Sunteți pe pagina 1din 60

PORTOFOLIUL DIRIGINTELUI

ŞCOALA GIMNAZIALA VOINEASA

PROF.CIOBOATA ELENA
Ascultaţi, nu hotărâţi!
Convingeţi, nu impuneţi!

Admonestaţi, nu ridiculizaţi!
Ierarhizaţi, nu discriminaţi!

Conduceţi, nu stăpâniţi! Râdeţi, nu hohotiţi!

Modelaţi, nu ciopliţi! Educaţi, nu dresaţi!

Criticaţi, nu striviţi!
Animaţi, nu dezlănţuiţi!

Responsabilizaţi, nu obligaţi! Atrageţi, nu vă îndrăgostiţi!

Aplanaţi, nu învrăjbiţi!
Corectaţi, nu pedepsiţi!

Îndreptaţi, nu demolaţi!
Constrângeţi, nu baricadaţi!

Iertaţi...
Disciplinaţi, nu înjosiţi!
…aşa încât, la despărţire, orice copil să
vă poată adresa un astfel de gând:
Mediaţi, nu instigaţi!

când aţi sădit în noi aspiraţii,


Restrângeţi, nu desfiinţaţi! nu ne-aţi ascuns obstacolele;
când ne-aţi îndemnat către piscuri,
nu ne-aţi tăinuit prăpăstiile;
îndată ce ne-aţi arătat zările,
Colaboraţi, nu dictaţi! ne-aţi învăţat
zborul.

Un minut de reflecţie:
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
să conduci corabia şi vei şti mânui vânturile.
Un minut de reflecţie: Învaţă

mmmmmmmm
Învaţă 1
să conduci corabia şi vei şti
să conduci corabia şi vei şti
2 Învaţă
mmmmmmmm
Ce separă omul de animal?
Un minut de reflecţie:
Morala. Ce este ea? Diferenţa dintre forţă şi principiu.
Un minut de reflecţie:
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
POZA ELEV
POZA ELEV STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR

CLASA/ COMPONENTELE CURSURI ŞI


PERIOADA OBSERVAŢII
ANUL ŞCOLAR STRUCTURALE VACANŢE
CLASA a V a Cursuri:
SEMESTRUL I
Vacanţă:de iarnă
intersemestrială
Cursuri:
SEMESTRUL II
Vacanţă intrasemestrială

Cursuri:
TOTAL
Vacanţă de vară:

CLASA a VI a

CLASA a VII-a

CLASA a VIII-a

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Depinde de lumina care o formează.
Necunoaşterea e ca umbra.

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
să conduci corabia şi vei şti mânui vânturile.
Învaţă 3
SCHEMA ORARĂ A CLASELOR V-VIII

CLASA/NR.ORE
NR. ARIA CURRICULARĂ/ V VI VII VIII OBSERVAŢII
CRT. DISCIPLINA 2015/201
6
I. Limbă şi comunicare 9
Limba şi literatura română 5
Limba modernă 1 (engleza) 2
Limba modernă 2 (franceza) 2
Limba latină
II. Matematică şi ştiinţe ale naturii 5
Matematică 4
Ştiinţe ale naturii
Fizică
Chimie
Biologie 1
III. Om şi societate 3
Educaţie civică
Cultură civică
Istorie 1
Geografie 1
Religie 1
IV. Arte 2
Educaţie plastică 1
Educaţie muzicală 1
V. Educaţie fizică şi sport 2
VI. Tehnologii 1
Abilităţi practice
Educaţie tehnologică 1
VII. Consiliere şi orientare 1
VIII. Discipline opţionale 1
1

Nr. total de ore pe săptămână 24


mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Da. Cu deosebirea că floarea ofilindu-se, moare, copilul ofilindu-se, se împlineşte.
Mulţi au asemănat copilul cu o floare.

4
CLASA a V-a, ANUL ŞCOLAR 2015/2016
NR.
ORA LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI
CRT.
1. 8-9
2. 9-10
3. 10-11
4. 11-12
5. 12-13
6 13-14

CLASA a VI-a, ANUL ŞCOLAR 2016/2017


NR.
ORA LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI
CRT.
1. 12-13
2. 13-14
3. 14-15
4. 15-16
5. 16-17
6. 17-18

CLASA a VII-a, ANUL ŞCOLAR 2015/2016


NR.
ORA LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI
CRT.
1. 12-13
2. 13-14
3. 14-15
4. 15-16
5. 16-17
6. 17-18

CLASA a VIII-a, ANUL ŞCOLAR 2016/2017


NR.
ORA LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI
CRT.
1. 12-13
2. 13-14
3. 14-15
4. 15-16
5. 16-17
6. 17-18
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
A te lămuri, înseamnă a muri întrucâtva.
Viaţa e trăirea interogativă a fiecărui moment, a fiecărui lucru.

5
6
TABEL NOMINAL
CU ELEVII CLASEI a-V-a INSCRISI
IN ANUL SCOLAR 2013/2014

NR. NUMELE SI PRENUMELE DATA SI LOCUL NUMELE NUMELE


C.N.P. OBS.
CRT. ELEVULUI NASTERII MAMEI TATĂLUI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
caracterul ne conduce.
Firea ne mână,

7
TABEL NOMINAL
CU ELEVII CLASEI a-VI-a INSCRISI
IN ANUL SCOLAR 2014/2015
NR. NUMELE SI PRENUMELE DATA SI LOCUL NUMELE NUMELE
C.N.P. OBS.
CRT. ELEVULUI NASTERII MAMEI TATĂLUI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
din drumuri largi, viaţa ne împinge pe poteci.
Înţelepciunea se naşte în noi când,

8
TABEL NOMINAL
CU ELEVII CLASEI a-VII-a INSCRISI
IN ANUL SCOLAR 2015/2016

NR. NUMELE SI PRENUMELE DATA SI LOCUL NUMELE NUMELE


C.N.P. OBS.
CRT. ELEVULUI NASTERII MAMEI TATĂLUI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
ne obligă să privim mai sus.
Obstacolele mai mari

9
TABEL NOMINAL
CU ELEVII CLASEI a-VIII-a A INSCRISI
IN ANUL SCOLAR 2016/2017
NR. NUMELE SI PRENUMELE DATA SI LOCUL NUMELE NUMELE
C.N.P. OBS.
CRT. ELEVULUI NASTERII MAMEI TATĂLUI

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
bărbaţii – pe umeri, femeile – la inimă, bătrânii – în mâini. Copiii au voie să-l poarte oriunde.
Capul ar trebui purtat după împrejurări. De regulă,

10
CONSILIUL CLASEI
CLASA NUMELE ŞI PRENUMELE
NR.
a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a
CRT. DISCIPLINA 2013/2014
1. Limba română
2. Limba engleză
3. Limba franceză
4. Limba latină
5. Matematica
6. Fizica
7. Chimia
8. Biologia
9. Cultura civică
10. Istoria
11. Geografia
12. Religia
13. Ed.plastică
14. Ed.muzicală
15. Ed.fizică
16. Ed.tehnologică
17. Consiliere şi orientare
18. Op.(...............................)
19. Op.(...............................)
20. Repr.com. de părinţi
21. Repr.com de elevi

COMITETUL DE ELEVI AL CLASEI


NUMELE ŞI PRENUMELE
NR.
RESPONSABILITĂŢI Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a
CRT.
2013/2014
1. Şeful clasei
2. Locţiitor

3. Responsabil cu disciplina

4. Responsabil cu curăţenia

5. Responsabil cu frecvenţa

COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI


NUMELE ŞI PRENUMELE
NR.
RESPONSABILITĂŢI Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a
CRT.
2013-2014
1. Preşedinte

2. Casier

3. Membru

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Larma lumii le doboară.
Gândurile mari nu suportă decât susurul izvoarelor.
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
să conduci corabia şi vei şti mânui vânturile.
Învaţă 11
TABEL NOMINAL
CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE ALE ELEVILOR CLASEI a V-a
IN ANUL SCOLAR ....................

