Sunteți pe pagina 1din 4

Anca Dragos

ET 3 IFR

Tratarea apei de balast o privire de ansamblu asupra optiunilor


Ballast Water Treatment An Overview of Options

Sarcina folosită pentru echilibrarea navelor se numește balast. Cantitatea de


apă de balast este în jur de 30 la sută pentru o navă descărcată. Peste șapte mii de
animale sunt transportate în diferite ecosisteme în fiecare zi cu apa introdusă în
rezervoarele de balast ale navelor. Printre aceste creaturi se numără speciile
invazive. Acest lucru face ca aceste specii să intre într-un nou ecosistem și să
provoace vătămări viețuitoarelor acolo. O astfel de problemă tocmai a fost
recunoscută. Pentru a preveni aceste probleme cauzate de organismele cu apă de
balast, a fost semnat un acord internațional în 2004 (Convenția internațională
privind controlul și gestionarea apelor și sedimentelor de balast).
Ca urmare a tuturor acestor evoluții, sunt prelevate probe pentru a asigura
curățenia apei de balast și sunt supuse mai multor teste. Studiile de prelevare a apei
de balast sunt efectuate de laboratorul nostru. În timpul acestor studii,
reglementările legale emise de instituțiile oficiale, standardele emise de
organizațiile interne și străine și în general au acceptat metodele de testare și
analiză.e respectat.
Opțiunile de tratament cercetate
Proiectul acoperă în esență toate opțiunile de management și tratament care
au semnificație în prezent. Acestea includ schimbul de apă de balast, încălzirea,
filtrarea, hidrocicloni, iradiere cu ultraviolete, substanțe chimice, utilizarea apei
proaspete sau tratate și pe mal sau tratament dedicat navelor.
Schimbul de apă de balast pe mare în diferitele sale forme poate înlocui între
aproximativ 95% și aproape de 100% din apa inițială. Eficiența îndepărtării
organismelor (diferit de înlocuirea apei) este o problemă complexă și s-a dovedit
că variază pentru anumite nave, tip de opțiune de schimb și tipuri de organisme.
Având în vedere această complexitate, este puțin probabil să existe o legătură
direct între eficiența înlocuirii apei și înlocuirea organismului va deveni o realitate
universala și, în consecință, orice standard pentru adopție va trebui să abordeze
această problemă.
Folosirea căldurii provenite de la răcitoarele principale ale motoarelor pentru
a încălzi apa de balast poate asigura o opțiune de tratament foarte eficientă și
Anca Dragos
ET 3 IFR

atractivă pentru mediu și este adecvată în special pentru tratament pentru călătoriile
internaționale care implică durate de călătorie de aproximativ 10 zile sau mai mult
sau pentru utilizare pentru încălzirea cantităților mici de apă de balast prin
circulație înainte de descărcare (cum ar fi pasagerul sau containerul nave). Alte
opțiuni folosind temperaturi mai ridicate decât cele posibile cu modul de spălare
continua au fost dezvoltate și au avut loc testări preliminare. Acestea au potențialul
de a oferi opțiuni alternative eficiente semnificative în viitorul apropiat.
Filtrele de auto-curățare continuă pentru a separa diferite organisme de
dimensiuni au atras atenția de peste mări și au fost demonstrate la scară relativ
mare (340m3 / h). În stadiul dezvoltării curente, eficiențele de separare (număr
total de particule) variază între 82% -95% (50μm) și 74% -94% (25μm) au fost
obținute, cu îndepărtarea biologică corespunzătoare eficiență de la 80% la peste
99% pentru diferitele organisme testate. Îmbunătățirile în proiectarea filtrului sunt
continue iar eficiența de separare va fi îmbunătățită probabil în viitor.
Hidrociclonii au fost propuși ca o alternativă la filtrare, deși în testele inițiale
facute pe mici prototype, cicloni au dat date limitate și neconcludente. Rezultatele
studiilor recente folosind 200 m3/h de hidrociclon OptiMar de pe C/S Regal
Princess vor ajuta la evaluarea acestui aspect tehnologic.
Deși iradierea cu ultraviolete a fost propusă pentru tratarea apei de balast
doar la scară mica până în prezent au fost raportate teste de relevante pentru apa de
balast. Claritatea apei prezintă una dintre cele mai mari provocări pentru
eficacitatea acestei tehnologii. Lucrul cu chisturi de Gymnodinium catenatum nu a
fost încurajator până în momentul de față. Pretratarea prealabilă a apei cu filtrare
sau hidrocicloni înainte de tratamentul UV este probabil necesar în majoritatea
cazurilor pentru a îmbunătăți claritatea apei și, prin urmare, în general efectivitatea
și eficiența.
Un număr de biocide / substanțe chimice (inclusiv peroxid de hidrogen, clor,
dioxid de clor, ozon, glutaraldehidă, sisteme de cupru / ioni de argint) au fost
testate pentru eficacitate. Testul funcționrsxă cu unrlr organismele de pe lista
australiană a speciilor țintă marine (MTSL), deși sunt eficiente în unele cazuri,
necesită concentrații impracticale ridicate sau prezintă risc semnificativ, de mediu
sau probleme operaționale.
Anca Dragos
ET 3 IFR

