul dintre cei mai influenți


pictori expresioniști germani.

inițial prezent în poezie și pictură, care a originat în


Germania la începutul secolului al XX-lea. Aceasta
este caracterizata de prezentarea lumii din perspectivă
strict subiectivă, distorsionată intenționat, pentru a crea Ernst Ludwig Kirchner - Două femei pe stradă, 1914 - Kunst-
sammlung Düsseldorf
momente emoționale care să transmită idei și stări de
spirit.[1] Artiștii de origine expresionistă caută să indice
înțelegerea lumii prin propria lor perspectivă[2] sau expe- În pofida programelor, expresionismul nu a fost nicioda-
riență emoțională comparată cu înțelegerea “obișnuită" tă o școală în adevăratul sens al cuvântului. Reprezentat
sau rațională a lumii materiale.[2][3] de artiști foarte diferiți, expresionismul se impune mai
mult ca un stil, decât ca o mișcare artistică. Acest stil va
depăși de altfel repede granițele picturii: va cuprinde în
1 Expresionismul în artele plastice sfera sa și sculptura, poezia și muzica, cu compozitori ca
Arnold Schönberg și Alban Berg. Revolta expresionistă
propune o formulă nouă, dar păstrează temele tradiționa-
Expresionismul își are originea în Germania (a se ve- le, rareori abordând revendicări politice sau sociale. Este
dea, Expresionismul german), fiind reprezentat de că- o revoluție pur estetică, caracterizată de culori țipătoare,
tre Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt- contrastante, de linii frânte și curbe, de un ritm disconti-
Rottluff, Max Pechstein - grupul Die Brücke (“Puntea”) nuu.
din Dresda - și Franz Marc, August Macke - din jurul
Almanahului Der Blaue Reiter (“Călărețul albastru”) din
München - acoperind perioada 1905 - 1918. Vor adera 1.1 Expresionismul și nazismul
mai târziu Emil Nolde, Paul Klee și Wassily Kandinsky.
Expresionismul este reacția firească a unui grup de pictori Expresionismul devine, începând din 1933, ținta atacuri-
germani la academism și convenții estetice rigide, dar și lor naziste. În anul 1937 se organizează expoziția “Ar-
la autoritarismul celui de-al doilea Reich. Revolta artiș- ta degenerată": expresioniștii sunt prezentați aici ca du-
tilor a proclamat libertatea creatoare absolută și primatul șmani ai regimului și rasei germane. Operele lor sunt
expresiei asupra formei. Rezultatul este o artă spectacu- confiscate și excluse din muzee. Din fericire, în ciuda
loasă din punct de vedere cromatic și o estetică revoluțio- distrugerilor și a războiului, s-a reușit recuperarea multor
nară. tablouri, chiar dacă unele au fost deteriorate. Ele au fost

1
2 5 LEGĂTURI EXTERNE

redate patrimoniului universal și iubitorilor de artă, ca o 3 Referințe


dovadă că violența nu poate învinge niciodată frumosul.
În afara Germaniei, cei mai cunoscuți pictori expre- [1] Chris Baldick Concise Oxford Dictionary of Literary
Terms, entry for Expressionism
sioniști sunt norvegianul Edvard Munch, cu celebrul
său tablou Țipătul, elvețianul Cuno Amiet, olandezii [2] Victorino Tejera, 1966, pages 85,140, Art and Human In-
Lambertus Zijl și Kees van Dongen, finlandezul Akseli telligence, Vision Press Limited, London
Gallen-Kallela precum și cehul Bohumil Kubista.
[3] The Oxford Illustrated Dictionary, 1976 edition, page 294

1.2 Tablouri reprezentative


4 Bibliografie
• “Două femei pe stradă", Kirchner (1914)
• Edith Hoffmann – Expressionismus, 1963

• “Răstignirea”, Nolde (1912) • George Waldemar – La peinture expressionniste,


1960
• “Peisaj din Dresda”, Heckel (1910)
• Amelia Pavel – Expresionismul și premisele sale,
1978
• “Caii galbeni”, Marc (1912)
• Wolf-Dieter Dube – Der Expressionismus in Wort
• “Reflexie în vitrină", Macke (1913). und Bild, 1983

