Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. BAUCRAFT BUISNESS .

SRL APROBAT

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII


PENTRU MUNCITORI NECALIFICATI

GENERALITATI
BAZA DE ELABORARE A INSTRUCTIUNILOR PROPRII

In Legea Securitatii si Sanatatii in Munca 319/2006, art 7 alin.3, lit I se prevede obligatia
angajatorului de a elabora instructiuni corespunzatoare lucratorilor in functie de particularitatile
procesului de munca..
De asemenea in art. 13, lit. e a Legii 319/2006se prevede in mod expres obligatia
angajatorului de a elabora instructiuni propriipentru completarea si/sau aplicarea normelor de
securitate si sanatate in munca, corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea la
locurile de munca.
CONTINUT
Instructiunile proprii de securitate a muncii cuprind prevederi de securitate a
muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale.
SCOP
Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare la
locul de munca sau a imbolnavirilor profesionale existente in cadrul acestei activitati corespun
zator celor patru componente ale sistemului de munca ( executant, sarcina de munca , mijloace
de productie si mediul de munca ).
INSTRUCTIUNI PROPRII
- Sa se prezinte la serviciu in stare normala, odihniti, fara sa fi consumat bautiri
alcoolice.
- Sunt obligate sa respecte ordinea si disciplina fiecarui loc de munca.
- Sa-si insuseasca sis a respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile
de aplicare ale acestora.
- Sa respecte dispozitiile sefilor ierarhici, a normelor si dispozitiilor aflate in vigoare
precum si a caracteristicilor de securitate la locul de munca.
- Sa utilizeze corect echipamentele individuale de protectie din dotare, corespunzator
scopu- lui pentru care a fost acordat.
- Sculele, uneltele si dispozitivele intrebuintate trebuie sa fie in perfecta stare si sa
corespun- da specificului lucrarii
- Sa nu procedeze la deconectarea, decuplarea sau schimbarea dispozitivelor de protectie
de la utilajele sau echipamentele tehnice cu care lucreaza.
- Sa respecte tehnologia de lucru indicate conform procesului de munca stabilite.
- Sa utilizeze corect echipamentele tehnice si substantele periculoase precum si celelalte
mijloace de productie.
- Sa se deplaseze la locul de munca numai pe caile normale de acces.
- Sa respecte distantele minime de siguranta fata de materialele depozitate in stive,
mijloace- le de transport si manipulare a paletilor, precum si fata de utilajele de lucru.
- Sa nu guste sau sa miroasa substantele a coror natura nu o cunosc, iar vasele in care
acestea sunt depozitate nu se vor folosi pentru baut sau pentru mancare.
- Sa nu blocheze culoarele sau scarile de acces cu materiale ce ar impiedica interventia in
caz de incendiu.
- In cazul folosirii diferitelor scule electrice aceasta se va face numai dupa o verificare a
functionarii motorului, starii furtunului ( la aspiratoare ), anexelor si a cordonului de
alimentare. Se interzice folosirea sculelor electrice cu defectiuni de functionare, sau cu
cordonul de alimentarecu izolatia deteriorate.
- Sa nu foloseasca prize defecte , cabluri rupte, cu izolatia deteriorata sau fara stecher.
- Sa nu puna in acelasi timp mai multe aparate electrice in aceeasi priza utilizand dublu
sau triplu stecher.
- Sa nu umble la instalatii, aparate sau tablouri electrice .Orice defectiune va fi adusa la
cunostinta persoanelor calificate in acest sens.
Se interzice circulaţia şi staţionarea personalului muncitor în zona de descărcare a
betonului din mijlocul de transport.
La descărcarea betonului este interzisă urcarea lucrătorilor pe basculantă.
Betonul care eventual s-a lipit de benă va fi evacuat numai cu lopeţi cu coadă
lungă.
- Se interzice accesul personalului muncitor în zona de turnare unde este pericol de
cădere a betonului.
- Sa nu stea sub bena de beton.
- Sa desfunde bena de beton, in cazul infundarii, numai cand aceasta este asezata pe sol si
asigurata impotriva rasturnarii.

INTOCMIT
ING ANDREI CONSTANTIN