Alternativa folosind alimentarea cu apă proaspătă sau industrială reciclată


poate furniza un mijloc eficient de control al organismului și poate fi atractiv în
unele cazuri specifice.
Navele de tratament bazate pe țărm sau dedicate au anumite atracții
potențiale, cu disponibilitate limitată, costul ridicat al instalației, controlul calității
tratamentului și operațiunea de bord practice dificultățile vor impune restricții
severe asupra dezvoltării ulterioare și probabil răspândirea implementării unor
astfel de opțiuni. Această opțiune se poate dovedi atractivă pentru tancurile
petroliere în unele cazuri în care infrastructura navelor deja există pentru a gestiona
„apa de balast murdară” în stațiile de tartare de pe mal unde ar putea fi
transformată pentru a curăța apa de balast.

Eficiența costurilor
Eficiența costurilor pentru diferite opțiuni de tratament s-a bazat pe o
evaluare a capitalului și al costului de operare al componentelor asociate utilizării
tehnicilor de tratament specifice.
Costurile estimate se bazează pe volumul de apă de balast la bordul navei, cu
excepția cazului nava-container unde a fost indicat un cost pentru cantitatea de apă
de balast înlocuită efectiv sau tratată, deoarece navele containere nu își evacuează
complet apa de balast în port.
O evaluare a eficacității generale a unei anumite opțiuni de tratament trebuie
să fie luată în considerare atât tehnic, cât și eficiența costurilor în contextul
proiectării navei și aranjamentul balastului. A fost elaborat un tabel care rezumă
aceste date.
Costul relative mare pentru unele opțiuni (rezultate din costurile de capital
pentru echipament) înseamnă probabil că preferința va fi acordată celor care au un
capital mic sau deloc . Cu toate acestea, standardele care iau în considerare
eficiența biologică vor avea în final o influență asupra celor mai potrivite alegeri.
Este important de menționat că în prezent industria navală a acceptat în general
costul pentru schimbul de apă de balast ca fiind rezonabil. Tehnologiile de
tratament care implică un nivel semnificativ mai mare de costuri vor avea un
impact direct asupra tarifelor de marfă.
Anca Dragos
ET 3 IFR

Concluzii si recomandari
Schimbul de apă de balast este metoda de tratare primară și, în general, cea
mai eficientă din punct de vedere al costurilor identificat de IMO și de țările care
au o formă de control al apei de balast. Cu toate acestea, eficacitatea și eficiența
îndepărtării organismului este discutabilă în multe circumstanțe. Utilizarea căldurii
provenite de la motorul principal al navei poate oferi o opțiune rentabilă în control
eficient al organismelor, în special în călătoriile internaționale de aproximativ 10
zile sau mai mult sau navele care descarcă cantități mici de apă. Încălzirea folosind
sisteme de recirculare va oferi o alternativă eficientă semnificativă în viitorul
apropiat. Costurile de capital asociate cu alte opțiuni de tratament, combinate cu
nivelurile demonstrate actuale de îndepărtare, ucidere sau inactivare a
organismului sugerează că vor fi necesare mai multe informații înainte de
adoptarea pe scară largă de către industria navală. Implementarea unui set eficient
de standarde de tratament și eșantionare, împreună cu elaborarea unui plan de
gestionare a apei de balast pentru fiecare navă va juca un rol cheie în viitorele
implementări și controlul eficient al apei de balast.
Încorporarea unor criterii de proiectare îmbunătățite pentru a facilita
opțiunile de tratament adecvate pe noile nave împreună cu cercetarea, dezvoltarea
în curs și demonstrea opțiunilor de tratamente curente și alternative din punct de
vedere tehnic și rentabil vor deveni o parte esențială a strategiei internaționale de
gestionare și control al apei de balast.