Sunteți pe pagina 1din 3

Procedura de autorizare pentru realizarea proiectelor de supraetajare

1. Propietarul imobilului solicita certificat de urbanism


Solicitarea de emitere a Certificatului de urbanism si va face pe baza
urmatoarelor documente : -cerere tip
-planuri cadastrale, cu evidentierea imobilului
-memoriu de certificat, in care se precizeaza scopul eliberarii
acestuia
-documentul de plata a texeti de eliberare a C.U

2. Emiterea certificatului de urbanism de catre Arhitectul sef al Primariei


Certificatul de urbanism emis va mentiona in primul rand, in mod obligatoriu,
scopul eliberarii acestuia.
C.U. va contine informatii referitoare la regimul juridic al imobilului : dreptul de
proprietate asupra imobilului, servitutile de utilitate publica, situare terenului in intravilan
sau extravilan, etc.
C.U. va contine informatii referioare la regimul economic al imobilului : folosinta
actuala, reglementari fiscale specifice, functiuni permise sau interzise, etc.
C.u va contine informatii referitoare la regimul tehnic al imobilului : POT, CUT,
dimesiuni minime si maxime, echiparea cu utilitati, etc.
Ca ultim punct, C.U. precizeaza daca imobilul este situat intr-o zona cu
permisivitate de construire, daca solicitarea respecta PUG si RLU. Daca aceste
reglementari sunt insuficiente se impune elaborarea PUZ de configurare.

3. Studiu de oportunitate
Daca supraetajarea viitoare depaseste CUT maxima admis, este necesara
elaborarea PUZ. Inainte ca acest lucru sa se intample trebuie efectuat un studiu de
oportunitate. Aceasta documentatie trebuie sa descrie anvergura propunerii si
anvergura interventiei urbanistice. Trebuie sa contine piese scrise ( memoriu tehnica
explicativ) si piese desenate ( incadrare in zona, plan topografic, concept prospus).
4. Aviz de oportunitate
Se emite doar in cazul in care initiatorul PUZ este o persoana fizica sau
juridica. Marcheaza momentul de initiere a procesului de elaborare a PUZ impus prin
CU. Aceste contine elemente de tema privind teritoriul care umeaza sa fi reglementat
prin PUZ, indicatori urbanistiti obligatorii, etc.

5. Consultarea populatiei
Un pas intermediar, situat intre avizul de oportunitate si demararea elaborarii
PUZ-ului il constitute consultarea populatiei. Aceasta etapa este obligatorie si
fundamenteaza continuarea sau finalizarea procesului de avizare.

6. Elaborare PUZ
7. Notificare agentia de protectia mediului
8. Obtinere avize si acorduri
9. Consultarea populatiei
In acest moment, etapa consultarii polulatiei are un rol imporant. In urma
raspunsului la notificari, in cazul in care raspunsul este unul negativ, intregul
proces de investitie trebuie sa se opreasca.

8.Avizare CTUAT
Odata trecut de etapa consultarii populatiei, documentia intra in procesul de
avizare, in cadrul sedintelor Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Terioriului.

9. Aprobare in consiliul local


Documentatia odata aprobata in cadrul CTUAT, trebuie aprobata si in consiliu
local. Acesta este iarasi un moment important, pentru ca aceast consiliu poate da un
raspuns negativ, iar procesul de investitie se opreste. Daca raspunsul consiliului este
pozitiv, se trece la procesul de autorizare directa.

10. Reluare procedura - Solicitare / Eliberare Certificat de urbanism


In urma aprobarii PUZ -ului se reia pasul 1., solicitarea certificatului de urbanism.
Dupa solicitarea si eliberarea CU, continand parametrii favorabili de aceasta data,
autorizarea directa este posibila si se poate trece la urmatorul pas.
11. Obtinere avize si elaborare DTAC
Certificatul de urbanism mentioneaza ce tipuri de avize si acorduri sunt necesare
in vederea optinerii autorizatiei de supraetajare. Astfel se intocmesc documentele
necesare pentru obtinerea avizelor in cauza ( Mediu, gaze, alimentare cu energie
electrica, salubritate, etc.). Pentru a obtine aceste avize, in general sunt necesare
planuri de incadrare si planuri de situatie. Pentru avizul de mediu este necesar memoriu
si notificare de mediu.
De asemenea, tot in aceasta etapa este necesara elaborarea proiectului de
arhitectura, dar si elaborarea proiectului de specialitati ( structuri, instalatii) . Aceasta
documentatie tehnica este alcatuita din piese scrise ( memoriu, deviz, referat de
verificare a calitatii proiectului) ,si din piese desenate ( planuri generale, fatade,
sectiuni).
Tot in aceasta etapa, sunt necesare si studii de specialitate, pentru a afla daca
viitoare supraetajare asigura cerincetele de calitate. Astfel este intocmita expertiza
tehnica ( rezistenta mecanica, siguranta si accesibilitate in exploatare, etc.)

12. Obtinere autorizare de supraetajare care permite inceperea lucrarilor


Odata respectati toti pasii de mai sus, se intocmeste dosarul pentru eliberarea
autorizatiei de supraetajare. Acest material trebuie sa contina:
Certificat de urbanism valabil ( emis pentru imobilul in cauza, sa fie emis pentru
tipul de interventie dorit, sa fie in valabilitate)
Dreptul asupra constructiei care ofera titularului dreptul de a obtine autorizatia de
construire.
Doctumentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de supraetajare ( arhitectura
si specialitati), ambele semnate de arhitect si ingineri.
Avizele si acordurile obtinute si cerute prin C.U.
Studiile de specialitate ( expertiza tehnica).
Dovada dreptului de semnatura a arhitectului.
Taxa de eliberare a autorizatiei de supraetajare.