Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL DECLARAȚIE NOTARIALĂ

DECLARAȚIE DE EXONERARE
privind înștiințarea vecinilor cu privire la documentația de urbanism P.U.D.

Subsemnatul (beneficiar): _______________________________________________________,


proprietar al imobilului situat în Jud. Ilfov, Oraș Chitila, Str. ____________________, nr. ___,
declar prin prezenta că am întreprins toate demersurile in vederea înștiințării
proprietarilor parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat P.U.D.-ul privind
executarea lucrărilor de __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

De asemenea îmi asum veridicitatea datelor transmise si exonerez Autoritățile


Administrației Publice de la nivelul Primăriei Orașului Chitila de orice răspundere
ulterioară.

Dată, Semnătură,
______________________ ______________________