Sunteți pe pagina 1din 21

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

5.30. Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnǎvire


profesionalǎ pentru locul de muncă

Paznic

din cadrul S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 1 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

1. Procesul de muncă

Paznicul din cadrul S.C. SALUBRITATEA S.A. păzeşte incinta societăţii, bunurile şi valorile
nominalizate în planul de pază şi asigură integritatea acestora.

2. Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat

2.1. Mijloace de producţie

 obiectivul de păzit;
 instalaţii de iluminat;
 telefon fix;
 telefon mobil;
 echipament de protecţia muncii;
 cabină de pază.

2.2. Sarcina de muncă

 Este subordonat direct şefului de secţie;


 Să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
 Să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 Să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni
producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii societăţii;
 Să păzească incinta societăţii, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure
integritatea acestora;

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 2 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

 Să permită accesul în societate numai în conformitate cu reglementările legale şi cu


dispoziţiile interne;
 Să oprească şi să legitimeze persoanele care intră şi ies din societate;
 Să aducă la cunoştinţă şefului de pază şi conducerii societăţii producerea oricărui eveniment
produs în timpul serviciului şi despre măsurile luate;
 În caz de incendii să ia măsuri de stingere şi de salvare a bunurilor şi valorilor, să sesizeze
pompierii şi conducerea societăţii;
 Să sesizeze conducerea societăţii în legătură cu orice faptă de natură să prejudicieze
patrimoniul societăţii;
 Să poarte uniforma numai în timpul serviciului;
 Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de
băuturi în timpul serviciului;
 Să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea societăţii
despre aceasta;
 Să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici şi să fie respectuos în raporturile de serviciu;
 Să execute şi alte sarcini trasate de conducerea societăţii şi a planului de pază;
 Să respecte consemnul general şi particular al postului.

2.3. Mediul de muncă

Paznicul îşi desfăşoară activitatea atât în incintă închisă (cabină paznic) şi în aer liber,
unde mediul de muncă este caracterizat de:
 Iluminat natural si artificial;
 Temperatura mai puţin reglabilă în anotimpul rece;
 Curenţi de aer naturali;
 Calamităţi naturale;
 Gaze, vapori, aerosoli (eşapamente);
 Gaze sau vapori inflamabili sau explozivi (combustibili lichizi).

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 3 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

3. Factori de risc identificaţi

3.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

Factori de risc mecanic

1. Deplasări ale mijloacelor de transport (lovire, strivire de mijloace transport


auto ce se deplasează pe poartă sau în incinta unităţii);

2. Răsturnări de materiale instabil (în incinta unităţii, în autovehiculele


parcate, în apropierea căilor de rond);

3. Contact direct cu suprafete tăioase, intepătoare, (înţepare, tăiere, zgâriere


uşi, pereţi, materiale depozitate);

4. Recipiente sub presiune (deteriorarea recipiente depozitate în curte,


rezervoare CLU, pneuri autovehicule);

Factori de risc termic

5. Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental (reşouri electrice


pentru încălzire în anotimpul rece);

6. Temperatura coborâtă a suprafeţelor metalice atinse la lucru în aer liber în


anotimpul rece (scule metalice, poartă);

7. Flăcări, flame ca urmare a aprinderii elementelor combustibile (aprinderea


unor materiale depozitate);

Factori de risc electric

8. Curent electric în atingere directă (improvizaţii electrice);

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 4 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

Factori de risc chimic

9. Contact cu substanţe toxice (produce de desfundare chimică a


canalizărilor);

10. Contact cu substanţe caustice (produce chimice pentru curăţenie);

11. Contact cu substante inflamabile (lucrul cu substante inflamabile -


combustibili , uleiuri, unsori, arderea gunoiului combustibil);

