Sunteți pe pagina 1din 1

Contencios Constituțional

– seminar on line nr. 2 – 25 martie 2020 –

1. Care este legea ce definește procedura jurisdicțională a Curții Constituționale și


principalele aspecte privind organizarea și funcționarea sa?
a) Legea organică a Curții constituționale
b) Legea contenciosului administrativ
c) Legea privind activitatea judiciară

2. Care sunt caracteristicile deciziilor Curții Constituționale? 


a) opozabile doar părților unui litigiu
b) au caracter recomandabil
c) sunt obligatorii și opozabile erga omnes

3. În ce modalitate se realizează activitatea jurisdicțională a Curții Constituționale?


a) pe grupuri de judecători
b) în plenul judecătorilor
c) în orice modalitate aleasă de judecători

4. Ce natura are competența și componența Curții Constituționale?


a) natură administrativă
b) natură constituțională
c) natură judecătorească

5. În ce modalitate poate înceta mandatul judecătorilor Curții Constituționale? 


a) individual
b) colectiv
c) atât individual, cât și colectiv

6. Care sunt sancțiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor Curții


Constituționale?
a) mustrarea, avertismentul sau încetarea mandatului
b) numai avertismentul
c) numai mustrarea

7. Asupra căror probleme se pronunță Curtea Constituțională în exercitarea


controlului?  
a) asupra problemelor de fapt
b) numai asupra problemelor de drept
c) asupra problemelor de fapt si problemelor de drept

8. În ce modalitate se poate exercita, de regulă, controlul de neconstituționalitate? 


a) ori de câte ori Curtea Constituțională apreciază că este necesar
b) numai la sesizare
c) numai din oficiu

9. În ce limite se exercită controlul de către Curtea Constituțională? 


a) numai în limita obiectului sesizării, cuprinzând prevederea legală atacată și
motivele de neconstituționalitate invocate
b) este nelimitat
c) în limita problemelor de fapt