Romana

Ed.tehnologică
Cultura civică
Ed. muzicală
Matematica

Ed.plastică
Geografia
Franceza

Biologia
Engleza

Chimia
Istoria

Religie
Latina
Fizica
Manualul
şi starea lui

Numele şi predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat
primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit
Nr.crt

prenumele
elevului

1. - - - - - - - -
2. - - - - - - - -
3. - - - - - - - -
4. - - - - - - - -
5. - - - - - - - -
6. - - - - - - - -
7. - - - - - - - -
8. - - - - - - - -
9. - - - - - - - -
1o. - - - - - - - -
11. - - - - - - - -
12. - - - - - - - -
13. - - - - - - - -
14. - - - - - - - -
15. - - - - - - - -
16. - - - - - - - -
17. - - - - - - - -
18. - - - - - - - -
19. - - - - - - - -
20. - - - - - - - -
21. - - - - - - - -
22. - - - - - - - -
23. - - - - - - - -
24. - - - - - - - -
25. - - - - - - - -
TOTAL - - - - - - - -
-

Observaţie: Se vor nota simbolurile următoare privind starea manualului:


N – nou; B – bună; S – satisfăcătoare; P – proastă
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
cei care nu ştiu să privească spre cer.
Nu sunt făcuţi pentru culmi

12
TABEL NOMINAL
CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE ALE ELEVILOR CLASEI a VI-a
IN ANUL SCOLAR .................

Romana

Ed.tehnologică
Cultura civică
Ed. muzicală
Matematica

Ed.plastică
Geografia
Franceza

Biologia
Engleza

Chimia
Istoria

Religie
Latina
Fizica
Manualul
şi starea lui

Numele şi
predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat
primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit
Nr.crt

prenumele
elevului

1. - - - - - -
2. - - - - - -
3. - - - - - -
4. - - - - - -
5. - - - - - -
6. - - - - - -
7. - - - - - -
8. - - - - - -
9. - - - - - -
1o. - - - - - -
11. - - - - - -
12. - - - - - -
13. - - - - - -
14. - - - - - -
15. - - - - - -
16. - - - - - -
17. - - - - - -
18. - - - - - -
19. - - - - - -
20. - - - - - -
21. - - - - - -
22. - - - - - -
23. - - - - - -
24. - - - - - -
25. - - - - - -
TOTAL - - - - - -
-

Observaţie: Se vor nota simbolurile următoare privind starea manualului:


N – nou; B – bună; S – satisfăcătoare; P – proastă

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
eşti otrăvit pentru orice lumină.
Când te-a muşcat şarpele întunericului,

13
TABEL NOMINAL
CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE ALE ELEVILOR CLASEI a VII-a
IN ANUL SCOLAR ...................

Romana

Ed.tehnologică
Cultura civică
Ed. muzicală
Matematica

Ed.plastică
Geografia
Franceza

Biologia
Engleza

Chimia
Istoria

Religie
Latina
Fizica
Manualul
şi starea lui

Numele şi predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat
primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit
Nr.crt

prenumele
elevului

1. - -
2. - -
3. - -
4. - -
5. - -
6. - -
7. - -
8. - -
9. - -
1o. - -
11. - -
12. - -
13. - -
14. - -
15. - -
16. - -
17. - -
18. - -
19. - -
20. - -
21. - -
22. - -
23. - -
24. - -
25. - -
TOTAL - -
-

Observaţie: Se vor nota simbolurile următoare privind starea manualului:


N – nou; B – bună; S – satisfăcătoare; P – proastă
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
şi pedepsesc greşeala care ripostează.
Iert vina care se recunoaşte

14
TABEL NOMINAL
CU SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE ALE ELEVILOR CLASEI a VIII-a
IN ANUL SCOLAR .....................

Romana

Ed.tehnologică
Cultura civică
Ed. muzicală
Matematica

Ed.plastică
Geografia
Franceza

Biologia
Engleza

Chimia
Istoria

Religie
Latina
Fizica
Manualul
şi starea lui

Numele şi predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat

predat
primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit

primit
Nr.crt

prenumele
elevului

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1o.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
TOTAL
-

Observaţie: Se vor nota simbolurile următoare privind starea manualului:


N – nou; B – bună; S – satisfăcătoare; P – proastă
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
dar nu mi-am curbat gândul în faţa oamenilor.
Mi-am curbat spinarea în faţa vânturilor,

15
SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ
Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a
N
R. NUMELE ŞI
................... ................... .................. ..................

generalăMedia

generalăMedia

generalăMedia

generalăMedia
şcoalrăSituaţia

şcoalrăSituaţia

şcoalrăSituaţia

şcoalrăSituaţia
purtareMedia
purtareMedia

purtareMedia

purtareMedia
C PRENUMELE
R
T.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Notă: La situaţia şcolară se va preciza: I, II, III – premiile I, II, III; M - menţiune; P – promovat; C – corigent; R – repetent;
A – abandon şcolar
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Ţi-a greşit de două ori? Iartă-l.
Ai greşit unui om o dată? Pedepseşte-te!

16
SITUAŢIA ABSENŢELOR

Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a


NUMELE ŞI
NR.
PRENUMELE Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
CRT.
ELEVULUI
T M N T M N T M N T M N T M N T M N T M N T M N

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Notă: T –total; M – motivate; N - nemotivate


mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
ca şi cum mintea ţi-ar fi la îndemână şi gura ceva mai departe.
Vorbeşte

17
ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE
ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ

ACTIVITATEA
NR. AN ŞCOLAR
NUMELE ŞI PRENUMELE (CONCURSUL) LA CARE A PERFORMANŢA
CRT. (CLASA)
OBŢINUT REZULTATE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Dar nimeni nu se supără pentru asta...
A linguşi înseamnă a calomnia.

18
PREMII ACORDATE ELEVILOR
NR.
NUMELE ŞI CLAS PREMIUL
CRT PRILEJUL ACORDĂRII
PRENUMELE ELEVULUI A ACORDAT/DISTINCŢIA
.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Notă: Se vor consemna premiile primite de elevii clasei la diferite concursuri, olimpiade, întreceri sportive etc.
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Politeţea este haina frumoasă care îmbracă relaţia dintre doi cunoscuţi.
Prietenia n-are nevoie de ceremonial.

19
PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI
Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a
NR. NUMELE ŞI
CRT. PRENUMELE
........................ ...................... ........................ .........................
A M I A M I A M I A M I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Simboluri:
A – activ, autoritar, angajat, abil, antrenant
M – moderat, mediator, modest, maleabil, meticulos
I – inactiv, indiferent, izolat, iresponsabil, individualist
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
striveşte un adevăr grosolan.
O minciună elegantă

20
SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ
NR. NUMELE ŞI DATA
ÎN CE CONSTĂ PROBLEMA MĂSURI LUATE
CRT. PRENUMELE CONSEMNĂRII
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Notă: Se vor consemna situaţii legate de: eşecul şcolar, starea de sănătate, integrare dificilă, situaţie materială precară,
comportament deviant etc.
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
OMUL POSIBIL.
E o divinitate în mine:

21
EVIDENŢA SANCŢIUNILOR DATE ELEVILOR
NR. NUMELE ŞI
SANCŢIUNEA MĂSURI LUATE DATA OBS.
CRT. PRENUMELE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Notă: Se vor consemna sancţiunile primite de elevii clasei din partea consiliului profesoral sau a consiliului de administraţie.