• Ovid S. Crohmălniceanu – Literatura română și ex-


• “Pakistani Hunger Strike”, Saleh Chaudhry (1987). presionismul, 2002

• Dietmar Elger – Expressionism - A Revolution in


German Art, Editura Taschen, 2008, ISBN 978-3-
2 Expresionismul în literatură 8365-0712-7

În literatură, expresionismul este adesea considerat o re-


voltă împotriva realismului sau naturalismului, o căutare 5 Legături externe
a unei realități psihologice sau spirituale, iar nu o înregis-
trare a unor evenimente exterioare surprinse în secvența • Expresionismul românesc, un curent apărut direct în
lor logică. În roman, termenul este legat de operele lui licitații, 3 martie 2013, Nicu Ilie, Adevărul
Franz Kafka sau James Joyce (vezi: tehnica fluxului con-
științei, stream of consciousness). În teatru, August Strin-
dberg este considerat un precursor al mișcării expresio-
niste, deși termenul poate fi aplicat unui grup de drama-
turgi germani din primele decenii ale secolului al XX-lea,
incluzând pe Georg Kaiser, Ernst Toller și Frank Wede-
kind. Opera lor este caracterizată de o bizară distorsio-
nare a realului. Alți dramaturgi, deși nu erau afiliați cu-
rentului, au scris opere cu tentă expresionistă, de exemplu
Karel Čapek în R.U.R. (1921) și Eugene O'Neill în Împă-
ratul Jones (1921). Mișcarea, deși a durat puțin timp, a
dat un avânt substanțial modernizării teatrului european.
Numeroase opere literare românești au intrat în atingere
cu expresionismul. Astfel, majoritatea poeziilor sau pie-
selor de teatru ale lui Lucian Blaga pot fi afiliate acestui
curent. Un alt exemplu ar putea fi piesa lui Mihai Său-
lescu, Săptămâna luminată. Opera „Săptămâna lumina-
tă” de Nicolae Brânzeu pe un libret de Constantin Pavel
după piesa lui Mihai Săulescu; cu premiera în 1943 la
Opera Română din București. Aceasta din urmă poate fi
considerată prima operă românească de orientare expre-
sionistă; ea reliefează un tragism răscolitor, realizat cu
o măiestrie uimitoare. Din nefericire, după 1990, nicio
Operă din țară nu a înscris-o în repertoriul ei.
3

6 Text and image sources, contributors, and licenses


6.1 Text
• Expresionism Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/Expresionism?oldid=10334105 Contribuitori: Gutza, Danutz, Robbot, Moby Dick,
Ibc, MihaitzaBot, BerndGehrmann~rowiki, Wars, YurikBot, MobyDick, Palica, AdiJapan, RobotQuistnix, Mayuma, Andrei Stroe, Miehs,
Strainubot, Victor Blacus, Escarbot, Minisarm, DorganBot, Goliath, VolkovBot, TXiKiBoT, SieBot, Loveless, AlleborgoBot, Radufan-
Bot, FeodorBezuhov, Gikü, DragonBot, Ark25, Numbo3-bot, Luckas-bot, Ptbotgourou, Jotterbot, Andrebot, Xqbot, Sîmbotin, RedBot,
TobeBot, EmausBot, ZéroBot, Velaurius, WikitanvirBot, Alex Nico, MerlIwBot, GÜT, Addbot, XXN-bot, Ovidiu Pricop, KasparBot,
Gabytza14253647586970 și Anonim: 24

6.2 Images
• Fișier:Franz_Marc-The_Yellow_Cow-1911.jpg Sursă: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Franz_Marc-The_
Yellow_Cow-1911.jpg Licență: Public domain Contribuitori: www.ibiblio.org/wm/paint/auth/marc Artist original: Franz Marc
• Fișier:Kirchner_-_Zwei_Frauen_auf_der_Straße.jpg Sursă: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Kirchner_-_
Zwei_Frauen_auf_der_Stra%C3%9Fe.jpg Licență: Public domain Contribuitori: repro from art book Artist original: Ernst Ludwig Kirch-
ner
• Fișier:Wikidata-logo.svg Sursă: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Wikidata-logo.svg Licență: Public domain Con-
tribuitori: Operă proprie Artist original: User:Planemad

6.3 Content license


• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0