12. Explozii (acumulări de vapori de benzină);

3.2. Factori de risc proprii mediului de muncă

Factori de risc fizic

13. Temperatura aerului (lipsa căldurii în anotimpul rece);

14. Umiditatea aerului (expunerea prelungită la ploaie);

15. Radiaţii electromagnetice (de la telefon);

16. Iluminat redus pe timp de noapte;

17. Calamităţi naturale (vânt puternic – reţeaua electrică, trăznet);

18. Pulberi pneumoconiogene (praful ridicat de vânt);

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 5 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

3.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă

Neconformităţi

19. Absenţa unor operaţii (lipsa din fişa postului a obligativităţii prezentării
la controalele medicale periodice - psihologic);

Absenţe

20. Absenţa unor operaţii (inexistenţa instrucţiunilor referitoare la întreţinerea


căilor de acces din obiectivul de pază (curăţarea ghieţii şi a sloiurilor de la
acoperişuri);

Solicitare psihică

21. Agresiune (în scopul tâlhariei în incinta unităţii);

22. Monotonia muncii (alcool, tutun, obezitate);

3.4. Factori de risc proprii executantului

Acţiuni greşite

23. Efectuare greşită de manevre (prinderea mâinilor picioarelor în uşă sau


poarta de acces);

24. Reglare defectuoasă a încălzirii în cabina paznicului;

25. Întârziere/devansare în cazul deschiderii porţii pentru accesul în obiectiv a


autovehiculelor;

26. Pornirea autovehiculelor din parcare;

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 6 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

27. Intervenţii neautorizate în instalaţiile electrice sau la centrala termică;

28. Deplasări, staţionări în zone periculoase (inclusiv accidente traseu


domiciliu-serviciu);

29. Cădere la acelasi nivel (impiedicare , alunecare pe gheaţă, în timpul


rondului, la deschiderea porţii);

30. Pilotare greşită a autovehiculelor la parcare;

Omisiuni

31. Lipsa instrucţiunilor scrise de pază a obiectivului (plan de alarmare,


persoane cu permis de acces, efectuare ronduri);

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 7 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 4


UNITATEA :
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi
DURATA EXPUNERII :8 h
ECHIPA DE EVALUARE :
4. Fişa de evaluare a locului de 1. Răzvan Ilie MESEŞEANU evaluator autorizat
muncă 2. Constantin GUJNEA Lucrător desemnat S.C.
SSM SALUBRITATEA
LOCUL DE MUNCĂ : S.A.
Paznic

NIVEL
COMPONENŢA FACTORI FORMA CONCRETĂ DE CONSECINŢA CLASA CLASA DE
PARŢIAL
SISTEMULUI DE DE RISC MANIFESTARE A FACTORILOR MAXIMĂ DE PROBABI-
DE
MUNCĂ IDENTIFICAŢI DE RISC PREVIZIBILĂ GRAVITATE LITATE
RISC

0 1 2 3 4 5 6
Mijloace de Factori de risc 1. Deplasări ale mijloacelor de DECES 7 1 3
producţie mecanic transport (lovire, strivire de mijloace
transport auto ce se deplasează pe
poartă sau în incinta unităţii);
    2. Răsturnări de materiale instabil INV GR III 4 2 3
(în incinta unităţii, în autovehiculele
parcate, în apropierea căilor de
rond);

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 8 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

0 1 2 3 4 5 6
    3. Contact direct cu suprafete ITM 3-45 zile 2 4 2
tăioase, intepătoare, (înţepare, tăiere,
zgâriere uşi, pereţi, materiale
depozitate);
    4. Recipiente sub presiune DECES 7 1 3
(deteriorarea recipiente depozitate în
curte, rezervoare CLU, pneuri
autovehicule);
  Factori de risc termic 5. Temperatură ridicată a unor ITM 3-45 zile 2 4 2
suprafeţe, atinse accidental (reşouri
electrice pentru încălzire în
anotimpul rece);
    6. Temperatura coborâtă a ITM 3-45 zile 2 3 2
suprafeţelor metalice atinse la lucru
în aer liber în anotimpul rece (scule
metalice, poartă);
    7. Flăcări, flame ca urmare a DECES 7 4 6
aprinderii elementelor combustibile
(aprinderea unor materiale
depozitate);
  Factori de risc 8. Curent electric în atingere directă DECES 7 3 5
electric (improvizaţii electrice);