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Când a început să curgă numai la vale, şi-a pierdut deja jumătate copilăria.
În mintea unui copil râul curge şi îndărăt.

22
SITUAŢIA STATISTICĂ A CLASELOR V-VIII
(învăţătură şi mişcarea elevilor)

CLASA
NR.
INDICATORI V VI VII VIII OBSERVAŢII
CRT.
............. ............. ............. .............
Nr.elevi înscrişi la începutul anului şc.
1. băieţi
din care:
fete
Nr.elevi existenţi la sfârşitul anului şc.
2. băieţi
din care:
fete
plecaţi în alt judeţ

3. Mişcarea plecaţi în judeţ


elevilor veniţi din alt judeţ
veniţi din judeţ
4. Nr.elevi promovaţi
5,00 - 6,99
Promovaţi pe
5. 7,00 - 8,99
medii
9.00 - 10
1 obiect
2 obiecte
6.
Corigenţi 3 obiecte
4 obiecte
mai mult de 4 obiecte
7. Cu situaţia şcolară neîncheiată
8. Neşcolarizaţi
în iunie
9. Repetenţi
în septembrie

Elevi eliminaţi pentru absenţe


10.
(exmatriculaţi) pentru alte motive

Note scăzute 7.00 - 9,99


11.
la purtare sub 7

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
numai întreg, e destul.
Omul,

23
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE
AL CLASEI a V-a, ÎN ANUL ŞCOLAR ................

NR.
TEMA DATA INDICATORI DE EVALUARE OBSERVAŢII
CRT.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Când ţi le-a întins o dată, să nu mai treci pe la ea.
Iertarea are mâinile reci.

24
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE
AL CLASEI a VI-a, ÎN ANUL ŞCOLAR ....................

NR.
TEMA DATA INDICATORI DE EVALUARE OBSERVAŢII
CRT.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Când eşti treaz, se încurcă.
Când aţipeşti asupra vieţii, soarta îţi fixează cărările.

25
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE
AL CLASEI a VII-a, ÎN ANUL ŞCOLAR .....................

NR.
TEMA DATA INDICATORI DE EVALUARE OBSERVAŢII
CRT.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Conştiinţa te ţine drept.
Raţiunea te ţine treaz.

26
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE
AL CLASEI a VIII-a, ÎN ANUL ŞCOLAR .......................

NR.
TEMA DATA INDICATORI DE EVALUARE OBSERVAŢII
CRT.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
dar nu te ţine prea mult de ea că se rupe.
Lauda ascult-o,

27
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII
(CDS)

APROBATENR.OPŢIONALE
OPŢIUNILE
OFERTA ŞCOLII
PĂRINŢILOR

NR. TOTAL PĂRINŢI


NR. CRT.

CLASA

NUMELE NUMELE ŞI DIN CARE: DECIZIA


OBS.
OPŢIONALULUI/ PRENUMELE (nr.părinţi care ŞCOLII
ARIA PROFESORULUI au optat pentru
CURRICULARĂ PROPUNĂTOR fiecare ofertă)

1.
2.
3.
a V-a

4.
5.
6.
1.
2.
3.
a VI-a

4.
5.
6.
1.
2.
a VII-a

3.
4.
5.
6.
1.
2.
a VIII-a

3.
4.
5.
6.

Notă: Disciplinele opţionale se aleg în fiecare an pentru anul şcolar următor.


mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
ŞCOLARITATEA
e mai mare decât binele de a nu face nimănui rău.
ŞI FRECVENŢA
Răul de a nu face nimănui bine 28
ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ (OSP)
A ELEVILOR CLASEI a VIII-a A, AN ŞCOLAR .........................
NR. NUMELE ŞI OPŢIUNEA OPŢIUNEA RECOMANDAREA
CONTRAINDICAŢII OBS.
CRT. PRENUMELE ELEVULUI PĂRINŢILOR DIRIGINTELUI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. CONDUITA
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Notă: La contraindicaţii se vor consemna situaţii legate de: aptitudini intelectuale, medicale, materiale, sociale etc.

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Somnul n-are opinii.
Sfâşierile, zvârcolirile sufleteşti iau marile hotărâri.

29
ANALIZA SWOT
CLASA a V-a, AN ŞOLAR ......................
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
pentru a primi anumite aplauze.
Trebuie să-ţi pregăteşi alt obraz

30
ANALIZA SWOT
CLASA a VI-a, AN ŞOLAR ..........................
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
.................................................................................. ..................................................................................
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
când ia ţinută intelectuală, insultă.
Pumnul,

31
ANALIZA SWOT
CLASA a VII-a, AN ŞOLAR ..........................
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Când ai simţit deja gustul pâinii, nu-i greu să inventezi moara.
Având răspunsuri, e foarte uşor a pune apoi întrebări.

32
ANALIZA SWOT
CLASA a VIII-a, AN ŞOLAR .........................
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
................................................................................... ................................................................................
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Mintea, pentru a zări şi întunericul.
Ochii sunt pentru a vedea lumina.

33
PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII
NR.
CLASA TEMA (obiectiv, scop) DATA OBSERVAŢII
CRT.
1. ...........................CLASA a VIII-a ...........................CLASA a VII-a ..............................CLASA a VI-a ..........................CLASA a V-a
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
nu pentru a-i arăta cât eşti de bun, ci cât de rău este el, primindu-l.
Fă bine chiar şi duşmanului tău,

34
TEMATICA ORELOR DE CONSILIERE A PĂRINŢILOR
ELEVILOR CLASEI a V-a, ÎN ANUL ŞCOLAR ....................
NR.
TEMA DATA OBSERVAŢII
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
începe în om, dar ţine până la animalic, şi contrar, la divin.
Omenescul

35
TEMATICA ORELOR DE CONSILIERE A PĂRINŢILOR
ELEVILOR CLASEI a VI-a, ÎN ANUL ŞCOLAR ........................
NR.
TEMA DATA OBSERVAŢII
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
eşti atunci când ai mai multe răspunsuri decât întrebări.
Ignorant

36
TEMATICA ORELOR DE CONSILIERE A PĂRINŢILOR
ELEVILOR CLASEI a VII-a, ÎN ANUL ŞCOLAR ......................
NR.
TEMA DATA OBSERVAŢII
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
e bine ca visul să lucreze ziua.
Pentru a-ţi face idealuri,

37
TEMATICA ORELOR DE CONSILIERE A PĂRINŢILOR
ELEVILOR CLASEI a VIII-a, ÎN ANUL ŞCOLAR .....................
NR.
TEMA DATA OBSERVAŢII
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
nu cea care se îndură mai greu, ci aceea din care n-ai învăţat nimic.
Nenorocirea cea mai mare e,

38
ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

Având în vedere:
 Prevederile Constituţiei României;
 Legea învăţământului nr. 84/1995 modificată şi completattă;
 Legea nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic, modificată şi completată;
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor şcolare din inv din învăţământul
preuniversitar;
 Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,

se încheie prezentul:

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

I. PĂRŢILE SEMNATARE:
1. Unitatea de învăţământ: ........................................................................................................
reprezentată prin director: ...................................................................................................
2. Beneficiarul indirect: d-l (d-na).............................................................................................
părinte/reprezentantul legal al elevului, cu domiciliul în ...................................................
3. Beneficiarul direct:elevul ......................................................................................................

din clasa .................................

