Sunteți pe pagina 1din 1

FISĂ DE VERIFICARE DOCUMENTAȚIE DE URBANISM

pentru înregistrarea documentației în vederea avizării și aprobării Planului Urbanistic de Detaliu

Cerințe eliminatorii Stadiu Observații


1 Cerere tip
2 Chitanță de achitare a taxei -13 lei la taxe si impozite
3 Ridicare topo stereo 70 /cadastru –avand coorodonate
4 Certificat de Urbanism -copie
5 Documentație tehnică semnată și ștampilată de specialist cu drept
de semnatura inscris în Registrul Urbanistilor:
 Opis:
 1 Exemplar de hârtie:
 1 Exemplar pe CD:
5.1 Parte scrisă:
 Foaie de capăt și prezentare:
 Borderou:
 Memoriu tehnic:
5.2 Parte desenată pe ridicarea topografică Stereo’70:
 Planșă încadrare în zonă - extras din PUG:
 Planșă zonificare existentă
 Planșă de reglementări
 Regim juridic
 Volumentrie inserata in foto existent
 Partiuri
 Ilustrare foto existent
6 Avize utilitati:
Enel
Gaze naturale
C.N.A.I.R.(dupa caz)
Telekom
Trangaz
Apa+Canal
Altele:

7 Declaratie de exonerare
8 Foto panou
9 Acorduri vecini (dupa caz)
10 Studiu de insorire( dupa caz)
11 Taxa RUR
Observații generale: