Sunteți pe pagina 1din 3

Transcrierea actelor de stare civilă

De ce este necesară transcrierea actelor de stare civilă emise în


străinătate Actele de stare civilă ale cetăţenilor RM, întocmite la autorităţile străine, au
putere doveditoare în RM numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă. Adică
sunt emise acte de stare civila (certificate de nastere, casatorie, deces) de tip
moldovenesc.

Cetăţenii Republicii sunt obligaţi să declare transcrierea acestor acte de stare civilă,
în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a
certificatului de stare civilă,  a copiei sau extrasului de pe actul  de stare civilă.

Se supun transcrierii, în mod obliagtoriu, actele de stare civilă întocmite după 17


august 2001. Certificatele sau extrasele de pe actele de stare civilă întocmite pînă la
această dată se prezintă în organele competente ale Republicii doar legalizate/apostilate
(în modul stabilit), traduse şi autentificate notarial. 

Tipurile actelor de stare civilă care pot fi transcrise:


 
 actele de naştere;
 actele de căsătorie;
 actele de desfacere a căsătoriei;
 actele de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 actele de deces.

1. Ce trebuie făcut în străinătate 

Actele de stare civilă emise în autorităţile competente din următoarele ţări nu


necesită să fie legalizate (apostilate, supralegalizate):

 membre Comunităţii Statelor Independente,


 Letonia,
 Lituania,
 România,
 Republica Cehă, 
 Republica Slovacă.

Extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de organele


competente din următoarelor state va fi SUPRALEGALIZATE. Cum? în străinătate, pe
certificatul de stare civila, se aplică o ştampilă (de regulă de Ambasada Republicii
Moldova sau Ministerul Afacerilor Externe):
 
Germania Luxemburg Slovenia
Belgia Olanda Croaţia
Spania Portugalia Macedonia
Franţa Elveţia Bosnia şi  Herţegovina
Italia Turcia Serbia  
Polonia Muntenegru  
 
Extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de organele
competente din state care a semnat Convenţia din Haga 1961 va fi apostilate. (State
Europene)

2. Ce trebuie de făcut în Moldova:


Etapele soluţionării
  
1. Depunerea cererii:
 
Cererea privind transcrierea actelor de stare civilă poate fi depusă la Oficiul stare
civilă conform vizei de reşedinţă.
 
2. Examinarea cererii:
 
OSC va examina cererea privind transcrierea actului de stare civilă solicitat, va organiza
dosarul şi va expedia acesta Serviciului Stare Civilă spre aprobare.
 
3. Aprobarea cererii:
 
Examinarea dosarului de către Serviciul Stare Civilă poate fi executată la solicitarea
persoanei şi în regim de urgenţă, sediul – str. Mihai Viteazul 11/1.
 
Pentru examinarea în regim de urgenţă a dosarului respectiv urmează a fi prezentate
următoarele documente:
 
 dosarul respectiv sigilat (în plic);
 actul de identitate al clientului;
 procura;
 bonul privind achitarea taxei pentru servicii.
 
4. Înregistrarea actului de stare civilă:
 
După aprobarea dosarului, ne adresam la OSC pentru obtinerea actului de stare civilă
solicitat.
Acte necesare:

1. Pentru transcrierea actului de naştere:


o cerere privind transcrierea actului de naştere;
o certificatul de naştere, eliberat de organele competente din străinătate,
legalizat/apostilat şi tradus, după caz;
o buletin de identitate, paşaport al titularului actului;
o buletin de identitate sau paşaportul cel puţin unui părinte cetăţean al
Republicii (pentru copii minori);
o bonul privind achitarea taxelor stabilite.
o actele de naştere a părinţilor copilului (care vor servi temei pentru
înscrierea naţionalităţii părinţilor);
o certificatul de căsătorie a părinţilor;
 
2. Pentru transcrierea actului de căsătorie:
o cerere privind transcrierea actului de căsătorie;
o certificatul de căsătorie, eliberat de organele competente din străinătate,
legalizat/apostilat şi tradus;
o buletin de identitate, paşaport a soţilor;
o certificate de naştere a soţilor (opţional)
o bonul privind achitarea taxelor stabilite.
 
3. Pentru transcrierea actului de divorţ:
o cerere privind transcrierea actului de divorţ;
o certificatul de căsătorie (dacă este)
o Certificat de divort eliberat de organele competente din străinătate,
legalizat/apostilat şi tradus;
o buletin de identitate, paşaport a soţilor;
o certificate de naştere a soţilor (opţional)
o bonul privind achitarea taxelor stabilite.
 
4. Pentru transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui:
o cerere privind transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau
prenumelui;
o actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui eliberat de organele
competente din străinătate, legalizat şi tradus;
o buletin de identitate, paşaport al titularului actului;
o bonul privind achitarea taxelor stabilite.
 
5. Pentru transcrierea actului de deces:
 cerere pentru transcrierea actului de deces;
 certificatul de deces eliberat de organele competente din străinătate, legalizat şi
tradus;
 buletin de identitate, paşaport al titularului actului;
 actul de identitate a declarantului;
 actele de stare civilă care atestă legătura de rudenie între declarant şi decedat;