Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DE EVALUARE

I Alegeţi răspunsul corect:


1..În structura sistemului nervos se găsesc: c.este un reflex conditionat
a.celule epiteliale d.este controlat de cerebel
b.celule musculare
c.celule conjunctive 9.Instinctele:
d.neuroni a. sunt reflexe condiţionate
b. se învaţă
2.. Cerebelul c. se manifestă pe tot parcursul vieţii
a. conţine centrul reflex al respiraţiei d. sunt temporare
b. are rol in menţinerea echilibrului
c. are suprafaţa netedă 10.Receptorii pentru auz se găsesc în:
d. prezintă la exterior substanţa albă a. utriculă
b. canalele semicirculare
3.Nu participă la protecţia organelor nervoase c. melcul membranos
centrale d. saculă.
a. lichidul cefalorahidian
b. cutia craniana 11.Timpanul :
c. meningele a. conţine celule auditive
d.cutia toracică b. se sprijină pe scăriţă
c. este o membrană elastică
4.Neuronul : d. se continuă cu fereastra ovală
a.se divide rapid
b. este o celula musculara 12.Epiderma este formată din:
c. nu se înmulţeşte a. ţesut conjunctiv fibros
d. are o singura dendrita b. ţesut epitelial stratificat de tip cornos
c. ţesut cartilaginos
5.Măduva spinării: d. ţesut muscular
a. este protejată de cutia craniană
b. se gaseste la exteriorul coloanei vertebrale 13.Glandele sebacee:
c. substanţa cenuşie este dispusă la interior a. produc o sustanta numita hormon
d. este componenta a sistemului nervos periferic b. sunt anexe glandulare ale pielii
c. au formă de ciorchine
6.Nervii cranieni: d. au secreţie endocrină
a. sunt în număr de 12 perechi
b. sunt în număr de 31 perechi 14.Receptorii tactili,termici si de durere se găsesc
c. sunt numai micşti în:
d. sunt numai motori a.Sclerotica
b.Hipoderma
7. Reflexele condiţionate c.Canalele semicirculare
a. se închid la nivelul măduvei spinării d.Derma
b. constituie baza nervoasa a învăţării
c. sunt înnăscute 15.Omul poate percepe urmatoarele gusturi:
d. se moştenesc a. acru si sarat
b. amar si acru
8.Scrisul : c. sarat, amar, dulce
a. este un reflex neconditionat d. acru, dulce, amar,sarat
b.se mosteneste

16. Receptorii olfactivi sunt celule: 17.Celule fotosensibile se găsesc în:


a .nervoase a .conjunctivă
b. epiteliale b retină
c. senzitive c. sclerotică
d. de susţinere d. coroidă
18.Hipermetropia se corectează: d. coroida ,retina, sclerotica
a. cu lentile cilindrice
b. cu lentile biconcave 21.Hormonii sunt produşi ai :
c. cu lentile biconvexe a. glandelor endocrine
d. prin îndepărtarea obiectului de ochi b. glandelor exocrine
c. perilimfei
19.Retina: d. meningelui
a. este alcătuită din fibre musculare circulare
b. este sensibilă la lumină 22.Tiroida:
a. secreta insulina
b. secreta hormoni care contin iod
20.Stabiliţi ordinea tunicilor globului ocular c. este situata la baza creierului
a. retina ,sclerotica, coroida d. este formata din trei lobi
b. sclerotica ,coroida, retina
c. coroida ,sclerotica, retina
c. este un mediu transparent
d. este puternic vascularizată

Total:44 puncte

II. Asociaţi noţiunile din coloana A cu cele care corespund din coloana B :
Coloana A Coloana B
1.)
1.coroida a .este fotosensibilă
2.cristalinul b. are rol de apărare
3.retina c. rol de hrănire
4.sclerotica d. are rol în acomodare

2.)
1.reflexe condiţionate a. are rol de izolator electric
2.axon b. caracteristice speciei
3.reflexe necondiţionate c. prelungire unică
4.mielina d .caracteristice individului

3.)
1.lobul temporal a. mucoasa nazală
2.olfacţie b. mucoasa limbii
3.papile gustative c. anexă cornoasă a pielii
4.unghie d. senzaţii auditive

4.)
1.celule senzitive a. pavilion
2.celule bastonaşe b. retina
3.celule cartilaginoase c. muguri gustativi
4.celule gliale d. ţesut nervos
Total 24 puncte

III.Neuronul este unitatea de structurã şi funcţie a sistemului nervos.


a)deseneaza un neuron
b)indica pe desen partile lui componente
c)enumera principalele proprietati ale neuronului
d)precizeaza cum se numeste legatura dintre neuroni
Total:22puncte

Se acorda 10 puncte din oficiu.