II. SCOPUL ACORDULUI:


Asigurarea condiţiilor optime de derulale a procesului de învăţământ prin implicarea şi
responsabilizarea părţilor în educaţia copiilor/elevilor.
 Şcoala îşi asumă principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ.
 Elevul îşi asumă răspunderea pentru propria educaţie.
 Părintele/reprezentantul legal se declară o persoană responsabilă pentru educarea şi
comportamentul copilului şi pentru colaborarea cu şcoala spre binele copilului.
Pentru realizarea la standarde de calitate a activităţii în învăţământ, părţile se angajează, prin
voinţa proprie, după cum urmează:

 Şcoala se angajează:
 să asigure spaţiu, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea actului educaţional
în condiţii optime;
 să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MECI
pentru fiecare nivel de studiu/ciclu de şcolarizare;
 să asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei lor în incinta şi spaţiul
şcolar, precum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţământ cu aprobarea
inspectoratului şcolar judeţean;
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Nu ştii ce adâncuri e în stare să roadă.
Nici un vierme, că se târăşte, nu trebuie batjocorit.
39
 să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţie cu elevii şi părinţii acestora
(reprezentanţilor legali), într-un raport de egalitate;
 să asigure transparenţa tuturor acţiunilor organizate de şcoală;
 să nu desfăşoare acţiuni care să afecteze negativ imaginea publică a elevului, viaţa
intimă sau viaţa privată a elevului sau a familiei acestuia;
 să stabilească de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice (şedinţe,
lectorate, consilieri, alte acţiuni) şi să-l pună în aplicare;
 să întocmească tematica acţiunilor de consiliere săptămânală a părinţilor şi să asigure
buna desfăşurarea a acestor acţiuni de către diriginte;
 să elibereze documentele şcolare necesare elevului, la solicitarea părinţilor (foi
matricole, certificate de absolvire, adeverinţe etc);
 să pună la dispoziţia elevului manuale şcolare, carnete de elev, rechizite, precum şi alte
mijloace de învăţământ în conformitate cu prevederile legale;
 să asigure accesul egal la educaţie, în limitele planului de şcolarizare şi al efectivelor
aprobate, fără nici un fel de discriminare;
 să asigure accesul neîngrădit la informare şi documentare, folosind mijloacele existente
în şcoală (CDI, biblioteca, Internet, laboratoare etc);
 să analizeze şi să soluţioneze, în timp util, responsabil, orice solicitare din partea
elevului sau părintelui acestuia;
 să analizeze şi să soluţioneze orice sesizare venită din partea elevilor sau a părinţilor
privind unele abateri de la normele legale săvârşite în şcoală, indiferent la cine se referă
acestea;
 să elaboreze proiectul Regulamentului de ordine interioară, după consultarea şi cu
acordul elevilor (peste 14 ani) şi a părinţilor;
 să stabilească, împreună cu consiliul clasei şi părinţii elevilor, CDS pentru anul şcolar
viitor, în funcţie de oferta şcolii şi solicitările părinţilor;
 să recompenseze/sancţioneze, obiectiv şi nediscriminator, rezultatele şi conduita
elevilor;
 să asigure premii şi distincţii elevilor pentru situaţia şcolară sau în urma participării
acestora la diferite concursuri şcolare sau extraşcolare;
 să asigure consilierea părinţilor de către cadrele didactice, în special dirigintele, pe
orice temă de interes general sau particular;
 să informeze părinţii, în timp legal, despre anumite schimbări legate de şcoală, de
susţinerea examenelor etc.;
 să informeze periodic familia despre rezultatele elevilor, prin diriginţi, iar la sfârşitul
anului şcolar prin secretariatul şcolii (corigenţe, situaţii neîncheiate, sancţiuni disciplinare,
repetenţie);
 să monitorizeze frecvenţa elevilor şi să informeze părinţii în legătură cu adoptarea
măsurilor adecvate, prevenirea abandonului şcolar, a sancţiunilor;
 să asigure ordine şi disciplină în derularea programului zilnic, promovarea valorilor
umane bazate pe libertatea individului, creativitate şi respectul opiniei altuia;
 să asigure protecţia elevilor, a spaţiilor şi a utilităţilor din şcoală şi din curtea şcolii;
 să asigure condiţii optime prin curăţenie, căldură, mobilier adecvat, instalaţii sanitare;
 să coopereze cu toate instituţiile care au un rol în bunul mers al procesului de
învăţământ;
 să asigure dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor în vederea bunei integrări a
acestora în societate;
 să explice clar părţilor semnatare toate prevederile acestui acord.
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
e cea mai corectă poziţie în care un om poate fi judecat.
40
Munca
 Beneficiarul indirect: părintele/reprezentantul legal al elevului se angajează:
 să-şi înscrie copilul la şcoală/grădiniţă;
 să trateze cu respect şi consideraţie şcoala şi reprezentanţii acesteia;
 să-şi asume responsabilitatea promovării principiilor, valorilor şi normelor de conduită
susţinute de şcoala la care este înscris elevul;
 să-şi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă svârşită de acesta
în afara şcolii, dar care ar putea prejudicia prestigiul şcolii;
 să participe la adunările,lectoratele şi consultaţiile organizate de şcoală;
 să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului
preuniversitar;
 să informeze şcoala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătăţirea
situaţiei şcolare/sociale a copilului;
 să dea curs oricăror solicitări ale conducerii şcolii în vederea luării unor măsuri cu
privire la conduita, ţinuta, situaţia şcolară sau disciplinară a elevului;
 să ia legătura săptămânal cu dirigintele pentru a cunoaşte situaţia la învăţătură,
disciplină şi comportamentul copilului;
 să asigure frecvenţa regulată a elevului la cursuri şi la toate activităţile şcolare şi
extraşcolare/extracurriculare;
 să asigure condiţii optime de viaţă, hrană, sănătate, ţinută şcolară (uniformă), climat
familial favorabil dezvoltării fizice, psihice, morale şi intelectuale ale elevilor;
 să asigure controlul influenţei grupurilor de prieteni asupra propriului copil,
împiedicarea posibileleor fapte antisociale(consumul de droguri, băuturi alcoolice, jocuri de
noroc, fumat, difuzarea materialeleor obscene, violenţă,etc);

