Sunteți pe pagina 1din 5

S.C…………………………….

APROBAT
ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNI PROPRII DE PROTECTIA MUNCII


PENTRU MASINA DE FREZAT

1. Masina este prevazuta cu dispozitive de protectie si siguranta.


2. Functionarea masinii fara dispozitive de protectie este cu desavarsire interzisa.
3. Se interzice cu desavarsire ca persoana fara calificare corespunzatoare si fara a
avea instructajul necesar sa lucreze pe masina.
4. Se interzice efectuarea oricaror incercari de punere sub tensiune a utilajului inainte
de verificarea existentei legaturilor la centura de impamantare.
5. Nu se admite nici un fel de reglare in timpul functionarii utilajului.
6. Este strict interzis a se curata masina in timpul functionarii.
7. Reglajul masinii de frezat, inlocuirea dornului de frezare, a discului de frezat se vor
face numai de persoane specializate in acest sens, care sunt instruite in mod special
pentru aceste operatii.
8. La montarea dornului in ax trebuie sa se aiba grija ca sa nu patrunda aschii in con.
9. La montarea sculelor lacasele trebuie sa fie perfect curatate de aschii.
10. Inelele dornurilor nu au voie sa aiba nici o proeminenta.
11. Sculele trebuie sa corespunda turatiei axei frezei si sa fie aprobate, de uzina
constructoare, pentru aceste turatii.
12. Se va observa intotdeauna ca dornul frezei sa fie strans.
13. Este interzis a se lucra fara aparatorile frezelor prevazute in acest sens.
14. Pentru a se mentine curatenia la locul de munca si pentru a nu se crea noxe,
masina este prevazuta cu un sistem de legare la instalatia de exhaustare.
15. Este interzisa functionarea frezei fara a functiona instalatia de exhaustare.

1
16. Pentru modificarea pieselor drepte se va folosi ghidul montat pe masa masinii de
frezat. Peste placile metalice ale ghidului se vor aplica placi de lemn, a caror
deschizatura sa corespunda cu profilul pieselor de prelucrat.
17. Rigla de ghidare trebuie sa fie astfel construita incat scula care se gaseste in
spatele celor doua jumatati de ghid sa fie protejata atat lateral, cat si in partea
superioara.
18. Cutitele trebuie sa fie acoperite si in fata riglei de ghidare printr-un dispozitiv
reglabil, in functie de dimensiunile pieselor care se prelucreaza. Dispozitivul trebuie sa
acopere cutitele si in timp de repaus.
19. Sensul filetului axului post cutit va fi contrar sensului de rotatie a axului.
20. In cazul frezarii de profiluri combinate, masina de frezat va fi prevazuta cu
dispozitive care sa tina piesele ce se prelucreaza apasate, atat pe masa masinii cat si
pe linia de ghidare.
21. Cand se lucreaza la masina de frezat fara linie de ghidare, pentru avansul lemnului
se vor folosi sanii, dispozitive de fixare si de conducere sau sabloane speciale.
Dispozitivele de fixare si de conducere, precum si sabloanele vor fi confectionate cu
dimensiuni si forme astfel concepute incat sa evite apropierea mainii de cutit.
22. Portiunea nelucratoare a uneltei aschietoare va fi acoperita cu o aparatoare.
23. La frezarea pieselor inchise care se prelucreaza in interior, capul frezei trebuie sa
fie acoperit in partea din spate, pentru a nu atinge piesa in timpul lucrului, smulgand-o
din mana muncitorului.
24. Daca se lucreaza la masina de frezat cu cutite de latime redusa, se vor folosi inele
de productie putin mai mari decat cutitele; acestea vor fi fixate pe axul frezei atat de
jos incat sa corespunda cu grosimea piesei de lucrat.
25. Pentru modificarea pieselor scurte cu lungimea de 20-25 cm, se vor utiliza
dispozitive de prindere corespunzatoare sau dispozitive de impingere.
26. Pentru evitarea desprinderii cutitelor de pe arborele postcutit, fixarea lor se va face
numai cu suruburi prevazute cu piulite si cu saibe corespunzatoare, iar cutitele vor fi
proiectate si construite in asa fel incat sa excluda iesirea lor accidentala din locasuri,
in timpul functionarii utilajului.
27. Este interzisa folosirea adaosurilor din tabla pentru fixarea suruburilor.

