Sunteți pe pagina 1din 7

Bilet

Nume/prenume Grupa/anu
Petrovici Dan Cristian IM ANU 4

1. Completaţi spaţiile libere:


„Asigurarea calităţii reprezintă ansamblul activităţilor ..planificate..... şi sistematice........
implementate în cadrul sistemului calităţii şi demonstrate, atât cât este necesar, pentru
furnizarea încrederii corespunzătoare că o entitate va satisface condiţiile referitoare la
calitate”.

2. Completaţi spaţiile libere:


„Auditul calităţii este definit ca fiind procesul ..sistematic...,..independent....
şi ..documentat..... desfăşurat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cu
obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit”.

3. Instituţia aflată în subordinea guvernului (ASRO – Asociaţia Română pentru


Standardizare) reprezentând interesele ţării în ceea ce priveşte calitatea se numeşte:
a) certificare;
b) organism de certificare;
c) organism de acreditare.

BILET EXAMEN ASCQ


NR.1
1. Instituţia aflată în subordinea guvernului (ASRO – Asociaţia Română pentru
Standardizare) reprezentând interesele ţării în ceea ce priveşte calitatea se numeşte:
a) certificare;
b) organism de certificare;
c) organism de acreditare.

2. Certificarea obţinută este valabilă:


a) pe 10 ani;
b) pe 5 ani;
c) pe 3 ani.

3. Ce reprezintă calitatea potențială?


a) calitatea dorită de client;
b) calitatea produsului după proiectare, înainte de fabricație;
c) calitatea proiectată și executată.

4. Asigurarea externă a calității înseamnă:


a) activități care dau încredere conducerii că produsele au calitatea dorită de client;
b) activități care demonstrează că produsele oferite au calitatea proiectată și executată;
c) activități care dau încredere beneficiarului că produsele oferite satisfac cerințele de
calitate.

5. Asigurarea calității presupune parcurgerea următoarelor etape:


a) proiectare, fabricație, utilizare;
b) marketing, calcul financiar, proiectare;
c) marketing, proiectare, fabricație, încercări, vânzări.

6. Care dintre afirmațiile de mai jos este cea corectă?


a) calitatea produselor se constată înainte de utilizare;
b) calitatea produselor se constată după utilizare;
c) calitatea produselor este dată de corespondența dintre ce s-a proiectat și ce s-a
fabricat.

7. Care dintre afirmațiile de mai jos este cea corectă?


a) auditul trebuie utilizat ca un instrument al managementului, nu trebuie să fie o
„verificare surpriză” și nu trebuie confundat cu inspecţia sau supravegherea calităţii;
b) auditul nu trebuie utilizat ca un instrument al managementului, trebuie să fie o
„verificare surpriză” și nu trebuie confundat cu inspecţia sau supravegherea calităţii;
c) auditul trebuie utilizat ca un instrument al managementului, trebuie să fie o „verificare
surpriză” și nu trebuie confundat cu inspecţia sau supravegherea calităţii;

8. De câte feluri sunt auditurile calității?


a) interne, de primă și de secundă parte;
b) externe de primă și terță parte;
c) interne și externe.

9. Care dintre afirmațiile de mai jos se regăsește în principiile unui audit?


a) conduită etică, prezentarea incorectă a datelor, dependență față de anumite interese
proprii;
b) conduită etică, prezentarea corectă a datelor, independență față de anumite interese
proprii;
c) conduită etică, prezentarea incorectă a datelor, independență față de anumite
interese proprii;

10. Care dintre afirmațiile de mai jos nu se regăsește în recomandările pentru auditor?
a) să manifeste subiectivitate;
b) să colecteze şi să analizeze dovezi care sunt pertinente şi suficiente pentru a permite
elaborarea concluziilor referitoare la sistemul calităţii auditat;
c) să fie atenţi la indicii asupra dovezilor care pot influenţa rezultatele auditului şi,
eventual, impun o extindere a auditării.
11. Enumeraţi etapele unui audit.

12. Completaţi spaţiile libere:


„Asigurarea calităţii reprezintă ansamblul activităţilor ....... şi ........ implementate în
cadrul sistemului calităţii şi demonstrate, atât cât este necesar, pentru furnizarea
încrederii corespunzătoare că o entitate va satisface condiţiile referitoare la calitate”.

13. Care dintre afirmațiile de mai jos este cea corectă?


a) Raportul de audit este elaborat sub conducerea auditorului şef şi în colaborare cu
auditorii echipei.
b) Raportul de audit este elaborat sub conducerea auditorului şef fără colaborarea cu
auditorii echipei.
c) Raportul de audit este elaborat de membrii auditori ai echipei fără participarea
auditorului șef.

