Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE-MARKETING

CLASA a XI-a

I. Alegeți litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Reprezintă amenințare a substituenților:


a. sensibilitatea la preț a clienților;
b. identitatea mărcii;
c. politicile guvernamentale;
d. diferențele dintre produse.
2. Primul pas in realizarea unei analize SWOT este:
a. identificarea concurentilor;
b. selectarea ofertelor optime ale furnizorilor;
c. definirea obiectivelor urmărite;
d. determinarea strategiilor concurenților.
3. Nu reprezintă criteriu de selecţie a ofertelor furnizorilor:
a. nivelul preţurilor;
b. publicitatea cumulativă;
c. caracteristicile produselor;
d. materialele folosite.
4. Reprezintă punct tare în analiza SWOT a unei firme:
a. lipsa de viziune şi talent managerial;
b. posibilitatea apariţiei unor noi concurenţi;
c. percepţia pozitivă din partea clienţilor;
d. recesiunea economică.
5. Selecţia furnizorilor se face pe baza:
a. cifrei de afaceri;
b. diversităţii ofertei;
c. performanţelor personalului;
d. listei clienţilor.

II. Transcrieți cifra corespunzătoare fiecărui enunț și notați în dreptul ei (A), dacă
apreciați că enunțul este adevărat și (F), dacă este fals:
1. Concurența imperfectă este un model al teoriei economice.
2. Politicile guvernamentale reprezintă o barieră la intrarea pe piaţă.
3. Puterea furnizorilor este dată de ameninţările reprezentate de integrarea în aval.
4. Concurența de marcă este formă a concurenței indirecte.
5. Practicile de aprovizionare pot să exercite un impact major asupra poziției generale pe care o
are firma pe piață.

III.

1. Precizați etapele de analiză a concurenților.


Indicați 4 politici de aprovizionare prin întărirea puterii de negociere cu furnizorii