 Beneficiarul direct: elevul, se obligă:


 să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia;
 să aibă o ţinută decentă prin purtarea zilnică a uniformei, precum şi a ecusonului;
 să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi
libertatea celorlalţi colegi, a cadrelor didactice sau personalului nedidactic al şcolii;
 să frecventeze zilnic orele de curs, activităţile extraşcolare sau extracurriculare, alte
manifestări la care a fost solicitat de diriginte sau alţi profesori;
 să poarte zilnic la sine carnetul de elev pentru consemnarea notelor şi pentru a se
legitima;
 să păstreze şi să restituie în bune condiţii manualele şcolare şi cărţile de la biblioteca
şcolii;
 să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului
preuniversitar;
 să respecte normele de protecţie, de prevenire şi stingere a incendiilor, de lucru în
laboratoarele şcolii, de protecţie a mediului;
 să înveţe, potrivit nivelului său intelectual, solicitărilor profesorilor şi standardelor
învăţământului românesc în vederea propriei formări profesionale şi culturale;
 să păstreze în bună stare bunurile şcolii şi să folosească cu grijă manualele şi celelalte
mijloace care-i sunt puse la dispoziţie, gratuit, de şcoală;
 să nu deţină asupra lui în timpul programului şcolar, obiecte nejustificate pentru
desfăşurarea activităţii şcolare: corpuri contondente sau orice poate provoca accidente,
aparate electrice, telefoane mobile, reviste sau alte materiale pornografice, cărţi de joc,
băuturi alcoolice, droguri, ţigări, arme, petarde etc.;
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
E discipolul marilor hotărâri.
Înţelepciunea n-are profesor.
41
 să nu incite, să nu ameninţe sau să participe la acte violente, să nu lezeze în nici un fel
demnitatea umană a colegilor sau personalului didactic şi nedidactic al şcolii;
 să anunţe profesorul-diriginte sau orice cadru didactic despre orice abatere realizată de
un coleg sau altă persoană şi care ar putea aduce daune de orice fel şcolii sau procesului
instructiv-educativ;
 să aibă un comportament civilizat în afara şcolii, să promoveze interesele şi prestigiul
şcolii cu fiecare ocazie.

III. DURATA ACORDULUI:


Prezentul acord se încheie pe durata şcolarizării elevului în unitatea şcolară.

IV. ALTE CLAUZE:


 orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului
clasei sau al Consiliului profesoral al şcolii;
 părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajamentelor proprii, poate genera schimbări
de atitudine ale celorlalte părţi;
 nerespectarea angajamentelor asumate de şcoală duce la monitorizarea şcolii de către ISJ şi
aplicarea sancţiunilor legale corespunzătoare dacă se dovedeşte nerespectarea lor;
 personalul unităţii de învăţământ răspunde disciplinar, conform art.116 din Legea
Nr.128/1997 – Statutul personalului didactic, modificată şi completată, pentru încălcarea
obligaţiilor ce le revin potrivit acestui contract, a contractului individal de muncă, a
Regulamentului de funcţionare şi organizare a învăţământului preuniversitar şi pentru
încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului
şcolii;
 nerespectarea, de către părinte sau susţinătorul legal, a obligaţiei privind asigurarea
frecvenţei elevului la şcoală constituie contravenţie pentru învăţământul obligatoriu şi se
sancţionează cu amendă între 50-200 RON, în conformitate cu articolul 180 aliniat 2 din
Legea învăţământului nr. 84/1995;
 nerespectarea de către elev, a prevederilor prezentului contract, atrage după sine supunerea
abaterilor săvârşite de acesta discuţiei în Consliliul elevilor, Consiliul clasei şi Consiliul
profesoral al şcolii, urmată de aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute de
Regulamentul de funcţionare şi organizare a învăţământului preuniversitar;
 prezentul contract încetează de drept în următoarele situaţii:
o părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia în acest
caz un nou contract cu celălalt părinte sau reprezentantul legal al copilului;
o decesul părintelui semnatar;
o transferul elevului la altă unitate şcolară;
o abandonul şcolar al elevului;
o încetarea activităţii unităţii de învăţământ;
o alte cazuri prevăzute de lege.

Încheiat azi, ...................................., în trei exemplare, în original pentru fiecare parte.

Unitatea şcolară, Beneficiar indirect, Beneficiar direct,


Director, Părinte/repr.legal, Elev,
Diriginte,
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Suma păţaniilor viitorului se numeşte luciditate.
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Suma păţaniilor trecutului se numeşte experienţă.
să conduci corabia şi vei şti mânui vânturile.
Învaţă 42
A C T I V I T Ă Ţ I L E SP E C I F I C E
FUNCŢIEI DE DIRIGINTE

(extras din Ordinul MECI 5132/10.09.2009)

Cap.1 DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. (1) Coordonarea activităţilor clasei de elevi se realizează de către un diriginte, numit de directorul
unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare şi de instruire practică, care predau la clasa
respectivă.
(2) Directorul unităţii de învăţământ numeşte diriginţii, respectând principiul continuităţii şi al performanţei,
după consultarea cu şefii catedrelor/ai comisiilor metodice, cu şeful comisiei diriginţilor/coordonatorul
pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.
Art.2. (1) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această
responsabilitate.
(2) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului cadrului didactic de
predare şi de instruire practică învestit cu această responsabilitate.
(3) Pentru activităţile educative, dirigintele se află în subordinea directă a directorului sau a directorului
adjunct care răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ.

Cap.2 CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE FUNCŢIEI DE DIRIGINTE

Art.3. (1) Dirigintele desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru
elevii clasei pe care o coordonează.
(2) Activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor şcolare pentru aria curriculară
„Consiliere şi orientare” în vigoare şi în concordanţă cu specificul vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor.
Totodată, activităţile cuprind şi teme privind educaţia rutieră, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a
elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică, antidrog, educaţia împotriva traficului de persoane etc., în
conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor
stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.
(3) Dirigintele desfăşoară şi activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea
elevilor şi în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Cine mă pedepseşte, mă conduce.
Cine mă iartă, mă supune.

43
(4) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele realizează
activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi.
Art.4. Dirigintele are următoarele atribuţii:

(1) organizează şi coordonează:


a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea consiliului clasei;
c) şedinţele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul;
d) acţiuni de orientară şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
e) activităţi educative şi de consiliere;
f) activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia;

(2) monitorizează:
a) situaţia la învăţătură a elevilor;
b) frecvenţa elevilor;
c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare;
e) participarea elevilor la programe şi proiecte, precum şi implicarea acestora în activităţi de
voluntariat;
f) nivelul de satisfacţie a elevilor şi a părinţilor acestora în legătură cu calitatea actului instructiv-
educativ;

(3) colaborează:
a) cu profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare,
pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor
şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;
b) cu consilierul şcolar, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;
c) cu conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea
unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la
întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea
unor probleme/situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
d) cu părinţii şi comitetul de părinţi al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi
evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea
educativă şcolară şi extraşcolară;
e) cu compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale
elevilor clasei;
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Când trece lumina, se dă la o parte.
Când îţi permiţi să fii nimeni, trebuie să iei poziţia umbrei.

44
f) cu persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea bazei de date, în
vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei;
(4) informează:
a) elevii şi părinţii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale regulamentului intern al şcolii;
b) elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu
privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;
c) părinţii despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore.
Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la sfârşitul
fiecărui semestru şi an şcolar, precum şi ori de câte ori este nevoie;
d) familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare,
neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
(5) alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu
reglementările în vigoare sau cu fişa postului.

Art.5. Responsabilităţile dirigintelui:


(1) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi şi consiliul
clasei;
(2) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
(3) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
(4) stabileşte, împreună cu consiliul clasei şi cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a fiecărui
elev, în conformitate cu reglementările Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;
(5) aplică, dacă este cazul, sancţiuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii;
(6) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi
în carnetele de elev;
(7) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la
învăţătură şi purtare;
(8) propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse pentru elevi, în conformitate cu
prevederile legale;
(9) întocmeşte, semestrial şi anual, şi prezintă consiliului profesoral, spre validare, un raport scris asupra
situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor;
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Până nu-ţi mai rămâne nici un gram de fatalitate.
Poţi orice, numai să vrei. Să vrei cu toată fiinţa, să vrei agresiv...