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 9 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

0 1 2 3 4 5 6
  Factori de risc 9. Contact cu substanţe toxice ITM 3-45 zile 2 2 2
chimic (produce de desfundare chimică a
canalizărilor);
    10. Contact cu substanţe caustice ITM 3-45 zile 2 2 2
(produce chimice pentru curăţenie);
    11. Contact cu substante inflamabile ITM 45-180 zile 3 3 3
(lucrul cu substante inflamabile -
combustibili , uleiuri, unsori, arderea
gunoiului combustibil);
    12. Explozii (acumulări de vapori de DECES 7 1 3
benzină);
Mediu de Muncă Factori de risc fizic 13. Temperatura aerului (lipsa ITM 3-45 zile 2 5 3
căldurii în anotimpul rece);
    14. Umiditatea aerului (expunerea ITM 3-45 zile 2 4 2
prelungită la ploaie);
    15. Radiaţii electromagnetice (de la N 1 4 1
telefon);
    16. Iluminat redus pe timp de INV GR III 4 4 4
noapte;
    17. Calamităţi naturale (vânt DECES 7 1 3
puternic – reţeaua electrică, trăznet);

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 10 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

0 1 2 3 4 5 6
    18. Pulberi pneumoconiogene ITM 3-45 zile 2 3 2
(praful ridicat de vânt);
Sarcina de Muncă Neconformităţi 19. Absenţa unor operaţii (lipsa din DECES 7 1 3
fişa postului a obligativităţii
prezentării la controalele medicale
periodice - psihologic);
  Absenţe 20. Absenţa unor operaţii DECES 7 1 3
(inexistenţa instrucţiunilor referitoare
la întreţinerea căilor de acces din
obiectivul de pază (curăţarea ghieţii
şi a sloiurilor de la acoperişuri);
  Solicitare psihică 21. Agresiune (în scopul tâlhariei în DECES 7 1 3
incinta unităţii);
    22. Monotonia muncii (alcool, tutun, ITM 3-45 zile 2 4 2
obezitate);
Executant Acţiuni greşite 23. Efectuare greşită de manevre INV GR III 4 2 3
(prinderea mâinilor picioarelor în uşă
sau poarta de acces);
    24. Reglare defectuoasă a încălzirii ITM 3-45 zile 2 3 2
în cabina paznicului;

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 11 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

0 1 2 3 4 5 6
    25. Întârziere/devansare în cazul ITM 3-45 zile 2 2 2
deschiderii porţii pentru accesul în
obiectiv a autovehiculelor;
    26. Pornirea autovehiculelor din DECES 7 1 3
parcare;
    27. Intervenţii neautorizate în DECES 7 1 3
instalaţiile electrice sau la centrala
termică;
    28. Deplasări, staţionări în zone DECES 7 1 3
periculoase (inclusiv accidente traseu
domiciliu-serviciu);
    29. Cădere la acelasi nivel INV GR III 4 2 3
(impiedicare , alunecare pe gheaţă, în
timpul rondului, la deschiderea
porţii);
    30. Pilotare greşită a autovehiculelor DECES 7 1 3
la parcare;
  Omisiuni 31. Lipsa instrucţiunilor scrise de DECES 7 2 4
pază a obiectivului (plan de
alarmare, persoane cu permis de
acces, efectuare ronduri);

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 12 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

5. Formula şi calculul nivelului de risc global


Locul de muncă: Paznic
Nivel global de risc: 3,16

31

Σ Ri xri
i=1 0 x(7x7) + 1 x(6x6) + 1 x(5x5) + 2 x(4x4) + 16 x(3x3) + 10 x(2x2) + 1 x(1x1) 278

