Sunteți pe pagina 1din 1

SCOALA DE ARTE SI MESERII « SAMUS » APROBAT

CLUJ-NAPOCA DIRECTOR ADJ.


STRADA FABRICII DE ZAHAR NR.51 Prof . Liliana Avram

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE PROTECŢIA MUNCII


ÎN ATELIERUL DE TÂMPLĂRIE

1. Elevii sunt obligati sa participe la toate activitatile de instruire practică


prevăzute în orarul clasei, la timp ,fără întârzieri ;
2. Elevii pot părăsi şcoala numai cu bilet de voie semnat de diriginte şi cu
aprobarea maistrului instructor şi numai in situatii bine motivate ;
3. Se interzice părăsirea locului de muncă fără acordul maistrului ;
4. Elevii care au 6 ore de instruire practică într-o zi au o singură pauză,
10.45-11.15 ;
5. Elevii au obligatia sa poarte echipament individual de protectie in timpul
desfasurarii activitatii de instruire practica ( halate de protecţie , salopete )
corespunzator specialitatii pentru care se pregatesc ;
6. Este interzis cu desăvârşire jocul , plimbatul ,agresarea fizică sau verbală
intre elevi;
7. Lucrul la maşinile unelte este permis numai în prezenţa maistrului ; este
interzis accesul elevilor la părţile active ale echipamentelor electrice
8. Înainte de începerea lucrului se va verifica starea sculelor cu care se va
lucra; În cazul observării unor defecte, uzuri ale sculelor se va anunţa
maistru instructor;
9. Orice defecţiune apărută şi observată de către elevi va fi adusă imediat la
cunoştinţa maistrului instructor, fără a se implica în remedierea ei.
10.Este obligatorie păstrarea ordinii , disciplinii şi curăţeniei la locul de
muncă
11. Înainte de a începe lucrul la maşina de găurit portabilă este obligatoriu a
se verifica starea maşinii, precum şi starea sculelor şi accesoriilor cu care
urmează a se lucra;
12. Orice defecţiune apărută şi observată de către elevi va fi adusă imediat la
cunoştinţa maistrului instructor, fără a se implica în remedierea ei;
13. Este obligatorie păstrarea ordinii, disciplinei şi curăţeniei la locul de
muncă;
14. La manipularea materialelor, semifabricatelor( cherestea, P.A.L., lacuri,
diluanţi, vopsele), se va lucra cu atenţie pentru a se evita accidentele de
muncă. Se vor folosi mănuşi de protecţie şi palmare.
15. Însuşirea şi respectarea cu stricteţe a normelor de protecţia muncii şi PSI
este obligaţia permanentă a fiecărui elev.