Sunteți pe pagina 1din 30

« Modernizare trama stradala str. Campsorului - partial, str. Invingerii si str.

Morii - partial »
COMUNA ORLAT

REGISTRU DE COORDONARE

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 1 DIN 30
OPIS:

Coperta 1 pagina 1
Opis 1 pagina 2
partea I 2 pagini 3-4
partea a II-a 4 pagini 5-8
partea a III-a 5 pagini 9-13
partea a IV-a 4 pagini 14-17
partea a V-a 4 pagini 18-21
partea a VI-a 4 pagini 22-25
partea a VII-a 4 pagini 26-29

Cuprins detaliat:

PARTEA I DATE GENERALE


PARTEA A II-A LISTA CU EFECTIVUL LUCRATORILOR PE SANTIER
PARTEA A III-A EVENIMENTELE IMPORTANTE
PARTEA A IV-A OBSERVATII INFORMATII SI PROPUNERI PRIVIND SSM
PARTEA A V-A OBSERVATIILE SI PROPUNERILOR ANTREPRENORILOR SI SUBANTREPRENORILOR
PARTEA A VI-A ABATERILE DE LA PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE
PARTEA A VII-A RAPOARTELE VIZITELOR DE CONTROL PE SANTIER

PS: Registrul poate fi completat la fiecare parte componenta a lui.

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 2 DIN 30
PARTEA I DATE GENERALE

ANTREPRENORI:
DATA: DATA:
NUME / PRENUME ANTREPRENOR:
ADRESA ANTREPRENORULUI:

SUBANTREPRENORI:
1. DATA:
NUME / PRENUME SUBANREPRENORI:
ADRESA SUBANTREPRENORULUI:

2. DATA:
NUME / PRENUME SUBANREPRENORI:
ADRESA SUBANTREPRENORULUI:

3. DATA:
NUME / PRENUME SUBANREPRENORI:
ADRESA SUBANTREPRENORULUI:

4. DATA:
NUME / PRENUME SUBANREPRENORI:
ADRESA SUBANTREPRENORULUI:

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 3 DIN 30
5. DATA:
NUME / PRENUME SUBANREPRENORI:
ADRESA SUBANTREPRENORULUI:

6. DATA:
NUME / PRENUME SUBANREPRENORI:
ADRESA SUBANTREPRENORULUI:

7. DATA:
NUME / PRENUME SUBANREPRENORI:
ADRESA SUBANTREPRENORULUI:

8. DATA:
NUME / PRENUME SUBANREPRENORI:
ADRESA SUBANTREPRENORULUI:

9. DATA:
NUME / PRENUME SUBANREPRENORI:
ADRESA SUBANTREPRENORULUI:

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 4 DIN 30
PARTEA A II-A LISTA CU EFECTIVUL LUCRATORILOR PE SANTIER

Data Den. Subantreprenor nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 5 DIN 30
LISTA CU EFECTIVUL LUCRATORILOR PE SANTIER

Data Den. Subantreprenor nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 6 DIN 30
LISTA CU EFECTIVUL LUCRATORILOR PE SANTIER

Data Den. Subantreprenor nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 7 DIN 30
LISTA CU EFECTIVUL LUCRATORILOR PE SANTIER

Data Den. Subantreprenor nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 8 DIN 30
PARTEA A III-A EVENIMENTELE IMPORTANTE

Data Faze de lucru Constatări ale coord. Observaţii şi propuneri Deciziile adoptate
ale Coord.

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 9 DIN 30
EVENIMENTELE IMPORTANTE

Data Faze de lucru Constatări ale coord. Observaţii şi propuneri Deciziile adoptate
ale Coord.

EVENIMENTELE IMPORTANTE

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 10 DIN 30
Data Faze de lucru Constatări ale coord. Observaţii şi propuneri Deciziile adoptate
ale Coord.

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 11 DIN 30
EVENIMENTELE IMPORTANTE

Data Faze de lucru Constatări ale coord. Observaţii şi propuneri Deciziile adoptate
ale Coord.

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 12 DIN 30
EVENIMENTELE IMPORTANTE

Data Faze de lucru Constatări ale coord. Observaţii şi propuneri Deciziile adoptate
ale Coord.

