Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDURĂ ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE EXAMEN

la disciplina ”Piețe de capital” (an universitar 2019-2020)

EXAMENUL la disciplina Piețe de capital se va susține (conform graficului de evaluări disponibil la adresa:
http://fabbv.ase.ro/Media/Default/avizier_anunturi_2019/licenta2020/examene/1.%20FINANTE%20SI
%20BANCI%20IF%20RO,%20ANUL%20I.pdf) pe data de 10 IUNIE 2020, prin intermediul platformei
https://online.ase.ro/.
DURATA EXAMENULUI ESTE DE 100 MINUTE, exclusiv prezența și încărcarea tezei pe platformă (a se vedea
graficul desfășurării examenului).
REZULTATELE SE VOR COMUNICA ÎN 3 ZILE LUCRĂTOARE de la data examenului (Art. 49 din Regulament).
EVENTUALELE CONTESTAȚII SE DEPUN ÎN SCRIS, LA SECRETARIATUL FABBV (la adresa de email
secretariat@fin.ase.ro) în 24 ORE DE LA AFIȘAREA NOTELOR PE PAGINA PERSONALĂ (se transmit de pe
adresa de email instituțională) (art. 51 din Regulament și art. 23 din Procedură).

GRAFIC DE DESFĂȘURARE EXAMEN:


EXAMEN
SERIA Data Transmitere Desfășurare
Prezența Încărcare teză
subiect examen
B 10.06.2020 10:30 – 10:50 10:50 – 11:00 11:00 – 12:40 12:40 – 12:55

STRUCTURA EXAMENULUI ȘI PUNCTAJUL AFERENT:


1. Întrebări cu răspuns scurt - 10  1,50p (10 întrebări * 0,15p/întrebare)
2. Întrebări cu răspuns descriptiv – 3 (maxim 150 de
1,50p (3 întrebări * 0,50p/întrebare)
cuvinte)
3. Întrebări grilă - 5 1,50p (5 întrebări * 0,30p/întrebare)
2. Aplicații - 3 (obligatoriu aplicațiile se rezolvă) 0,90p (3 aplicații * 0,30p/aplicație)
Punct din oficiu: 0,6p
Total teză scrisă 6p
PUNCTAJ SEMINAR 4p
TOTAL: 10p

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI:
- Studenții, potrivit Regulamentului privind activitatea didactică pentru studii universitare de licență, au
ca îndatorire ”să nu folosească mijloace de promovare frauduloasă a examenelor şi să nu utilizeze surse
nedeclarate; în caz contrar vor fi sancționați conform prezentului regulament, cu exmatricularea fără drept de
reînmatriculare în A.S.E.”
- Pentru asigurarea evaluării CORECTE ȘI EVITAREA FRAUDELOR, fiecare student se va conecta cu numele
complet și în aplicația zoom și va rămâne conectat în intervalul aferent prezenței și desfășurării examenului,
folosind link-ul oferit prin intermediul platformei online.ase.ro. A se vedea și art. 16 din Hotărârea CA
147/30.04.2020
- Studenții vor fi obligați să furnizeze, în orice moment, la cererea Comisiei de examen, semnal video
pentru (re)autentificare prin prezentarea legitimației de student pe zoom.us .

INTERVAL ORAR ACTIVITATE PLATFORMA


Primele 20 minute (în STABILIREA LISTEI STUDENȚILOR PREZENȚI LA
secțiunea GRAFIC EXAMEN. După primele 20 minute, accesul la Online.ase.ro & Zoom.us
DESFĂȘURARE) examen nu mai este permis.
DESFĂȘURAREA EXAMENULUI:
Distribuirea subiectelor se va face
descărcarea/primirea subiectului repartizat și
Conform intervalului pe baza adreselor de email
rezolvarea acestuia prin completarea tezei de
orar alocat (în instituționale.
examen.
secțiunea GRAFIC Rezolvarea altui subiect decât cel
Lucrarea se scrie de mână.
DESFĂȘURARE) repartizat conduce la
nepromovarea examenului.
ÎNCĂRCAREA tezei (salvată în format PDF) cu https://online.ase.ro/ (în secțiunea
următoarele specificații: destinată examenului) și pe adresa
Conform intervalului
NUME_PRENUME_SERIE_AN_GRUPA de email instituțională a cadrului
orar alocat (în
Exemplu: POPESCU_ELENA_B_2_1XXX.PDF didactic titular doar în situația în
secțiunea GRAFIC
LUCRARILE ÎNCĂRCATE DUPĂ ORA care nu poate finaliza încărcarea
DESFĂȘURARE)
MENȚIONATĂ, NU VOR FI LUATE ÎN pe platformă (notificând cadrul
CONSIDERARE. didactic de această problemă)

Condiţie de promovare: obţinerea unui număr de puncte reprezentând cel puţin 50% din punctajul aferent
tezei (3 puncte din 6. Numai în acest caz se ia în calcul punctajul la seminar).
Calcul notă finală:
5,40 puncte (teza scrisă) + 0,60 puncte (punctaj din oficiu teza scrisă) + maxim 4 puncte (activitate la seminar)

MOD DE COMPLETARE A TEZEI:

Formatul lucrării: lucrarea scrisă de mână de către studenți va fi scanată sau fotografiată şi transmisă cadrului
didactic, spre evaluare, sub formă de fişier PDF cu denumirea Nume_Prenume_seria_an_grupa.pdf prin
încărcarea pe platforma online.ase.ro și, doar în situația în care nu se poate finaliza încărcarea pe platformă,
pe adresa de email instituțională.
Transmiterea tezei salvate sub o altă formă decât fișier PDF determină neacordarea punctului din oficiu.

Tezele încărcate după expirarea timpului de încărcare alocat nu vor fi luate în considerare.

Pe prima pagină din lucrare se va completa o declarație pe propria răspundere (scrisă de mână, datată și
semnată), care să certifice, sub sancțiunea aplicării Dispozițiilor legale privind falsul în declarații, faptul că
studenții nu au utilizat materiale ajutătoare și nu au apelat la alte persoane pentru rezolvarea subiectelor.
Declarația se poate scrie înainte de începerea examenului.
Lipsa declarației conduce la invalidarea examenului (i.e. lucrarea va fi notată cu nota 1).

FORMAT DE PREZENTARE TEZĂ (un singur fișier pdf)


NUMELE ȘI PRENUMELE__________________________
SERIA ȘI NUMĂRUL LEGITIMAȚIEI DE STUDENT____________
SERIA_________
GRUPA_______________
AN________

EXAMEN LA DISCIPLINA
”Piețe de capital”

1. DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a ..................... declar pe propria răspundere că la examenul Piețe de capital din data de
10.06.2020 nu am utilizat materiale ajutătoare și nu am apelat la alte persoane pentru rezolvarea subiectelor.

Semnătură,
Data: 10.06.2020

2. REZOLVARE SUBIECTE

Subiect 1
Întrebare Răspuns
1 ….
2 ….
3 ….
4 ….
5 ….
6 ….
7 ….
8 ….
9 ….
10 ….

Subiect 2
2.1. – maxim 150 cuvinte ………………
2.2. – maxim 150 cuvinte ……………….
2.3. - maxim 150 cuvinte ……………….

Subiect 3
Grila 1 2 3 4 5
Răspun
s

Subiect 4
Aplicați 1 2 3
a
Răspuns
4.1. – rezolvare ……………….
4.2. – rezolvare ……………….
4.3. – rezolvare ……………….
3. COPIA LEGITIMAȚIEI DE STUDENT