2
28. La masina de frezat nu este admisa folosirea arborelui postcutit executat din fonta.
29. La profiluri cu latimea sub 5 cm, cutitul nu va prinde o aschie cu grosimea peste 12
mm. In cazul cand profilul depaseste latimea de 5 cm, nu este admis sa se ia o aschie
cu grosimea peste 5 mm.
30. La inlocuirea cutitelor, arborele portativ va fi blocat prin cuie de siguranta.
31. Pentru a impiedica lovirea muncitorului, in cazul ruperii ei, masina de frezat va fi
prevazuta cu o aparatoare in dreptul curelei.
32. La masinile combinate, cu scule diferite, ce pot fi montate pe acelasi ax, se permite
lucrul numai cu o singura scula. Scula neutilizata trebuie demontata.
33. Insusirea instructiunilor de exploatare, de intretinere, de protectia muncii si PSI
sunt obligatorii pentru toti muncitorii ce deservesc acest tip de utilaj.
34. Personalul muncitor trebuie sa posede cunostinte generale cu privire la lucrul in
conditii nepericuloase, precum si cunostinte si deprinderi specifice protectiei muncii in
lucrarile pe care le executa.
35. Nici un angajat, indiferent daca este temporar, sezonier sau presteaza munca pe
baza de contracte incheiate intre unitati, nu va fi admis la lucru, fara efectuarea si
insusirea instructajului de protectia muncii.
36. Este interzis muncitorului de a efectua alte operatii de productie decat cele care
intra in definirea cerintelor postului de munca in care persoana respectiva urmeaza sa
lucreze si pentru care a fost nominalizata si instruita.
37. Este interzis de a lucra cu alte scule si utilaje decat cele cu care este dotat locul
sau de munca pentru care este instruit.
38. Este obligat sa utilizeze corect dispozitivele de pornire si oprire a utilajelor cu care
lucreaza.
39. Este obligat sa poarte echipamentul de protectie si de lucru din dotare.
40. Este obligat sa verifice utilajul si sculele inintea inceperii lucrului, cunoscand
pericolul pe care il prezinta utilajul sau scula defecta.
41. Instructajul periodic se face intregului personal muncitor la locul de munca, inaintea
inceperii lucrului. Acest instructaj se va completa si cu demonstratii practice.

3
42. Instructajele de protectia muncii se vor consemna obligatoriu in fisa individuala de
instructaj, cu indicarea materialului predat, durata si data instruirii. Fisa de instructaj se
semneaza in mod obligatoriu de cel ce a realizat instructajul si de cel ce a fost instruit.
43. Nici un muncitor nu are voie sa inceapa lucrul pana nu este convins ca si-a insusit
instructajul de protectia muncii si ca desfasurarea muncii pe masina nu prezinta
pericole de accidente.
44. La intrarea in schimb muncitorul se va prezenta odihnit, echipat cu echipamentul
de protectie si de lucru corespunzator, va verifica starea tehnica a masinii, a sculelor
si dispozitivelor, iar in cazul in care acestea nu corespund anunta imediat seful
formatiei de lucru.
45. Pastreaza in perfecta stare aparatorile, dispozitivele de protectia muncii si toate
materialele de propaganda cu caracter de protectia muncii.
46. In incinta unitatii si sectiilor circula pe caile de acces stabilite in acest sens, evita
circulatia in locuri periculoase.
47. Fiecare muncitor are obligatia sa participe la toate instructajele de protectia muncii.
48. In caz de accident acorda accidentatului primul ajutor, anunta imediat seful
ierarhic, fara a schimba starea de lucruri pana la sosirea acestuia.
49. Aduce la cunostinta sefilor ierarhici orice abatere de la normele de protectia
muncii, savarsite la locul de munca.
50. In caz de defectiuni la instalatiile de ventilatie sau exhaustare, anunta imediat seful
de schimb pentru a se lua masurile corespunzatoare.
51. Nu intra in zonele de restrictie sau la locurile de munca pentru care nu a fost
instruit, nu face interventii la tablourile electrice, chiar daca acestea nu sunt sub
tensiune.
52. Nu este permis sa depoziteze materiale imflamabile in atelierul de tamplarie sau
cartonaj.
53. Muncitorul raspunde de orice actiune care scoate din functie sau avariaza
dispozitivele, masinile, instalatiile de lucru, de protectia muncii, precum si instructiunile
afisate la locul de munca.
54. Mentine permanent locul de munca si utilajele cu care lucreaza in perfecta ordine
si curatenie.

4
55. Nu paraseste locul de munca fara stirea sefului direct.
56. Respectarea cu strictete a tuturor regulilor asupra securitatii muncii cuprinse in
aceste instructiuni si a celor ce se fac la locul de munca duc la evitarea accidentelor.

INTOCMIT
MOLDOVAN ALEXANDRU