14. Care dintre afirmațiile de mai jos nu este corectă?


a) Raportul de audit aprobat trebuie difuzat destinatarilor desemnați de clientul
auditului;
b) Raportul de audit nu este proprietatea clientului auditului;
c) Membrii echipei de audit și toți destinatarii raportului trebuie să respecte și să
păstreze confidențialitatea acestuia.

15. Care dintre afirmațiile de mai jos este cea corectă?


a) Caracteristicile de evitat ale unui auditor sunt aroganţa, opiniile subiective,
nerăbdarea, credulitatea şi necinstea.
b) Caracteristicile de respectat ale unui auditor sunt aroganţa, opiniile subiective,
nerăbdarea, credulitatea şi necinstea.
c) Caracteristicile de evitat ale unui auditor sunt loialitatea, opiniile subiective, răbdarea,
credulitatea şi cinstea.

BILET EXAMEN ASCQ


NR.2
1. Care dintre afirmațiile de mai jos nu este corectă?
a) Raportul de audit aprobat trebuie difuzat destinatarilor desemnați de clientul
auditului;
b) Membrii echipei de audit și toți destinatarii raportului trebuie să respecte și să
păstreze confidențialitatea acestuia;
c) Raportul de audit nu este proprietatea clientului auditului.
2. Certificarea obţinută este valabilă:
a) pe 10 ani;
b) pe 5 ani;
c) pe 3 ani.

3. Instituţia aflată în subordinea guvernului (ASRO – Asociaţia Română pentru


Standardizare) reprezentând interesele ţării în ceea ce priveşte calitatea se numeşte:
a) certificare;
b) organism de acreditare;
c) organism de certificare.

4. Ce reprezintă calitatea potențială?


a) calitatea dorită de client;
b) calitatea proiectată și executată;
c) calitatea produsului după proiectare, înainte de fabricație.

5. Care dintre afirmațiile de mai jos este cea corectă?


a) Caracteristicile de evitat ale unui auditor sunt aroganţa, opiniile subiective,
nerăbdarea, credulitatea şi necinstea;
b) Caracteristicile de respectat ale unui auditor sunt aroganţa, opiniile subiective,
nerăbdarea, credulitatea şi necinstea;
c) Caracteristicile de evitat ale unui auditor sunt loialitatea, opiniile subiective, răbdarea,
credulitatea şi cinstea.

6. Asigurarea calității presupune parcurgerea următoarelor etape:


a) marketing, calcul financiar, proiectare;
b) proiectare, fabricație, utilizare;
c) marketing, proiectare, fabricație, încercări, vânzări.

7. Care dintre afirmațiile de mai jos este cea corectă?


a) calitatea produselor se constată după utilizare;
b) calitatea produselor se constată înainte de utilizare;
c) calitatea produselor este dată de corespondența dintre ce s- proiectat și ce s-a
fabricat.

8. De câte feluri sunt auditurile calității?


a) interne, de primă și de secundă parte;
b) externe de primă și terță parte;
c) interne și externe.

9. Care dintre afirmațiile de mai jos este cea corectă?


a) auditul nu trebuie utilizat ca un instrument al managementului, trebuie să fie o
„verificare surpriză” și nu trebuie confundat cu inspecţia sau supravegherea calităţii;
b) auditul trebuie utilizat ca un instrument al managementului, nu trebuie să fie o
„verificare surpriză” și nu trebuie confundat cu inspecţia sau supravegherea calităţii;
c) auditul trebuie utilizat ca un instrument al managementului, trebuie să fie o „verificare
surpriză” și nu trebuie confundat cu inspecţia sau supravegherea calităţii;

10. Asigurarea externă a calității înseamnă:


a) activități care dau încredere beneficiarului că produsele oferite satisfac cerințele de
calitate;
b) activități care dau încredere conducerii că produsele au calitatea dorită de client;
c) activități care demonstrează că produsele oferite au calitatea proiectată și executată.

11. Definiţi auditurile de urmărire şi cele extraordinare.

12. Completaţi spaţiile libere:


„Auditul calităţii este definit ca fiind procesul .....,...... şi ....... desfăşurat în scopul
obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura
în care sunt îndeplinite criteriile de audit”.

13. Care dintre afirmațiile de mai jos se regăsește în principiile unui audit?
a) conduită etică, prezentarea corectă a datelor, independență față de anumite interese
proprii;
b) conduită etică, prezentarea incorectă a datelor, dependență față de anumite interese
proprii;
c) conduită etică, prezentarea incorectă a datelor, independență față de anumite
interese proprii.

14. Care dintre afirmațiile de mai jos nu se regăsește în recomandările pentru auditor?
a) să colecteze şi să analizeze dovezi care sunt pertinente şi suficiente pentru a permite
elaborarea concluziilor referitoare la sistemul calităţii auditat;
b) să manifeste subiectivitate;
c) să fie atenţi la indicii asupra dovezilor care pot influenţa rezultatele auditului şi,
eventual, impun o extindere a auditării.

