Sunteți pe pagina 1din 8

Dispozitive semiconductoare multi-joncţiune

1. Dioda pnpn ( DINISTOR, Dioda Shockley )

Caracteristica reală

Prin dinistor nu circulă curent până la Up. La atingerea tensiunii de prag JC


(joncţiunea colectoare) se străpunge nedestructiv. După străpungere, dioda intră in
conducţie şi rămâne în conducţie (pe ea „cade” o tensiune foarte mică,
nesemnificativă). Dioda rămâne deschisă atât timp cât este polarizată pozitiv şi nu se
trece de valoarea curentului iAmin.

Caracteristica ideală
2. DIACUL

Diacul se obţine prin legarea în antiparalel a două dinistoare.

Caracteristica reală Caracteristica ideală

3. TIRISTORUL
Caracteristica reală

Dacă prin grilă injectăm curent în zona polarizată invers, deschiderea


(„amorsarea”) tiristorului se face la tensiuni mai mici decât tensiunea de prag.

Reamintim:
I C = α ⋅ I E + I CB O
α - Factor de amplificare în curent,
- subunitar [0,98-0,995]
α
β=
1−α
β
α=
β +1

În cazul tiristorului α are valori mai mici pentru că grosimea bazei este mai mica
decat la tranzistorul bipolar
I CBO -curent rezidual,curent de saturaţie al joncţiunii colectoare(curent de câmp)
şi care apare în lipsa polarizării joncţiunii emitor (IE=0)

i C = i A + [i G ]

i = α ⋅i + I
C1 1  E1 CB
O1
i
A
⇒ i = α ⋅i + I + α (i + [i ]) + I
I = α ⋅i + I A 1 A CB 2 A g CB
C2 2 E2 CB O1 O2

  O2
i + [i ]
A G

[α 2 ⋅ i G ] + I CB + I CB
iA = O1 O2
1 − α1 − α 2

→0

La polarizarea directă, α nu este constant - el se modifică o dată cu curentul prin


joncţiune.
Străpungerea joncţiunii centrale → 1 − α 1 − α 2 = 0 (curentul creşte)
Odată amorsat tiristorul, el nu se mai închide („stinge”). Comanda aprinderii
tiristorului se face prin impuls. Stingerea (închiderea) lui obişnuită se face prin
schimbarea alternanţei (valoarea curentului anodic scade sub o valoare minimă, de
menţinere).
Există şi aprinderi parazite : se datorează temperaturii mari (peste temperatura din
dV
catalog); (panta tensiunii) → Nu folosim în impulsuri (în comutaţie foarte rapidă)
dt
tiristorul.

Utilizări - la punţile redresoare comandate şi semicomandate


- variatoare de putere în c.a.

U i max
U med redr =
π

U imax
θ = 0 o ⇒ U med redr =
π

θ = 180o ⇒ U medrede = 0
CHOP-ARE
(prin aprindere şi stingere forţată)

4. TRIAC

Folosit pentru comanda variatoarelor de putere în c.a.


-se poate acţiona asupra alternanţei pozitive si alternanţei negative.
Tranzistorul unijoncţiune(TUJ)

iE-curent comandat
VE-tensiune de comandă
VE < η ⋅ VBB joncţiunea dintre emitor şi substrat (pn) este polarizată invers

Joncţiunea se deschide când se depaşeşte tensiunea UP


Utilizări: oscilatoare de ‘relaxare ‘ (funcţionează la frecvenţe mici şi produc
impulsuri , nu semnale sinusoidale)
RB < ( <)R
2