Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA INDIVIDUALĂ DE PREZENŢĂ A STUDENTULUI

LA ACTIVITĂŢILE AFERENTE STAGIULUI DE PRACTICĂ

Această fişă se completează zilnic de către studentul practicant. La sfârşitul stagiului de practică
fişa individuală de prezenţă este validată de tutore şi contrasemnată de către reprezentantul legal
al instituţiei în care s-a desfăşurat stagiul de practică.

Numele şi prenumele studentului practicant: ________________________________________


Facultatea de Business
Specializarea: _____________________________________________Anul de studii: _______

Numele şi prenumele tutorelui de practică: _________________________________________


Întreprinderea / Instituţia: ____________________________ _____________________________

Data începerii stagiului de practică: ________________________________


Data finalizării stagiului de practică: _______________________________

Ora Nr.
Ora
Data plecări total Descrierea pe scurt a activităţilor realizate
sosirii
i ore
Număr total de ore: _____

PARTENER PRACTICANT
DE PRACTICĂ
Student / Masterand,
Reprezentant legal,

Tutore,