45
(10) completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează;
(11) elaborează portofoliul dirigintelui.

Cap.3 DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE FUNCŢIEI DE DIRIGINTE

Art.6. (1) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o
coordonează, sunt desfăşurate de diriginte, în funcţie de prevederile planurilor-cadru, astfel:
a) în cadrul orei de orientare şi consiliere, dacă aceasta este prevăzută în planul-cadru;
b) în afara orelor de curs, în situaţia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de orientare şi consiliere.
În această situaţie, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care acesta va fi la
dispoziţia elevilor, pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare
profesională, într-un spaţiu prestabilit şi destinat acestei activităţi. Intervalul orar este anunţat elevilor,
părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activităţi se realizează cu aprobarea
directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor
didactice.
(2) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează de către acesta semestrial şi anual şi se avizează de
către directorul adjunct sau directorul unităţii de învăţământ.
(3) Planificarea activităţilor extraşcolare va conţine minimum o activitate pe lună, activitate care va fi
consemnată în condica de prezenţă a cadrelor didactice.
(4) Planificarea activităţilor dirigintelui va conţine o oră pe săptămână în care dirigintele va fi la dispoziţia
părinţilor, pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, iar ora
respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice. Intervalul orar în care se desfăşoară
aceste activităţi va fi aprobat de directorul unităţii de învăţământ şi va fi anunţat părinţilor, elevilor şi
cadrelor didactice. În cadrul acestei ore, se desfăşoară şedinţele semestriale/ocazionale cu părinţii, precum şi
întâlniri individuale ale dirigintelui cu părinţii. La aceste întâlniri, la solicitarea părintelui şi/sau a
dirigintelui, poate participa şi elevul.

Cap.4 DISPOZIŢII FINALE

Art.7. Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt salarizate conform prevederilor legale.
Art.8. Precizările referitoare la activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt valabile şi pentru activităţile
corespunzătoare ale învăţătoarei/învăţătorului/educatoarei.

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Ca nu cumva să-l vadă cineva. Când face o faptă bună, tot aşa. Ca nu cumva să nu-l vadă nimeni.
Când face o faptă rea, omul se uită în stânga şi-n dreapta.

46
VIZITE LA DOMICILIU

Numele elevului ………...................…………………..Domiciliul ……………………Data …………........


Obiectivele vizitei la domiciliu:
1. ………………………………………………………………………………...............................….
2. ……………………………………………………………………………...............................…….
3. …………………………………………………………………………...............................……….
Desfăşurarea discuţiilor cu familia:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Concluzii: ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................

COMUNICAREA CU CONSILIUL CLASEI

Numele elevului ………...........................………………….. ……...……………Data …………...................


Obiective:
1. ………………………………………………………………………………...............................….
2. ……………………………………………………………………………...............................…….
3. …………………………………………………………………………...............................……….
Numele profesorului cu care s-a discutat (intervievat): .................................................................................
Disciplina predată: ............................................... Durata discuţiilor(interviului): .......................................
Desfăşurarea discuţiilor(interviului):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Concluzii: ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................
..............................................................................................................................................................................

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
nu cresc piscuri.
Pe pajiştea pe care calcă prudenţa
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
să conduci corabia şi vei şti mânui vânturile.
Învaţă 47
SCOALA ..................................................
...................................................................
Nr.............. din ..........................................

Către,

Părinte ………………………………………......…………………….……….........................

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă situaţia şcolară a fiului (fiicei) dumneavoastră .


…………………………………………………………………………...........…….……..............…..
înscris(ă) în clasa ……………… la unitatea noastră.
În urma încheierii situaţiei şcolare în anul şcolar ..........................., fiul (fiica) dvs a fost
declarat(ă) corigent(ă) la următoarele obiecte: ......................................................................................
.................................................................................................................................................................
Nota obţinută la purtare a fost: ……………..
Vă comunicăm mai jos perioada de desfăşurare a examenelor de corigenţă:
1. Disciplina:.............................................................. Data: ....................................;
2. Disciplina:.............................................................. Data: ....................................;
Prezenţa la examenele de corigenţă este obligatorie.
Director, Diriginte,

SCOALA ..................................................
...................................................................

Către,

Părinte …………………………………………………………….………

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că în data de ..........................................., ora ................


va avea loc şedinţa cu părinţii pe clasă (şcoală).
Ordinea de zi va fi următoarea:
1. ................................................................................................................................
..........;
2. ..........................................................................................................................................;
3. ..........................................................................................................................................;
Director, Diriginte,

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Dovadă că Dumnezeu vrea să munceşti de două ori mai mult decât te rogi.
Numai cu o mână te închini. Şi ai două.
48
FIŞA DE ASISTENŢĂ
LA ORELE DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE
I. DATE GENERALE:

Data
Clasa
Ora
Numele şi prenumele cadrului didactic (diriginte)
Specialitatea
Vechimea în învăţământ
Gradul didactic
Tema
Participanţi (elevi) Nr.total …….. elevi, din care prezenţi …..... elevi
Alţi participanţi
Observator(director, responsabil comisia diriginţilor)

II. ANALIZA LECŢIEI/ACTIVITĂŢII EDUCATIVE:

1. Probleme curente ale clasei:


 Frecvenţa elevilor ……………………………………………………………………………….….............
 Situaţia la învăţătură ………………………………………. ………………………………..….…….........
 Starea disciplinară …………………………………………………………………………….….…...........
 Alte evenimente ……………………………………………………………………...…….…..……...........

2. Proiectarea şi desfăşurarea orei de dirigenţie:


 Modalitatea de introducere în temă
 Motivarea alegerii temei şi captarea atenţiei elevilor……………………………………….….....…......….
 Formularea a obiectivelor operaţionale ………………………………………………….……..….…….....
 Planul de desfăşurare a orei ……………………………………………………………….…..…………....
 Pregătirea dirigintelui pentru oră
 Documentare ……………………………………………………………………………..….…………......
 Resurse materiale şi umane ………………………………………………………….……....…………......
 Desfăşurarea secvenţelor orei ………………………………………………………………......………......
 Asigurarea feed-back-ului ………………………………………………………………….....……….......
 Strategiile utilizate
 Maniera de desfăşurare a orei ………………………………………………………………….....…….......
 Asigurarea unui mediu educaţional favorabil……………………………………………….……......…......
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
ca pe oricare din ceilalţi profesori.
Respect greşeala pe care am făcut-o,

49
 Conţinutul de idei: ……………………………………………………….……………………………........
 Integrarea mijloacelor si materialelor didactice în lecţie ………………………………………………......
 Comportamentul elevilor, formarea sentimentelor morale, civice etc………………………………...........
 Metode folosite:
 povestirea  studiul de caz  studiul de caz  Brainstorming
 dialogul  analiza  expunerea  caracterizarea
 ancheta  chestionarul  exerciţiul  problematizarea
 jocul de rol  alte metode:
…………………………………………………………………………….………………………..……...
………………………………………………………………………………………….…..........
…………...............
 Pregătirea elevilor pentru ora de dirigenţie:
 Dacă tema a fost cunoscută din timp de elevi ………………………………………………………...…....
 Dacă s-au anunţat bibliografia, recomandări pentru strângerea datelor etc ……………………..……........
 Implicarea elevilor în lecţie şi calitatea dezbaterilor desfăşurate ……………………………………..........
 Relaţii interpersonale
 Cunoaşterea a elevilor ……………………………………………………………………………...............
 Modul de interacţiune:
 diriginte-elevi .………………………………………………………………………………….......
 elevi-elevi ………………………………………………………………………………………......

