Sunteți pe pagina 1din 1

Coeficientul de variatie :

Lot 1: cv = media nu e reprezentativa

Lot 2 : cv= media nu e reprezentativa

Intervalul de incredere:

Lot 1: (23.23;37.05)

Lot 2: (43.76;68.42)

Testul F

p= 0.01<0,05 nu se valideaza ipoteza nula (h0) – diferente nesemnificative intre variante

Testul t

p= 0.0008<0,05 nu se valideaza ipoteza nula (h0) – diferente nesemnificative intre medii

Corelatia = 0,998 > 0

Regresia : y = 0.330x+(-0.298)

Medie rez: 0.2753

Er estim : 2%

S-ar putea să vă placă și