Sunteți pe pagina 1din 2

APROB

Instructiuni proprii de securitate


a muncii si P.S.I
pentru SUDORI

1. La sudarea electrica si oxiacetilenica, sudorul si ajutorul acestuia vor purta


ehipamentul de protectie si echipamentul de lucru.
2. Locurile de munca unde se executa sudarea electrica si oxiacetilenica vor fi dotate cu mese
de sudura, cu ventilatie proprie sau ventilatie generala,panouri de protectie, camere separate
pentru tubul de oxigen si generator.
3. Se vor respecta instructiunile tehnice de folosire a generatorului de acetilena. Generatorul de
acetilena va ave a supapa hidraulica de siguranta in perfecta stare de functionare. La sudarea
in subsoluri, generatorul de acetilena si tubul de oxigen vor fi plasate in afara spatiului in
care se lucreaza.
4. Se interzice folosirea furtunului (rosu) de acetilena in locul furtunului (albastru)
pentru oxigen si invers. Verificarea conductelor si a cablurilor se face cu apa si sapun.
Inainte de a se racorda reductorul de presiune la robinetul cu ventil al tubului de
oxigen, acesta trebiue curatat scurt pentru a se evita zgura, praful sau rugina depusa.
5. ESTE STRICT INTERZISA :
 aprinderea arzatorului de la tigara.
 atingerea tubului de oxigen cu materiale grase(ulei, grasimi, vaselina)
 deplasarea cu arzatorul aprins sau lasarea din mana a acestuia cand este aprins.
6. Tuburile de oxigen vor fi depozitate corespunzator, ferite de sursa de caldura, grasimi sau
alte materiale care ar putea determina explozii.
7. Lucrarile de sudura oxiacetilenica si electrica vor fi executate de persoane calificate in acest
SCOP, instruite temeinic privind cunoasterea regulilor de tehnica securitatii muncii, a
normelor de prevenirea si stingerea incendiilor.
8. Inainte de inceperea lucrului se va verifica starea clestelui de sudura - portelectrod. Legarea
cablurilor electrice se va face numai cu papucul de contact, fiind interzise legaturile
improvizate. Cablurile mobile vor fi asezt pe suporti pentru a se evita electrocutarea.
9. Cablurile de sudura vor fi protejate contra deteriorarii lor.
10.Posturile de sudura vor fi imprejmuite cu panouri inalte de minim 1,8 metri si inscriptionate
cu “PERICOL DE ORBIRE”. Nu folositi clesti improvizati.

11.Transformatorul de sudura va fi legat la centura de impamantare, cu aparatoare de protectie


la cutia cu borne, manerele protejate cu mansoane sin cauciuc, iar cablurile de alimentare sa
fie in perfecta stare.
12.Sudorii care lucreaza la inaltime vor purta centuri de siguranta, legate la un punct fix si
rezistent si vor lucra pe schele construite corespunzator. Sunt interzise improvizatiile.
13.Sudarea recipientilor in care au fost depozitate produse inflamabile se va face numai dupa
spalarea si suflarea acestora cu jet de aburi si apoi umplute cu apa.
14.Sudura in locurile cu pericol de explozie, determinat de existenta prafului vegetal, materiale
combustibile se va executa cu respectarea stricta a normelor de protectia muncii si a
prevederilor P.S.I.