Sunteți pe pagina 1din 7

EVALUARE FINALĂ

D.L.C.(domeniul limbă şi comunicare)

Grupa: mare
An şcolar: 2017-2018
Educatoare: Ciotarca Maria Nicoleta
Scoala Gimnaziala Piatra Soimului
Obiective:
O1. discriminează propoziţia, cuvântul, silaba, sunetul;
O2. utilizează structuri gramaticale corecte sub aspect lexical, grammatical, expresiv;
O3. realizează acorduri şi raporturi gramaticale în situaţii diverse;
O4. execută cel puţin trei tipuri diferite de trasări grafice fără ajutor;
O5. respectă reguluile/condiţiile actului scrierii(poziţia corpului, a mâinii, a obiectului de
scris
O6. Autoevaluează propriului comportamnet

Sarcini didactice:

S1. “Propoziţii, jucăuşe” joc - exerciţiu;


S2. “Încercuieşte cel puţin trei imagini care sunt denumite printr-un cuvânt care are
2,3,4… silabe” - fişe de evaluare
S3. “Desenează tot atâtea liniuţe câte silabe au cuvintele date!” - fiş de evaluare
S4.. “Să facem o poveste!” joc - exerciţiu;
S5- “Creionul jucăuş” joc –exerciţiu.
S6. “ Colorează câte o culoare pe paletă pentru fiecare răspuns corect!”

Baraj de punctaj:

6 sarcini= Comportament atins (CA)


5 sarcini= Comportament în dezvoltare(CD)
4sarcini= Comportamnet ce necesită sprijin (CS)

1
Evaluare finală D.L.C

1.Încercuiește imaginile ale căror denumire au 2 silabe .

2. Încercuiește imaginile ale căror denumire au 3 silabe .

3. Încercuiește imaginile ale căror denumire au 4 silabe .

4. Colorează câte o culoare, pe paletă, pentru fiecare răspuns correct!

2
EVALUARE FINALĂ
D.Ş.(domeniul ştiinţã)

Obiective:
O1-numără crescător şi descrescător în concentrul 1-10;
O2. stabileşte aspectului cardinal şi ordinal al numerelor naturale;
O3. asociază numărul, cantitatea, cifra şi invers;
O4. stabileşte poziţia numărului şi a vecinilor acestuia în sirul numeric;
O5. compune şi descompune numerelor naturale cu 1-2 unităţi;
O6. aprecieză propriului comportament

Sarcini didactice:

S1. “Ajută-o pe Ioana să numere rechizitele şcolarului!” - fiş de evaluare


S2. “Al câtelea porumbel a zburat?” - fiş de evaluare
S3. “Desenează tot atâtea elemente cât arată cifra!” - fiş de evaluare
S4. “ Scrie cu roşu vecinul mai mic şi cu albastru vecinul mai mare cu o unitate al lui
2,4,6,8” - fiş de evaluare
S5. “Completează diagramele, astfel încât să ai tot atâtea elemente cartă arată cifra”- fiş
de evaluare
S6 . Numără bulinele şi scrie cifra corespunzătoare - fiş de evaluare

Baraj de punctaj:

6 sarcini= Comportament atins (CA)


5 sarcini= Comportament în dezvoltare(CD)
4sarcini= Comportamnet ce necesită sprijin (CS)

3
Evaluare finală D.Ş.

1. Ajută-o pe Ioana să numere rechizitele şcolarului

2. Încercuiţi primul, al treilea, al patrulea şi ultimul fluture!”

3. Scrie cu roşu vecinul mai mic şi cu albastru vecinul mai mare cu o unitate al lui 2,6,9!
2 6 9

4. Desenează tot atâtea elemente cât arată cifra!

1 2 3

4
EVALUARE FINALĂ
D.PM.(domeniul psihomotric)

Obiective:
O1. execută mers şi alergare uşoară cu diferite mişcări de braţe, întoarceri pe vârfuri cu
paşi seccesivi, săritură dreaptă;
C2-aplică reguli de igienă a efortului fizic;
C3-respectă poziţia corectă a corpului şi a segmentelor acestuia pentru a executa
deprinderile motrice;
C4-execută jocuri de mişcare sau sportive respectându-le regulile;
C5- participă la reuşita echipei.

Sarcini didactice:

S1- “Samba florilor” dans modern


S2-“Iepuraşii la concurs” joc de mişcare
S3-“În poiană!” joc de mişcare
S4-“Căluţii nărăvaşi” joc de mişcare
S5-“Lupta cocoşeilor” joc de mişcare

Baraj de punctaj:

5 sarcini= Comportament atins (CA)


4 sarcini= Comportament în dezvoltare(CD)
3 sarcini= Comportamnet ce necesită sprijin (CS)

5
EVALUARE FINALĂ
D.O.S.(domeniul om şi societate)

Obiective:
O1-apreciază propriul comportament în raport cu cel al altor persoane;
O2- manifestă atitudinii de toleranţă faţă de copiii aparţinând monirităţilor şi a copiilor
cu dizabilităţi;
O3-execută cel puţin două responsabilităţi în cadrul grupului;
O4- aplică cel puţin două reguli privind protecţia personală şi a celor din jur;
O5 -execută acţiuni de protecţia mediului;
O6-apreciază corect propriile răspunsuri

Sarcini didactice:

S1-“Aşa da, aşa nu!” dezbateri


S2-“Şi ei sunt copii!” convorbire tematică
S3-“Cum ne comportăm cu prietenii de joacă?” discuţii libere
S4-“Cum este bine, unde este greşala?” discuţii libere

Baraj de punctaj

4 sarcini= Comportament atins (CA)


3 sarcini= Comportament în dezvoltare(CD)
2 sarcini= Comportamnet ce necesită sprijin (CS)

6
EVALUARE FINALĂ
D.E.C.(domeniul estetic-creativ)

Obiective:
O1. utilizează elementel de limbaj plastic în relaţia obiect-fond;
O2. respectă poziţia şi orientarea în spaţiu;
O4- execută efecte plastice cu pensula, folosind diferite tehnici de lucru;
O5- realizează lucrări de modelaj, folosind cel puţin trei din mişcările învăţate;
O6- cooperează în realizarea lucrării colective;
O7- aprecieză corect propriile răspunsuri.

Sarcini didactice:

S1-“Pictează locul unde ţi-ar plăcea să-ţi petreci vacanţa!”- joc- exerciţiu plastic
S2-“Răspunde la ghicitori prin desen!” -joc- exerciţiu plastic
S3-“Micul medelator” joc- exerciţiu -concurs
S4-“Care lucrare îţi place, de ce ?” - expoziţie

Baraj de punctaj:

4 sarcini= Comportament atins (CA)


3 sarcini= Comportament în dezvoltare(CD)
2 sarcini= Comportamnet ce necesită sprijin (CS)