1 3. Alte date privind desfăşurarea orei şi activitatea dirigintelui:

 Evaluarea pregătirii elevilor şi a participării acestora la susţinerea activităţii:


 aprecieri verbale şi/sau nonverbale …………………………………………………………...........
 evidenţierea unor comportamente/atitudini pozitive ………………………………….…….....…...
 conturarea unor modele ……………………………………………………………….……............
 sensibilizarea si motivarea elevilor ………………………………………………….……..............
 asigirarea unor teme de reflecţie ........................................................................................................
 Probleme deosebite rezolvate la nivelul clasei:
 elevi – problemă ………………………………………………………………………......……......
 situaţii conflictuale ……………………………………………………………………......……......
 raport profesori – elevi ……………………………………………………………………..............
 raport elevi – elevi …….......………………………………………………………………..............
 raport profesori – familie ………………………………………………………………...……........
 alte probleme curente …………………………………………………………………………........
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Îmi place mai mult să privesc decât să supraveghez.
Prefer să fiu rob, nu stăpân.
50
III. APRECIEREA LECŢIEI/ACTIVITĂŢII EDUCATIVE

NR. CRITERIUL DE CALIFICATIV


INDICATOR
CRT. APRECIERE FB B S NS
 formularea obiectivelor   
1. Proiectarea
 selectarea şi înlănţuirea conţinutului
lecţiei/activităţii
 alegerea metodelor, materialelor şi
mijloacelor
 integrarea corespunzătoare a acestora în
lecţie
 echilibrarea activităţilor
 anticiparea dificultăţilor
 captarea atenţiei   
2. Scenariul
 enunţarea clară a obiectivelor
lecţiei/activităţii
 prezentarea sarcinilor elevilor
 conducerea lecţiei/activităţii
 asigurarea feed-back-ului
 evaluarea activităţii
 asigurarea retenţiei şi a transferului
 asigurarea relaţiei afectivitate – efect
educaţional
 ţinuta generală şi vestimentară   
3. Calităţi personale
 vocea
şi profesionale
 abilitatea de a antrena elevii în lecţie
 priceperea de a conduce lecţia
 atitudinea faţă de elevi
 tact pedagogic

IV. CONCLUZII:
……………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………….............
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
IV. RECOMANDĂRILE OBSERVATORULUI:

.....................................................................................................................................................
.............................................................................
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
………………………………….................................................................................................
.....................................................................................................................................................
........
………………….........................................................................................................................
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Graţia, împotriva vigorii...
Cum arată adevărul în faţa minciunii?
51
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

52
1. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ
 structura anului şcolar;
 componenţa consiliului clasei (tabel: nume şi prenume, grad didactic, vechime,
specialitatea);
 orarul clasei;
 graficul frecvenţei elevilor la cursuri;
 tabele (înscriere elevi, situaţia la sfârşitul anului şcolar, rechizite, situaţia manualelor
primite/predate, schema orară etc.)
 evidenţa materialului didactic şi bibliografic existent în clasă;

2. COMPONENTA MANAGERIALĂ
 analiza SWOT la nivelul clasei pe fiecare an şcolar;
 planul activităţilor de consiliere a părinţilor pe anul (semestrul) în curs;
 programele şcolare la consiliere şi orientare;
 planificările calendaristice anuale (semestriale) la consiliere şi orientare;
 fişele psihopedagogice şi de observaţie ale elevilor;
 caietul dirigintelui;

3. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ
 proiecte didactice, materiale model destinate proiectării didactice;
 chestionare, teste date elevilor, analiza acestora, statistica rezultatelor;
 portofolii, referate, materiale în format electronic etc. ale dirigintelui şi ale elevilor;
 procesele verbale ale şedinţelor cu părinţii;
 fişe de asistenţă la ore;
 documente, comunicări, note, adrese ale I.S.J. şi M.E.C.I. (corespondenţa);

4. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ
 proiecte şi programe realizate de elevii clasei;
 activităţi deosebite susţinute în cadrul grupului (clasei) la nivel local sau regional;
 mape tematice, calendar foto, prezentări ppt;
 portofoliile elevilor;
 premii şi distincţii obţinute de elevii clasei la diferite concursuri (copii);
 programul anual (semestrial) al activităţilor extraşcolare ale clasei;

5. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ


 documente care atestă participarea dirigintelui la diferite cursuri de formare continuă;
 oferta de formare a CCD pentru profesorii-diriginţi;
 materiale prezentate de diriginte la sesiuni de comunicări, simpozioane etc.;
 referate, portofolii, etc. individuale susţinute în cadrul comisiei;
 publicaţii, inovaţii în domeniul educaţiei şcolare (eventual copii după primele pagini);
 alte materiale personale pe suport de hârtie sau în format electronic;
 lista linkurilor utile profesorului-diriginte pentru activitatea sa educativă.
mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Nu ridicaţi morminte mai înalta ca viaţa.
Nu faceţi statui mai înalte ca oamenii.

53
Fişa psihopegagogică a elevului

...........................................................................................

DATE Numele şi prenumele ....................................................................................................


PERSONALE
Data şi locul naşterii .....................................................................................................
Domiciliul .......................................................................................................................
...................................................................... CNP .........................................................
DATE Dezvoltarea fizică ..........................................................................................................
MEDICALE
Dezvoltarea intelectuală ...............................................................................................
Antecedente ereditare ...................................................................................................
Antecedente personale (deficienţe fizice, senzoriale) .................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Menţiuni medicale .........................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
MEDIUL Membrii
FAMILIAL familieiNumele şi prenumele
părintelui/fraţilorPregătirea şcolarăProfesia
Locul de muncăTataMama Fraţi
Caracteristicile vieţii de familieObservaţiiînţelegere deplinăconflicte mici şi
trecătoaredezacord marcant între părinţifamilie dezorganizatăpărinţi divorţaţicopil
orfan (un părinte sau ambii)copil în plasament familial(asist. maternală)copil în
plasament familial(casă tip familial)unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătatealte
situaţiiCondiţiile materiale ale familieiAtenţia acordată formării copilului

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Atunci, munceşte-l! Apa e o altă versiune a focului.
Nu poţi iubi atât de mult un lucru încât să-l faci mare?

54
Fişa psihopegagogică a elevului
...................................................................
REZULTATE REZULTATE ŞCOLARECLASA a V-aa VI-aa VII-aa VIII-aMedia
ŞCOLARE generalăMedia la purtareSuccese deosebite: premii, concursuri etc.Eşecuri: corigenţe,
aban-don şcolar, absenţe etc.ABSENŢECLASAa V a
2009/2010a VI a
2010/2011a VII-a
2011/2012a VIII-a
2012/2013SEMESTRUL ITotal MotivateNemotivate SEMESTRUL IITotal
MotivateNemotivate TOTAL AN ŞCOLAR
CONDUITA ELEVULUI LA ŞCOALĂ
(marcaţi cu x)CLASAVVI VIIVIIIParticiparea la lecţiiActiv, interesat, atentFluctuant Pasiv,
numai când este solicitatInactiv, absent sau distrasTotal dezinteresatDisciplina la oreExemplară,
ireproşabilăDisciplinat dacă este supravegheatPreocupări colaterale, fără a distrage
colegiiTurbulent, distrage colegii, deranjează prof.Participarea la viaţa colectivuluiBun
organizator, animator, autoritar, sociabilBun executant, integrat în grup, fără opiniiSe sustrage
sarcinilor colective, individualistRetras, izolat, puţin comunicativApreciere generalăComportare
ireproşabilăComportare corectă, cuviincioasăAbateri disciplinare minoreAbateri disciplinare
grave