Nrg = --------- = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= --- = 3,16


31 0 x7 + 1 x6 + 1 x5 + 2 x4 + 16 x 3 + 10 x 2 + 1 x1 88

Σ ri
i=1

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 13 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

6. Nivelurile parţiale de risc pe factori de risc

Locul de muncă: Paznic


Nivel global de risc: 3,16

6
NIVELURI PARŢIALE DE RISC

0
F1 F4 F7 F10 F13 F16 F19 F22 F25 F28 F31
FACTORI DE RISC

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 14 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

7. LEGENDĂ

F1 Deplasări ale mijloacelor de transport (lovire, strivire de mijloace transport auto ce


se deplasează pe poartă sau în incinta unităţii);
F2 Răsturnări de materiale instabil (în incinta unităţii, în autovehiculele parcate, în
apropierea căilor de rond);
F3 Contact direct cu suprafete tăioase, intepătoare, (înţepare, tăiere, zgâriere uşi, pereţi,
materiale depozitate);
F4 Recipiente sub presiune (deteriorarea recipiente depozitate în curte, rezervoare CLU,
pneuri autovehicule);
F5 Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental (reşouri electrice pentru
încălzire în anotimpul rece);
F6 Temperatura coborâtă a suprafeţelor metalice atinse la lucru în aer liber în anotimpul
rece (scule metalice, poartă);
F7 Flăcări, flame ca urmare a aprinderii elementelor combustibile (aprinderea unor
materiale depozitate);
F8 Curent electric în atingere directă (improvizaţii electrice);
F9 Contact cu substanţe toxice (produce de desfundare chimică a canalizărilor);
F10 Contact cu substanţe caustice (produce chimice pentru curăţenie);
F11 Contact cu substante inflamabile (lucrul cu substante inflamabile - combustibili ,
uleiuri, unsori, arderea gunoiului combustibil);
F12 Explozii (acumulări de vapori de benzină);
F13 Temperatura aerului (lipsa căldurii în anotimpul rece);
F14 Umiditatea aerului (expunerea prelungită la ploaie);
F15 Radiaţii electromagnetice (de la telefon);
F16 Iluminat redus pe timp de noapte;
F17 Calamităţi naturale (vânt puternic – reţeaua electrică, trăznet);
F18 Pulberi pneumoconiogene (praful ridicat de vânt);
F19 Absenţa unor operaţii (lipsa din fişa postului a obligativităţii prezentării la
controalele medicale periodice - psihologic);
F20 Absenţa unor operaţii (inexistenţa instrucţiunilor referitoare la întreţinerea căilor de
acces din obiectivul de pază (curăţarea ghieţii şi a sloiurilor de la acoperişuri);
F21 Agresiune (în scopul tâlhariei în incinta unităţii);
F22 Monotonia muncii (alcool, tutun, obezitate);
F23 Efectuare greşită de manevre (prinderea mâinilor picioarelor în uşă sau poarta de
acces);
F24 Reglare defectuoasă a încălzirii în cabina paznicului;

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 15 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

F25 Întârziere/devansare în cazul deschiderii porţii pentru accesul în obiectiv a


autovehiculelor;
F26 Pornirea autovehiculelor din parcare;
F27 Intervenţii neautorizate în instalaţiile electrice sau la centrala termică;
F28 Deplasări, staţionări în zone periculoase (inclusiv accidente traseu domiciliu-
serviciu);
F29 Cădere la acelasi nivel (impiedicare , alunecare pe gheaţă, în timpul rondului, la
deschiderea porţii);
F30 Pilotare greşită a autovehiculelor la parcare;
F31 Lipsa instrucţiunilor scrise de pază a obiectivului (plan de alarmare, persoane cu
permis de acces, efectuare ronduri);

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 16 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

8. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ


I

Paznic
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi
MASURA PROPUSĂ

Nr. NIVELE COMPETENŢE


LOC DE MUNCĂ / FACTOR DE RISC
Crt RISC NOMINALIZAREA MĂSURII ŞI TERMENE
RĂSPUNDERI

0 1 2 3 4 5
1 F7 Flăcări, flame ca urmare a aprinderii 6 Întocmirea planului de alarmare şi Persoană Imediat
elementelor combustibile (aprinderea unor acţiune în caz de incendiu. Lucrul cu foc desemnată SSM Permanent
materiale depozitate); deschis (arderea gunoaielor pe bază de Director Cu ocazia
consemn şi permis de foc deschis). instructajului
Instruirea periodică a paznicilor periodic
2 F8 Curent electric în atingere directă 5 Afişarea de interdicţie scrisă a accesului Persoană Imediat
(improvizaţii electrice); neautorizat în instalaţii, echipamente sau desemnată SSM
tablouri electrice. Director

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 17 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

0 1 2 3 4 5
3 F16 Iluminat redus pe timp de noapte; 4 Dotarea paznicului cu lanternă. Stabilirea Lucrător Imediat
căilor de rond şi consemn de verificare a desemnat SSM
acestora pe timp de zi. Director
4 F31 Lipsa instrucţiunilor scrise de pază a 4 Întocmirea instrucţiunilor scrise, a Lucrător Imediat
obiectivului (plan de alarmare, persoane cu consemnului de pază a obectivului, a desemnat SSM
permis de acces, efectuare ronduri); planului de alarmare, a persoanelor cu Director
drept de acces şi la ce ore.

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 18 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

9. Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Paznic


încadrează în categoria locurilor de muncă cu
este de 3,16 valoare care îl
nivel
de risc mic nedepăşind valoarea acceptabilă (3,5).
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare“ din care se observă că totuşi că din totalul de
31 factori de risc identificaţi, 4 depăşesc, ca nivel parţial de risc,
valoarea acceptabilă 3:

     2 încadrându-se în categoria de risc mediu (4)


     1 încadrându-se în categoria de risc mare(5)
     1 încadrându-se în categoria de risc foarte mare (6)
     0

factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil


Cei 4
sunt:

F7. Flăcări, flame ca urmare a aprinderii elementelor combustibile (aprinderea unor


materiale depozitate); (nivel parţial de risc 6)

F8. Curent electric în atingere directă (improvizaţii electrice); (nivel parţial de risc 5)

F16. Iluminat redus pe timp de noapte; (nivel parţial de risc 4)

F31. Lipsa instrucţiunilor scrise de pază a obiectivului (plan de alarmare, persoane cu


permis de acces, efectuare ronduri); (nivel parţial de risc 4)

factori de risc care se situează


Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4
în
domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe surse generatoare, situaţia se prezintă


după cum urmează:

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 19 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

    38,71% - factori de risc proprii mijloacelor de producţie;


    19,35% - factori de risc proprii mediului de muncă;
- factori de risc proprii sarcinii de
12,90%
    muncă;
    29,03% - factori risc proprii executantului.

Din analiza fişei de evaluare se constată că 18 respectiv, 58,06%


dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului
(invaliditate şi deces), ceea ce arată că deşi incidenţa este mai mică, după gravitate, locul de
muncă prezintă pericol ridicat de accidentare.

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 20 din


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. SALUBRITATEA S.A. Călăraşi

10. Ponderea factorilor de risc identificaţi după elementele sistemului de muncă


Locul de muncă: Paznic
Nivel global de risc: 3,16

Factori de risc proprii mijloacelor Factori de risc proprii mediului de


de producţie muncă
38,71% 19,35%

Factori de risc proprii sarcinii de


muncă
12,90%
Factori de risc proprii executantului
29,03%

COD: M.S.S.M. E.R.A.I.P. EDIŢIA: 1 / 12.2006, Revizia 0 Pag. 21 din