Sunteți pe pagina 1din 10

ADVERBUL.

Funcțiile sintactice.
Ortografia adverbelor.
Funcțiile sintactice:
⚫ Deținutul surâde amar.( C. Petrescu)
⚫ Nu ședea așezat turcește, ci europenește, cu o mână în șold. (C. Petrescu)
⚫ Treceau dincolo, spre munți.( C. Petrescu)
⚫ Acum omul își venise în fire.( V. Demetrius)

Adverbele evidențiate au funcția sintactică


de complement circumstanțial.

NB! Deoarece adverbul determină un verb și


arată diferite circumstanțe,
de obicei, îndeplinește funcția sintactică de
Sursa: Google
complement circumstanțial, dar poate avea și
alte funcții sintactice
Alte funcții sintactice
ale adverbului

,,bine”
nume ● E bine/ că ai venit.
predicativ

,,de astăzi” -
atribut ● Lecția de astăzi
adverbial e ușoară.
Adverbele predicative.
Locuțiuni adverbiale predicative.

1. Firește /că ne vom revedea.


2. Sigur /că vom reuși.
3. Probabil/ că ne vom descurca independent.
4. Nici vorbă / să nu putem veni.
Cuvintele evidențiate sunt adverbe sau locuțiuni adverbiale care
au funcția sintactică de predicat verbal și se numesc adverbe
predicative sau locuțiuni adverbiale predicative.

NB! Adverbele sau locuțiunile adverbiale devin


predicative când sunt urmate de un element de relație
subordonător:
să, că...

Sursa: Google
Formarea adverbelor

prin derivare cu prin


sufixele
prin
adverbiale
compunere conversie
•• -ește, -iș, -îș: ● adeseori, • din adjective:
scrie frumos,
iepurește, dedesubt, cântă melodios
încet-încet, • din substantive
pe furiș, dis-de-dimineață, dimineața, vara,
târâș de asemenea seara, lunea,
duminica
Determinați partea de vorbire
și funcția sintactică a cuvintelor evidențiate.
Ion este un băiat tăcut. ( C. Petrescu)
(adjectiv ,,tăcut” în funcție de atribut)
Mergea tăcut alături de căpiatan. (C. Petrescu)
(adverb ,,tăcut” în funție de complement circumstanțial de mod )

Se simțea străin în țara sa.


(adverbul ,,străin” în funcție de compl. circ. de mod)
În satul nostru venise un străin.
(substantivul ,,un străin” în funcție de subiect)
Venise toamna.
(substantivul ,,toamna” în funcție de subiect)
Toamna se numără bobocii.
(adverbul ,,toamna” în funcție de compl.circ. de timp )
Ortografia adverbelor
într-un singur cuvânt:
separat:
prepoziție+adverb/subst./
la o parte, în afară,
numeral: deasupra, defel, pe de o parte
prin cratimă
întruna
adjectivul
pronume+adverb: astă+substantiv:
altcândva, altcumva astă-iarnă
adverb+adverb: prepoziția
după+substantiv:
nicicând, nicicum după-amiază
prepoziția întru,
dintru+substantiv/adverb:
într-adevăr, dintr-acolo

Sursa: Google
Atenție:
Adverbele compuse care se scriu împreună nu
trebuie confundate cu grupurile de cuvinte omofone,
care se scriu separat.

De exemplu: adverbul ,,bineînțeles” este sinonim cu


,,firește”, ,,desigur” și se scrie împreună,
dar ,,bine înțeles”, adică înțeles clar, se va scrie separat.
⚫ Bineînțeles că vom învinge.
⚫ Exercițiul a fost bine înțeles.
Exersare:
De alcătuit enunțuri cu omofonele:
altădată/ altă dată
altfel/ alt fel
câteodată/ câte o dată
deloc/ de loc
întruna într-una
Siteografie
⚫ https://thumbs.dreamstime.com/b/person-tries-to-draw-at
tention-20424658.jpg
⚫ https://lh3.googleusercontent.com/proxy/g3VBIKaw6bpxLy
tIxEdrjkZ3Cc1ie19YnxEhqvThS5ItKd2WZfXMxusNOEd7ODd
-1Bi3tRUdkIUs82FPJpI-YNWmp-K7RxgV45y7BGf-8xoH
⚫ https://site-542516.mozfiles.com/files/542516/22.gif