CONDUITA

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
şi se va ruşina de trupul său.Lăsaţi-l singur, şi se va ruşina de sufletul său.
Lăsaţi un om gol într-o piaţă

55
Fişa psihopegagogică a
elevului
...................................................................
.
PROCESE INTELECTUALE
DEZVOLTARE (marcaţi cu
PSIHICĂ x)f.bunăbunăslabăf.slabăGândireajudecataînţelegereaesenţializareasistematizareaas
ociativitatea Memoria mecanicălogicăverbalăauditivăvizualăkinestezicăLimbajul
VocabularExprimare oralăExprimare scrisăAtenţia CapacitateDistributivitate
StabilitateMobilitate Inteligenţa I.Q.
CARACTERIZAREA PERSONALITĂŢII
(marcaţi cu x)CLASAVVI VIIVIIITemperament
SanguinColericMelancolicFlegmaticEchilibru emotivHiperemotiv, timidEmotiv, dar
adaptabilControlat, efort de adaptabilitateCalm, echilibratFirea Introvertit (închis, puţin
sociabil, rezervat)Extravertit (deschis, sociabil, comunicativ)Dispoziţia afectivăVesel, optimist,
idealist, visătorRealist, practicMeditativ, trist, însingurat, melancolic

TRĂSĂTURI DE
PERSONALITATE

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
nu stă în calitatea ori cantitatea învăţării, ci în seducţie.
Diferenţa dintre un exemplu bun şi unul rău
56
Fişa psihopegagogică a elevului
...................................................................
.
STIL DE MUNCĂ
(marcaţi cu x)CLASAVVIVIIVIIISârguinţaFoarte sârguinciosSârguincios Puţin
sârguincios Delăsător Cum lucreazăSistematic, temeinic, organizatFluctuant, expeditiv,
STILUL
inconsecventNeglijent, speculant, copiază temeleAccidental, dezordonat,
DE MUNCĂ
haoticIndependenţă, creativitateInventiv, originalIndependent, puţin creativŞablonard,
stereotipFără iniţiativă, dependentPreocupări în timpul liberSportive ArtisticeLectură
Jocuri, muzică, filmAltele
TRĂSĂTURI DOMINANTE
(marcaţi cu x)Atitudinea faţă de
familieocrotitorrespectuosdependentnepăsătorAtitudinea faţă de
şcoalăataşamentreceptivdezinteresrecalcitrantAtitudinea faţă de
notef.interesatautocriticindiferentsfidătorAtitudinea faţă de
profesorirespectuosdocilindiferentsfidătorAtitudinea faţă de
colegicooperantpoliticos indiferentcertăreţAtitudinea faţă de
societaterespectuospoliticos indiferentnepoliticosAtitudinea faţă de
sinemodestcinstitlăudărosarogantAtitudinea faţă de
muncăexigentseriosneglijentleneş
Aspiraţia elevului (şcolară/profesională) ...................................................................
Posibilităţile elevului (materiale/aptitudini) ..............................................................
Aspiraţia părinţilor: concordanţă cu a elevului; apropiată;  total opusă;  indiferenţă
Recomandarea dirigintelui ..........................................................................................
Perspective ....................................................................................................................
TRĂSĂTURI
DE CARACTER

ORIENTARE
ŞCOLARĂ ŞI
PROFESIONALĂ

mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
înseamnă a lua din spinarea dascălului ceea ce trebuie să duci singur.
A învăţa

57
..............................

..............................

Notaţi în ambele cerculeţe marginale + sau – după cum atitudinea respectivă corespunde sau nu elevului
respectiv. mmmmmmmm
Un minut de reflecţie:
Şi pentru că visul continuă...
Ca vis, viaţa e o sumă de împliniri.

58
CUPRINS

Indemn… ..........................................................................................................................................................1
Valori şi atitudini..............................................................................................................................................2
Structura anului şcolar....................................................................................................................................3
Schema orară a claselor V-VIII......................................................................................................................4
Orarul claselor V-VIII.....................................................................................................................................5
Tabel nominal cu elevii înscrişi în clasa a V-a...............................................................................................6
Tabel nominal cu elevii înscrişi în clasa a VI-a..............................................................................................7
Tabel nominal cu elevii înscrişi în clasa a VII-a............................................................................................8
Tabel nominal cu elevii înscrişi în clasa a VIII-a..........................................................................................9
Consiliul clasei................................................................................................................................................10
Comitetul de elevi al clasei.............................................................................................................................10
Comitetul de părinţi al clasei.........................................................................................................................10
Tabel nominal cu situaţia manualelor primite/predate în clasa a V-a......................................................11
Tabel nominal cu situaţia manualelor primite/predate în clasa a VI-a.....................................................12
Tabel nominal cu situaţia manualelor primite/predate în clasa a VII-a...................................................13
Tabel nominal cu situaţia manualelor primite/predate în clasa a VIII-a.................................................14
Situaţia la învăţătură......................................................................................................................................15
Situaţia absenţelor..........................................................................................................................................16
Elevi cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară.............................................................17
Premii acordate elevilor.................................................................................................................................18
Participarea elevilor la viaţa colectivului.....................................................................................................19
Situaţia elevilor problemă..............................................................................................................................20
Evidenţa sancţiunilor date elevilor...............................................................................................................21
Situaţia statistică a claselor V-VIII (învăţătură şi mişcarea elevilor).......................................................22
Programul activităţilor extraşcolare al clasei a V-a....................................................................................23
Programul activităţilor extraşcolare al clasei a VI-a..................................................................................24
Programul activităţilor extraşcolare al clasei a VII-a.................................................................................25
Programul activităţilor extraşcolare al clasei a VIII-a...............................................................................26
Curriculum la decizia şcolii (CDS)...............................................................................................................27
Orientarea şcolară şi profesională (OSP).....................................................................................................28
Analiza SWOT clasa a V-a............................................................................................................................29
Analiza SWOT clasa a VI-a...........................................................................................................................30
Analiza SWOT clasa a VII-a.........................................................................................................................31
Analiza SWOT clasa a VIII-a........................................................................................................................32
Planificarea şedinţelor cu părinţii.................................................................................................................33
Tematica orelor de consiliere a părinţilor (clasa a V-a).............................................................................34
Tematica orelor de consiliere a părinţilor (clasa a VI-a)............................................................................35
Tematica orelor de consiliere a părinţilor (clasa a VII-a)..........................................................................36
Tematica orelor de consiliere a părinţilor (clasa a VIII-a).........................................................................37
Anexe: Acord de parteneriat pentru educaţie.............................................................................................38
Anexe: Activităţi specifice funcţiei de diriginte...........................................................................................42
Anexe: Vizite la domiciliu..............................................................................................................................46
Anexe: Comunicarea cu consiliul clasei........................................................................................................46
Anexe: Înştiinţare examenul de corigenţă....................................................................................................47
Anexe: Invitaţie şedinţa cu părinţii...............................................................................................................47
Anexe: Fişa de asistenţă la orele de consiliere şi orientare.........................................................................48
Anexe: Structura mapei dirigintelui.............................................................................................................51
Anexe: Fişa psihopedagogică a elevului........................................................................................................52
Anexe: Fotografie lăuntrică...........................................................................................................................56

59

S-ar putea să vă placă și