15. Care dintre afirmațiile de mai jos este cea corectă?


a) Raportul de audit este elaborat sub conducerea auditorului şef şi în colaborare cu
auditorii echipei;
b) Raportul de audit este elaborat sub conducerea auditorului şef fără colaborarea cu
auditorii echipei;
c) Raportul de audit este elaborat de membrii auditori ai echipei fără participarea
auditorului șef.

BILET EXAMEN ASCQ


NR.3
1. Asigurarea externă a calității înseamnă:
a) activități care dau încredere conducerii că produsele au calitatea dorită de client;
b) activități care demonstrează că produsele oferite au calitatea proiectată și executată;
c) activități care dau încredere beneficiarului că produsele oferite satisfac cerințele de
calitate.

2. Asigurarea calității presupune parcurgerea următoarelor etape:


a) marketing, calcul financiar, proiectare;
b) marketing, proiectare, fabricație, încercări, vânzări.
c) proiectare, fabricație, utilizare;

3. Care dintre afirmațiile de mai jos nu este corectă?


a) Raportul de audit aprobat trebuie difuzat destinatarilor desemnați de clientul
auditului;
b) Raportul de audit nu este proprietatea clientului auditului;
c) Membrii echipei de audit și toți destinatarii raportului trebuie să respecte și să
păstreze confidențialitatea acestuia.

4. Certificarea obţinută este valabilă:


a) pe 10 ani;
b) pe 5 ani;
c) pe 3 ani.

5. Care dintre afirmațiile de mai jos se regăsește în principiile unui audit?


a) conduită etică, prezentarea corectă a datelor, independență față de anumite interese
proprii;
b) conduită etică, prezentarea incorectă a datelor, dependență față de anumite interese
proprii;
c) conduită etică, prezentarea incorectă a datelor, independență față de anumite
interese proprii;

6. Ce reprezintă calitatea potențială?


a) calitatea dorită de client;
b) calitatea produsului după proiectare, înainte de fabricație;
c) calitatea proiectată și executată.

7. Care dintre afirmațiile de mai jos este cea corectă?


a) calitatea produselor se constată după utilizare;
b) calitatea produselor se constată înainte de utilizare;
c) calitatea produselor este dată de corespondența dintre ce s- proiectat și ce s-a
fabricat.

8. Care dintre afirmațiile de mai jos este cea corectă?


a) Caracteristicile de respectat ale unui auditor sunt aroganţa, opiniile subiective,
nerăbdarea, credulitatea şi necinstea.
b) Caracteristicile de evitat ale unui auditor sunt loialitatea, opiniile subiective, răbdarea,
credulitatea şi cinstea.
c) Caracteristicile de evitat ale unui auditor sunt aroganţa, opiniile subiective,
nerăbdarea, credulitatea şi necinstea.

9. Care dintre afirmațiile de mai jos este cea corectă?


a) auditul nu trebuie utilizat ca un instrument al managementului, trebuie să fie o
„verificare surpriză” și nu trebuie confundat cu inspecţia sau supravegherea calităţii;
b) auditul trebuie utilizat ca un instrument al managementului, nu trebuie să fie o
„verificare surpriză” și nu trebuie confundat cu inspecţia sau supravegherea calităţii;
c) auditul trebuie utilizat ca un instrument al managementului, trebuie să fie o „verificare
surpriză” și nu trebuie confundat cu inspecţia sau supravegherea calităţii;

10. De câte feluri sunt auditurile calității?


a) interne și externe.
b) interne, de primă și de secundă parte;
c) externe de primă și terță parte;

11. Enumeraţi câteva dintre avantajele pe care le oferă certificarea.

12. Completaţi spaţiile libere:


”Certificarea, ca noţiune, cuprinde totalitatea .......... care au scopul de a
garanta ...................., prin intervenţia unui organism terţ.

13. Care dintre afirmațiile de mai jos nu se regăsește în recomandările pentru auditor?
a) să manifeste subiectivitate;
b) să colecteze şi să analizeze dovezi care sunt pertinente şi suficiente pentru a permite
elaborarea concluziilor referitoare la sistemul calităţii auditat;
c) să fie atenţi la indicii asupra dovezilor care pot influenţa rezultatele auditului şi,
eventual, impun o extindere a auditării.

14. Care dintre afirmațiile de mai jos este cea corectă?


a) Raportul de audit este elaborat sub conducerea auditorului şef fără colaborarea cu
auditorii echipei.
b) Raportul de audit este elaborat sub conducerea auditorului şef şi în colaborare cu
auditorii echipei.
c) Raportul de audit este elaborat de membrii auditori ai echipei fără participarea
auditorului șef.

15. Instituţia aflată în subordinea guvernului (ASRO – Asociaţia Română pentru


Standardizare) reprezentând interesele ţării în ceea ce priveşte calitatea se numeşte:
a) organism de acreditare.
b) certificare;
c) organism de certificare;