Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 5.

G
la procedură

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


(titularul proiectului)

..................................................................... (titularul proiectului) anunţă publicul


interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul ................................................... (denumirea proiectului), propus a fi
amplasat în .................................................. (adresa amplasamentului).
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului .................. (adresa) şi la sediul ....................
(denumirea titularului şi adresa), în zilele de ....................., între orele ......... .
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru
protecţia mediului Constanta