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 13 DIN 30
PARTEA A IV-A OBSERVATII INFORMATII SI PROPUNERI PRIVIND SSM

DATA Observaţiile, informatiile si propunerile Aduse la cunostinta: Raspunsuri/Masuri


SSM Nume/Prenume/Functie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 14 DIN 30
OBSERVATII INFORMATII SI PROPUNERI PRIVIND SSM

DATA Observaţiile, informatiile si propunerile Aduse la cunostinta: Raspunsuri/Masuri


SSM Nume/Prenume/Functie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 15 DIN 30
OBSERVATII INFORMATII SI PROPUNERI PRIVIND SSM

DATA Observaţiile, informatiile si propunerile Aduse la cunostinta: Raspunsuri/Masuri


SSM Nume/Prenume/Functie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 16 DIN 30
PARTEA A V-A OBSERVATIILE SI PROPUNERILOR ANTREPRENORILOR SI SUBANTREPRENORILOR

DATA Observaţiile şi propunerile Aduse la cunostinta: Raspunsuri/Masuri


antreprenorilor/subantreprenori Nume/Prenume/Functie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 17 DIN 30
OBSERVATIILE SI PROPUNERILOR ANTREPRENORILOR SI SUBANTREPRENORILOR

DATA Observaţiile şi propunerile Aduse la cunostinta: Raspunsuri/Masuri


antreprenorilor/subantreprenori Nume/Prenume/Functie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 18 DIN 30
OBSERVATIILE SI PROPUNERILOR ANTREPRENORILOR SI SUBANTREPRENORILOR

DATA Observaţiile şi propunerile Aduse la cunostinta: Raspunsuri/Masuri


antreprenorilor/subantreprenori Nume/Prenume/Functie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 19 DIN 30
OBSERVATIILE SI PROPUNERILOR ANTREPRENORILOR SI SUBANTREPRENORILOR

DATA Observaţiile şi propunerile Aduse la cunostinta: Raspunsuri/Masuri


antreprenorilor/subantreprenori Nume/Prenume/Functie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 20 DIN 30
OBSERVATIILE SI PROPUNERILOR ANTREPRENORILOR SI SUBANTREPRENORILOR

DATA Observaţiile şi propunerile Aduse la cunostinta: Raspunsuri/Masuri


antreprenorilor/subantreprenori Nume/Prenume/Functie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 21 DIN 30
PARTEA A VI-A ABATERILE DE LA PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE

DATA Abaterile Aduse la cunostinta: Raspunsuri/Masuri


Nume/Prenume/Functie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 22 DIN 30
ABATERILE DE LA PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE

DATA Abaterile Aduse la cunostinta: Raspunsuri/Masuri


Nume/Prenume/Functie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 23 DIN 30
ABATERILE DE LA PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE

DATA Abaterile Aduse la cunostinta: Raspunsuri/Masuri


Nume/Prenume/Functie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 24 DIN 30
ABATERILE DE LA PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE

DATA Abaterile Aduse la cunostinta: Raspunsuri/Masuri


Nume/Prenume/Functie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 25 DIN 30
PARTEA A VII-A RAPOARTELE VIZITELOR DE CONTROL PE SANTIER

DATA Raportul vizitei de control pe santier Intruniri/dispozitii aduse la Nume/ Raspunsuri/


cunostinta Prenume/ Masuri
Functie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 26 DIN 30
RAPOARTELE VIZITELOR DE CONTROL PE SANTIER

DATA Raportul vizitei de control pe santier Intruniri/dispozitii aduse la Nume/ Raspunsuri/


cunostinta Prenume/ Masuri
Functie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 27 DIN 30
RAPOARTELE VIZITELOR DE CONTROL PE SANTIER

DATA Raportul vizitei de control pe santier Intruniri/dispozitii aduse la Nume/ Raspunsuri/


cunostinta Prenume/ Masuri
Functie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 28 DIN 30
RAPOARTELE VIZITELOR DE CONTROL PE SANTIER

DATA Raportul vizitei de control pe santier Intruniri/dispozitii aduse la Nume/ Raspunsuri/


cunostinta Prenume/ Masuri
Functie

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 29 DIN 30
Autoritatea Den. Autoritate Actiunea Data Semnatura
Proiectant SC PTB CONSULT R SRL Predat IUNIE 2011
Beneficiar COMUNA ORLAT, JUD. SIBIU Preluat IUNIE 2011
Beneficiar Predat
Manager de proiect Preluat
Manager de proiect Predat
Coordonator SSM Preluat
Coordonator SSM Predat
Coordonator SSM Preluat
Coordonator SSM Predat
Coordonator SSM Preluat

EDITIA REVIZIA DATA INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: PAGINA:


I 0 05.06.11 SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic 30 DIN 30